Desulfatácia trakčných batérií

Kľúčovým prvkom každého ostrovného energetického systému je zariadenie pre ukladanie energie. Na tomto mieste zohráva ešte stále významnú úlohu technológia olovených akumulátorov. Zásadným faktorom určujúcim dobu životnosti a použiteľnosti olovených akumulátorov je tzv. sulfatácia. Podľa posledných výskumov viac ako 80% všetkých olovených akumulátorov končí svoju životnosť práve kvôli sulfatácii.

Vplyv na batériu

Naše dlhoročné skúsenosti dokazujú, že pri každodennom nabíjaní je batéria zaslufatovaná asi po 1 roku prevádzky. Takáto batéria má zníženú kapacitu a začne sa vo vozíku rýchlejšie vybíjať (akumulátor má napríklad zostatkovú kapacitu 50%, po niekoľkých minútach prevádzky spadne na 30% a následne na 10%). Pre opätovné zvýšenie kapacity je nutné akumulátor pripojiť na špeciálnu nabíjačku s presne nastavenou formátovacou krivkou a vykonať jej desulfatácia. Formátovanie trakčnej batérie by malo prebiehať raz ročne.

Princíp desulfatácie

Tento poznatok môžeme veľmi dobre využiť pri zvrátení negatívneho vplyvu sulfatácie. Bolo zistené, že pulzy určitej frekvencii, tvaru a amplitúdy, aplikované na elektródy akumulátora na určitú dobu spôsobia - laicky povedané - rozdelenie sulfátu olovnatého - PbSO4 na Pb a SO4, pričom tieto dve zložky sa vrátia tam kam patria: Pb na elektródy a SO4 do elektrolytu. To sa prejaví zvýšením hustoty elektrolytu. To znamená (za predpokladu inak nepoškodeného akumulátora) v mnohých prípadoch obnovu kapacity až k výrobnej hodnote, no nie u príliš starých akumulátorov.

Prenechajte to odborníkom

Prídeme priamo k vám a bez akýchkoľvek ďalších starostí vykonáme desulfatáciu. Kontaktujte nás a my všetko zariadime:

servis@still.sk

+421 37 6922456

Cenník desulfatáci

Cookie Panel

Spoločnosť STILL používa súbory cookie na to, aby vám poskytla najlepší online zážitok a poskytla anonymizované, agregované údaje o používaní webových stránok. Informácie o tom ktoré cookies používame, čo robia a ako ich môžete zakázať sú dostupné v našich Pravidlách cookie.

Prehliadaním našich stránok súhlasíte s používaním súborov cookie. Zatvorením tejto správy súhlasíte s používaním súborov cookie na tomto zariadení v súlade s našimi Pravidlami cookie, pokiaľ ich nemáte zablokované.