Ako zamestnanec spoločnosti STILL

Predstavte si, že pracujete vo významnej spoločnosti. Veľkej a predsa osobnej. Ako veľká rodina, ktorá napreduje k spoločným cieľom.

Dôležítým základom našej filozofie pre prácu a úspech je ľudskosť. Spoločnosť STILL vzhliada na svojich zamestnancov ako na partnerov, pretože tí sú základom sily spoločnosti a jeho potenciálu do budúcnosti. Táto filozofia, aplikovaná do každodenného života, je dôvodom nadpriemernej vysokej dôvery našich zamestnancov v spoločnosť.

Ďalšie vzdelávanie

Ďalšie vzdelávanie

STILL vás sprevádza pri postupe vašou kariérou ....

Ďalšie vzdelávanie