03.05.2019

STILL MX-X: Veľký pomocník v logistike

Würth Elektronik

Výzva: Priemerný ročný nárast: 25 %. Aktuálne skladové zásoby: 6 500 položiek. 98 % objednávok je odoslaných v ten istý deň. Expresné doručenie v rámci Francúzska môže trvať 24 hodín, v rámci Európy 48 hodín a do zvyšku sveta 72 hodín.

Riešenie: Neustále rozširovanie skladu, nové koncepcie pre plynulé pracovné procesy, maximálna hustota skladu, asistenčné systémy pre vodičov a zaistenie bezpečnosti.

Produkty STILL: Regálové vozíky STILL MX-X s cúvacou kamerou a laserovými detektormi. Ďalšie funkcie systému OptiSafe: Výškové obmedzenia pre určité oblasti využívajúce sieť transpondérov.

Spoločnosť Würth Elektronik France so sídlom v Jonage pri Lyone je výrobcom elektrických a elektromechanických komponentov s priemernou mierou nárastu 25 % ročne. „To nás núti pravidelne, takmer každé dva roky, rozširovať našu logistiku. Len tak môžeme držať krok s naším vývojom a zároveň zachovať kvalitu, ktorá nám prináša úspech,“ vysvetľuje Sébastien Vom Scheidt, vedúci oddelenia riadenia dodávateľského reťazca v pobočke. Budova, ktorá bola postavená v roku 2012, pretože predchádzajúci sklad v Saint Priest bol príliš malý, zaručuje vynikajúci štandard služieb: 98 % denne vygenerovaných dodacích listov je odoslaných v ten istý deň. Expresné doručenie trvá vo Francúzsku 24 hodín, v Európe 48 hodín a vo zvyšku sveta 72 hodín.

Od kontejnerov až k jednotlivým dielom

"Široká škála objednávok sa odosiela s mierou RMA (Return Merchandise Authorization) 0,08 % – to znamená jedna chyba na 2 200 riadkov objednávky: plné palety, kontajnery pre priemyselné veľkoobchody, balíky s malým množstvom tovaru až po bezplatné vzorky. „Spracovávame všetky druhy požiadaviek bez obmedzenia minimálneho množstva, zatiaľ čo naši konkurenti sprístupňujú len určité druhy tovaru od minimálneho množstva objednávky,“ dodáva Sébastien Vom Scheidt. Sila spoločnosti Würth Elektronik je založená na obchodnom modeli, ktorý sme prevzali z centrály a ktorý sa osvedčil: veľké portfólio zákazníkov z mnohých priemyselných odvetví, ktoré tvoria najmä malé a stredné podniky. Zabezpečuje 90 až 95 % obratu a znižuje finančné riziko v prípade straty významného zákazníka. Nevýhodou tejto stratégie je potreba veľkých skladových zásob – v tomto prípade tovaru v hodnote 9,5 milióna EUR – na zabezpečenie nezávislosti na tri až šesť mesiacov. „Náš katalóg obsahuje 5 500 štandardných položiek a na sklade máme 6 500 položiek,“ vysvetľuje Sébastien Vom Scheidt. To si vyžaduje primerane veľký a organizovaný sklad – len tak možno splniť špecifické požiadavky tohto typu logistiky.

Trojnásobná kapacita skladu

Snaha zamerať sa na služby viedla čoskoro k rozšíreniu skladu. Spoločnosť Würth Elektronik využila externých konzultantov na projektovanie v roku 2015 a výstavba bola dokončená v roku 2017. Plocha pre palety bola rozšírená z 1 000 na 3 500 m² alebo na kapacitu 9 000 paliet (2 800 v roku 2012). Plocha pre vychystávanie a expedíciu objednávok sa zväčšila z 1 500 na 2 500 m². Hlavným cieľom prestavby je inštalácia medziposchodia a automatického dopravného pásu. Tým sa zabezpečilo, aby sa budova nerozšírila, čím by sa predĺžili trasy pre pracovníkov vychystávania a kontroly kvality. „Tento systém zabezpečuje bezproblémové preberanie vychystávacích boxov a zároveň zabraňuje preťaženiu kontrolného priestoru, ktorým musí tovar prejsť, pretože sa kontrolujú všetky zásielky a náhodne sa odoberajú vzorky,“ dodáva Sébastien Vom Scheidt.

Ďalšou logistickou zmenou bolo oddelenie vstupných a výstupných tokov tovaru. V praxi to znamená, že odobraté položky sa naložia na palety na dopravníkovom páse a po opustení pásu sa z pásu odoberú jedným z dvoch vysokozdvižných vozíkov s výsuvným zdvíhacím zariadením STILL FM-X 10 a naložia sa na jednu z konzol na konci paletového regálu. Tým sa minimalizuje riziko prekrývania materiálových tokov a zároveň sa vodičom zabezpečí plynulejší pracovný postup.

Dva regálové vozíky vo farbách Würth

Nakoniec jeden z dvoch paletových vozíkov MX-X vyzdvihne palety z paletového regálu. Rozhodnutie o sklade s úzkymi uličkami vychádzalo zo skúseností skupiny Würth. Najvyšší úložný priestor je vo výške uchopenia 10,50 m – so špecifikom, že paletové priestory sú štandardizované na hĺbku 80 cm a šírku 1,20 m. „Toto priestorové riešenie je výsledkom obmedzení nášho softvéru na riadenie skladu, ktorý umožňuje iba jednu položku alebo číslo šarže na palete. Ak sa pri niektorej položke zistí problém s kvalitou, príslušné miesto sa môže okamžite zablokovať a zabrániť odoslaniu chybného tovaru. Táto veľmi flexibilná funkcia nám tiež umožňuje využívať princíp FIFO (First In First Out) v našej logistickej práci.“ 

Dva regálové vozíky MX-X využívajú aj francúzske vylepšenie – cúvacia kamera vybavená motorom sa automaticky prispôsobuje rýchlosti jazdy. Čím rýchlejšie sa vozík pohybuje, tým väčšie je zorné pole kamery. Okrem toho sú vozíky vybavené laserovými detektormi, ktoré identifikujú potenciálne prekážky. „Tieto dva bezpečnostné a asistenčné systémy boli vyvinuté špeciálne pre francúzsky trh,“ potvrdzuje Thomas Bary, obchodný riaditeľ spoločnosti STILL.

Oba vozíky sú tiež vo farbách spoločnosti Würth. „Sklad je výsledkom dôkladného architektonického výskumu a predstavuje obchodnú platformu skupiny. Preto bolo logické použiť v konfigurácii vozíky. Vďaka tejto novej budove sme si zabezpečili malú rezervu. Do ďalšej veľkej expanzie a adaptácie nám tak zostáva štyri až päť rokov,“ vysvetľuje Sébastien Vom Scheidt. „So 4 800 m² dostupných alebo v súčasnosti využívaných priestorov sme sa pripravili na budúcnosť."

Systém OptiSafe: Flexibilita a bezpečnosť

„Na rozdiel od bežných vysokozdvižných vozíkov, ktoré majú predprogramovanú výšku zdvihu, je vozík MX-X vybavený systémom OptiSafe, ktorý umožňuje nastaviť výškové obmedzenia pre konkrétne oblasti,“ vysvetľuje Julien Baer, manažér predaja intralogistiky spoločnosti STILL. Vďaka tomuto systému je možné naprogramovať bezpečnú výšku podľa topografie skladu alebo prekážok, čím sa eliminuje zlyhanie človeka a riziko kolízie. Systém sa spolieha na sieť transpondérov zabudovaných v podlahe, ktoré v reálnom čase informujú o presnej polohe vozíkov. Pri prestavbe budovy (napríklad pri rozširovaní alebo zmene funkcie skladu) možno transpondéry preprogramovať. Možnosti prispôsobenia sú preto veľmi flexibilné. „Táto technológia sa dá použiť na vytvorenie plánu skladu a označenie zakázaných oblastí,“ pokračuje Julien Baer.