26.06.2019

Nová flotila pre San Salvo: Maximálna účinnosť a bezpečnosť

Odvetvie: Dodávateľská spoločnosť v automobilovom priemysle

Spoločnosť: Medzinárodná korporácia, 170 000 zamestnancov v 220 pobočkách, so sídlom v meste Kariya v Japonsku.

Výzva: Zdvojnásobenie objemu výroby, rozšírenie flotily manipulačnej techniky, striedanie vodičov vozíkov a maximálne nároky na úroveň bezpečnosti práce.

Riešenie: Modernizácia flotily manipulačnej techniky s asistenčnými systémami a funkciami na zvýšenie efektívnosti, bezpečnosti práce a bezpečnosti procesov, softvérových riešení na správu flotily a individuálnych prístupových oprávnení.

Produkty STILLElektrické vysokozdvižné vozíky STILL RX 20, Elektrické vysokozdvižné vozíky RX 60 Elektrické vysokozdvižné vozíky EXV a STILL FleetManager 4.x

Japonská skupina Denso so 170 000 zamestnancami na 220 miestach po celom svete je jedným z popredných dodávateľov vyspelých technológií, systémov a komponentov pre veľké automobilové spoločnosti. S cieľom zvýšiť efektívnosť a predovšetkým bezpečnosť logistiky v pobočke San Salvo (provincia Chieti) sa spoločnosť Denso rozhodla zaobstarať flotilu manipulačnej techniky STILL.

Výrobný závod spoločnosti Denso v San Salve sa špecializuje na výrobu štartérov, malých motorov stieračov a ventilátorov. Za posledných päť rokov spoločnosť zdvojnásobila objem výroby – z 30 000 na 60 000 kusov denne, ktoré dodáva do celej Európy. Spoločnosť San Salvo prevádzkuje flotilu 46 vysoko moderných vozíkov STILL: 13 elektrických vysokozdvižných vozíkov radu RX 20 a RX 60 a 33 vysokozdvižných vozíkov EXV. Vozidlá sa používajú na zásobovanie výrobných liniek a nakladanie nákladných automobilov a zohrávajú dôležitú úlohu vo výrobných procesoch spoločnosti.

„Bezpečnosť je v spoločnosti Denso najvyššou prioritou,“ vysvetľuje Ivan Rosati, vedúci manažér riadenia závodu: „V našej snahe dosiahnuť čo najvyššie štandardy efektívnosti sa obnova našej flotily ukázala ako vynikajúca príležitosť na ďalšie zlepšenie. Vozíky STILL sa nám podarilo tak dobre integrovať do našich interných procesov, že ich teraz považujeme za skutočnú súčasť našich bezpečnostných systémov.“

Pri výbere optimálneho systému riadenia flotily sa spoločnosť Denso rozhodla pre inovatívny softvér FleetManager, ktorý jej umožňuje monitorovať efektívne využívanie každého stroja. Môže plánovať rotáciu flotily tak, aby sa zabránilo nadmernému opotrebovaniu jednotlivých strojov, zatiaľ čo iné by sa používali minimálne. Okrem toho je možné pomocou aplikácie FleetManager riadiť prístup k vozíkom, čo zvyšuje zodpovednosť vodičov za správne používanie vozíkov. Softvér možno použiť aj na individuálnu konfiguráciu prístupových oprávnení a parametrov nákladného vozidla pre každého vodiča. Okrem toho FleetManager umožňuje, aby sa vozíky v spoločnosti Denso v prípade poruchy automaticky hlásili oddeleniu technickej zákazníckej podpory. Spoločnosť Denso sa rozhodla vybaviť vysokozdvižné vozíky aj systémom váženia vrátane automatickej kontroly preťaženia a pokročilým asistenčným systémom na zníženie rizika kolízií – v súlade s heslom „prevencia prináša bezpečnosť“. Keď už hovoríme o bezpečnosti: všetky vysokozdvižné vozíky v San Salvo sú vybavené digitálnym kontrolným zoznamom. Systém overí, či vodič pred uvedením vozíka do prevádzky skontroloval všetky jeho bezpečnostné prvky. Funkcie zostávajú obmedzené, kým sa neskontrolujú všetky aspekty.

„Vďaka systému FleetManager,“ pokračuje Ivan Rosati, “môžeme neustále monitorovať výkonnosť jednotlivých vozíkov a efektívnosť celej flotily. A so systémom na zníženie rizika kolízie sme dokončili proces „oddelenia človeka od stroja“ a integrovali moderné riešenie do našej existujúcej infraštruktúry. Jednotlivé zariadenia vozíka podporujú vodičov pri ich každodennej práci a významne prispievajú k nášmu zameraniu na bezpečnosť, ktorá je pre nás v spoločnosti Denso veľmi dôležitá.“