Sme držiteľom už troch ISO noriem

Koncom roka 2018 sme prešli náročným auditom pre zavedenie nových noriem.

Išlo o normy STN EN ISO 9001: 2015 (systém manažérstva kvality), STN EN ISO 14001: 2016 (systém environmentálneho manažérstva) a STN OHSAS 18001: 2008 (systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci).

Systém manažérstva kvality nastavuje procesy tak, aby kvalita výstupov bola stále rovnaká a na požadovanej úrovni. Taktiež jasne definuje zodpovednosť za vedenie procesov k ich maximálnej efektívnosti a uspokojenie požiadaviek všetkých zainteresovaných strán. Medzi hlavné prínosy pre firmu patrí nielen udržanie vysokej úrovne poskytovaných produktov a služieb, ale aj zlepšenie výkonnosti celej organizácie, zvýšenie dôvery obchodných partnerov, štátnych organizácií, ako aj možnosť zúčastniť sa veľkých výberových konaní.

Systém environmentálneho manažérstva stanovuje zásady v oblasti emisií vyprodukovaných organizáciou. Ide tak o efektívny nástroj, ktorý dokáže riadiť dopad aktivít firmy na životné prostredie.

STILL SR je aktuálne držiteľom už troch ISO noriem:

STN EN ISO 9001: 2016 (systém manažérstva kvality)

STN EN ISO 14001: 2016 (systém environmentálneho manažérstva)

STN OHSAS 18001: 2008 (systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci)

Aj napriek tomuto úspechu svoje aktivity stále zlepšujeme v znení zásady: plánuj-urob-prever-zlepši.

Cookie Panel

Spoločnosť STILL používa súbory cookie na to, aby vám poskytla najlepší online zážitok a poskytla anonymizované, agregované údaje o používaní webových stránok. Informácie o tom ktoré cookies používame, čo robia a ako ich môžete zakázať sú dostupné v našich Pravidlách cookie.

Prehliadaním našich stránok súhlasíte s používaním súborov cookie. Zatvorením tejto správy súhlasíte s používaním súborov cookie na tomto zariadení v súlade s našimi Pravidlami cookie, pokiaľ ich nemáte zablokované.