25.08.2017

Skutočne prvé: automatizované distribučné centrum pre Kuraray Trosifol s jasným rozdielom

Skutočne prvé: automatizované distribučné centrum s rozdielom

Odvetvie: Špecializovaná chemická spoločnosť

Spoločnosť: Kuraray Group, celosvetové tržby viac ako 4,8 miliardy EUR a viac ako 10 000 zamestnancov, vrátane 700 v Nemecku

Výzvy: Akútny nedostatok miesta, potreba flexibility pri zvládaní výkyvov vo výrobe, dodávka okolo 400 paliet denne Riešenie: Sofistikovaný koncept materiálového toku využívajúci poloautomatizované shuttle vozíky v kombinácii s automatizovanými retrakmi

STILL produkty: Kanálový regálový systém s 3 300 panelmi, STILL Pallet Shuttles, automatizované vysokozdvižné vozíky FM-X, elektrické vysokozdvižné vozíky RX 60, pracovná plošina s dĺžkou cca 40 metrov, a rôzne komponenty na manipuláciu s materiálom ako reťazové dopravníky a automatický stohovač. Integrácia systému riadenia materiálového toku a systému riadenia skladu.

Deväť týždňov stačilo spoločnosti STILL na to, aby pre spoločnosť Kuraray Trosifol v Troisdorfe pri Kolíne nad Rýnom zriadila tento sklad surovín vrátane všetkých potrebných automatizovaných komponentov. Tento sklad je prvým skladom s prepracovanou koncepciou materiálového toku, v rámci ktorej poloautomatizované shuttle vozíky komunikujú s automatizovanými vozíkmi ako súčasť kanálového systému skladovania.

Možno o tom ani nevieme, ale takmer každý z nás sa niekedy v živote stretol s PVB fóliami. PVB fólie majú veľmi vysokú odolnosť proti roztrhnutiu, čo z nich robí ideálnu voľbu pre strednú vrstvu vrstveného bezpečnostného skla pre čelné sklá. Spoločnosť Kuraray Trosifol v Troisdorfe pri Kolíne nad Rýnom je jedným z popredných výrobcov týchto plastových fólií, ktoré sa okrem čelných skiel používajú aj na výrobu bezpečnostných skiel pre banky a klenotníctva, mrakodrapy, fotovoltaické systémy a dokonca aj na sklenenú kupolu budovy Reichstagu v Berlíne - sídla nemeckého parlamentu.

Moderný systém zásobovania výroby

Aby si spoločnosť Kuraray Europe GmbH udržala konkurencieschopnosť, rozhodla sa rozšíriť svoju výrobnú kapacitu v Troisdorfe v západnom Nemecku a vyriešiť akútny nedostatok skladovacích priestorov centralizáciou skladovania svojich surovín v automatizovanom sklade. Inteligentný interaktívny softvér a automatizačné systémy zabezpečujú, že tok tovaru v sklade je transparentný a efektívny. Tento systém sa však odlišuje tým, že ako prvý obsahuje poloautomatizované shuttle vozíky, ktoré priamo komunikujú s plne automatizovanými vozíkmi, aby sa zabezpečilo, že suroviny budú dodané do správnej výrobnej zásobovacej stanice v správnom čase.

Sofistikovaný intralogistický systém z jedného zdroja

Spoločnosti Kuraray, ktorá sa špecializuje na PVB fólie, trvalo dlho, kým našla vhodného dodávateľa kompletného intralogistického systému pre svoj nový sklad surovín. Budova s rozlohou 4 500 metrov štvorcových je takmer taká veľká ako malé futbalové ihrisko. "Náš projekt sme predložili mnohým známym dodávateľom prepravných systémov bez vodiča a kompletných riešení. Nakoniec boli len traja, ktorí boli ochotní vziať to na seba, a nakoniec bola spoločnosť STILL jediným dodávateľom, ktorý dokázal realizovať kompletný koncept vo veľmi krátkom časovom horizonte iba deviatich týždňov," vysvetľuje Manfred Kania, vedúci logistiky spoločnosti Kuraray Europe GmbH. Sofistikovaný systém navrhnutý oddelením intralogistických systémov spoločnosti STILL pozostáva z
nasledujúcich komponentov:

  • regálový systém s vysokou hustotou s 3300 panelmi
  • sedem vozíkov STILL Pallet Shuttle
  • tri automatizované vysokozdvižné vozíky FM-X
  • dva elektrické vysokozdvižné vozíky RX 60
  • pracovná plošina s dĺžkou približne 40 metrov so siedmimi pracovnými miestami
  • komponenty vrátane reťazových dopravníkov, vozíkov na priečny presun s teleskopickými vidlicami, vyrovnávacou pamäťou a automatickým stohovačom pre prázdne palety
  • systém riadenia materiálového toku a systém riadenia skladu na vyšších úrovniach.

Systém je mimoriadne flexibilný a transparentný, čo znamená, že dokáže prispôsobiť svoje skladovacie zariadenia výkyvom vo výrobe. Navyše počiatočná investícia sa rýchlo vráti vďaka nepretržitej výrobnej prevádzke Kuraray Trosifol.

Rýchla implementácia


Keď bol koncept dokončený, ďalšou (a najväčšou) výzvou bolo implementovať ho len za deväť týždňov! „Bolo nevyhnutné, aby sme nainštalovali regálový systém, dopravník a pracovnú plošinu a všetko uviedli do prevádzky v tomto krátkom časovom rámci,“ spomína Dr Sven Schade, zodpovedný projektový manažér intralogistiky zo spoločnosti STILL, a dodáva: „Napriek počiatočným ťažkostiam pri uvádzaní podobného pilotného projektu do prevádzky bol systém spustený podľa plánu vďaka mimoriadne tvrdej práci a enormnému nasadeniu všetkých dodávateľov, ako aj bezproblémovému partnerstvu so spoločnosťou Kuraray Trosifol.“

Materialový tok v sklade so surovinami


Jemné plastové granule PVB potrebné na výrobu sa dodávajú vo veľkých vreciach BigBag. Elektrické vysokozdvižné vozíky RX 60, ovládané ručne a vybavené skenermi a terminálmi, vykladajú BigBagy z prichádzajúcich nákladných vozidiel. Tovar je naskenovaný a zaznamenaný v nadradenom systéme riadenia skladu a následne priradený k príslušnému kanálu kanálového systému PalletShuttle pomocou dotykového terminálu STILL. STILL PalletShuttles potom automaticky prijímajú a ukladajú BigBagy v príslušnom kanáli s maximálnym využitím disponibilného skladového priestoru a zároveň zabezpečujú rýchly prístup k tovaru. Tri automatizované retraky FM-X manipulujú s odchádzajúcim tovarom 24 hodín denne. V úplne automatizovanom procese umiestňujú shuttle vozíky do správnych kanálov s milimetrovou presnosťou a prepravujú BigBagy do systému manipulácie s materiálom na ďalšiu prepravu. Systém manipulácie s materiálom pozostáva z reťazových dopravníkov, priečnych prepravných vozíkov s teleskopickými vidlicami, vyrovnávacej pamäte a automatického stohovača na prázdne palety. Prepravuje BigBagy na sedem pracovných staníc, kde sa z vriec získavajú suroviny a potrubím sa prepravujú do piatich výrobných strojov v susedných halách. Prázdne palety sa zhromažďujú v automatickom stohovacom stroji a potom sa transportujú pomocou retrakov FM-X do kanálov špeciálne vyhradených pre prázdne palety a skladujú sa pomocou shuttle vozíkov

Kompletná sledovateľnosť

Systém riadenia skladu slúži ako centrálne rozhranie pre tento sofistikovaný koncept materiálového toku. Komunikuje s riadiacim systémom vozíka, STILL PalletShuttles, systémom riadenia materiálového toku a systémom riadenia kvality. Monitoruje všetky pohyby tovaru a vozíkov a systematicky hlási všetok prijatý a odoslaný tovar do nadradeného systému SAP v reálnom čase. Všetky procesy dokončené v sklade sú automaticky zaznamenané v IT systéme, aby bola zaručená transparentnosť a sledovateľnosť.

Šikovný energetický koncept

Každý deň prichádza kamiónom a následne sa skladuje približne 400 paliet. Tovar sa potom v prípade potreby premiestňuje z regálového systému – priemernou rýchlosťou 12 paliet za hodinu. Systém zásobuje výrobu surovinami 24 hodín denne, čo znamená, že skladové vybavenie od STILL je neustále v prevádzke. Na uspokojenie tohto neustáleho dopytu vyvinul STILL energetický koncept založený na batériách. Úroveň nabitia batérií vo všetkých vozíkoch je nepretržite monitorovaná. Keď zostávajúce nabitie klesne pod určitú hranicu, vysokozdvižné vozíky alebo shuttle vozíky sa automaticky vrátia do stanice na výmenu batérie.

Zhrnutie

Inštaláciou všetkých komponentov intralogistického systému do nového skladu surovín poskytla spoločnosť STILL spoločnosti Kuraray Trosifol komplexné riešenie. Tento projekt bol tiež prvým, ktorý videl poloautomatizované shuttle vozíky interagujúce priamo s automatizovanými retrakmi. Ešte pôsobivejšie je, že toto všetko sa podarilo dosiahnuť len za deväť týždňov! „Systém sa nám podarilo uviesť do prevádzky presne načas pred začiatkom výroby,“ spokojne hovorí Manfred Kania. Predtým boli rôzne skladové priestory riadené manuálne, ale teraz bol celý skladový systém zlúčený a optimalizovaný. „Akýkoľvek výpadok v novom distribučnom centre by znamenal, že všetky výrobné linky v našom 24/7 výrobnom systéme by sa v priebehu niekoľkých hodín zastavili. Potrebujeme preto aspoň 98-percentnú dostupnosť systému – požiadavku, ktorú spoločnosť STILL splnila k našej úplnej spokojnosti. Toto najmodernejšie logistické centrum nám poskytlo efektívny a transparentný systém riadenia skladu a značne zjednodušilo naše operácie ručnej manipulácie s materiálom,“ vysvetľuje Kania. Núdzový záložný systém poskytuje ochranu v prípade akýchkoľvek porúch a servisná podpora zaručuje plynulý a efektívny materiálový tok vždy a dlhodobo. Servisní technici spoločnosti STILL reagujú rýchlo a sú k dispozícii 24 hodín denne, 7 dní v týždni, čo znamená, že môžeme zaručiť spoľahlivý tok tovaru, rovnako ako môžeme zaručiť bezpečnosť vrstveného bezpečnostného skla vyrobeného s PVB fóliou od Kuraray Trosifol.