27.01.2020

BSH Hausgeräte Service Nauen GmbH. Viac ako 3 milióny domácich spotrebičov – náročná správa vozového parku!

Odvetvie: Elektrotechnická spoločnosť: Súčasť skupiny Bosch, najväčšieho európskeho výrobcu domácich spotrebičov, 61 000 zamestnancov v 42 výrobných závodoch po celom svete.

Výzva: Správa vozového parku pre distribučné centrum s viac ako 140 kusmi manipulačných zariadení – každý deň sa prepraví až 20 000 veľkých domácich spotrebičov.

Riešenie: Online portál s prístupom ku všetkým relevantným informáciám o vozíkoch a vozovom parku.

Produkty STILL: STILL neXXt fleet: prehľadné a okamžité zobrazenie všetkých údajov, automatické hlásenia, napr. o nákladoch alebo termínoch (napr. kontroly FEM) – prístup z mobilných koncových zariadení.

Trvalo nasadené vozík RX 60 dokážu rýchlo zvládnuť prepravu v logistickom centre s úctyhodnou rozlohou 80 000 m2. Inovatívna správa flotily zabezpečuje, že spoločnosť BSH Hausgeräte Service Nauen GmbH ročne spracuje viac ako 3 milióny veľkých domácich a kuchynských spotrebičov. V distribučnom centre sa používa viac ako 140 vozíkov, ktoré sa postupne vybavujú softvérom na správu flotíl neXXt fleet a FleetManager 4.x od spoločnosti STILL. Online portál STILL poskytuje priebežne cenné údaje na analýzu vozíkov z hľadiska spotreby energie, počtu motohodín alebo vhodnosti určitých vozíkov pre dané nasadenie. Optimalizátor flotíl stanovuje nové kritériá v oblasti prístupnosti, ovládateľnosti a vizualizácie.

Výkonná správa flotíl pomáha presne načasovať expedíciu až 20 000 veľkých spotrebičov denne

Veľké spotrebiče, ako sú umývačky riadu, mrazničky a chladničky z výrobných závodov BSH a umývačky riadu vyrobené v Nauene, sa dodávajú do distribučného centra BSH v Nauene a odtiaľ sa distribuujú do viac ako 20 distribučných miest po celom Nemecku. Lothar Kusche, Head of Technical Services and Transport: „Za posledných desať rokov sa počet manipulačných vozíkov výrazne zvýšil v dôsledku obrovského nárastu prekládky tovaru. Pred takmer 25 rokmi sme začínali s desiatimi vozíkmi STILL. V súčasnosti máme flotilu viac ako 140 strojov a denne spracujeme až 20 000 veľkých domácich spotrebičov.

Optimalizátor flotíl STILL neXXt stanovuje nové kritériá

Relevantné informácie pre správu flotíl sú prehľadne zobrazené na online portáli STILL neXXt. Tento portál pozostáva zo série webových aplikácií, ktoré možno jednoducho a pohodlne spustiť odkiaľkoľvek. Vo flotile neXXt sa obchodné technické údaje z hostiteľského systému SAP STILL kombinujú s prevádzkovými údajmi vozíkov v databáze na rýchlu analýzu a optimalizáciu nasadenia vozíkov. Lothar Kusche dodáva: „S flotilou neXXt môžeme veľmi dobre kontrolovať žiadosti o opravy, poškodenia vozíkov, servis a údržbu. Prenos údajov je rýchly a bezchybný. Pre každý vozík je tiež možné okamžite zobraziť všetky údaje. Automatické upozornenia na určité limity nákladov alebo termíny, ako napríklad kontroly FEM, sa prehľadne zobrazujú spolu s testovacími správami.“ Tým je možné okamžite zhromaždiť potrebné údaje o vozíku a zvoliť vozík, ktorý je pre príslušné nasadenie vhodný. Na webovom portáli je tiež možné rozdeliť vozíky do skupín, napríklad na príjem a výdaj tovaru. Výsledkom je optimálne využitie a lepšia kontrola vozíkov,“ zhrnul Lothar Kusche. Phillipp Schmidt, Head of Product Management Applications & Services spoločnosti STILL, dodáva: „Náš optimalizátor flotíl neXXt ponúka všetky možnosti inteligentného zberu, analýzy a spracovania dopravných údajov. Vďaka tomu budú logistické procesy jednoduchšie, rýchlejšie a prehľadnejšie.“

STILL neXXt: webový portál pre všetky služby

Softvérové riešenia sú už niekoľko rokov súčasťou produktového portfólia spoločnosti STILL. Online portál flotily neXXt je aplikáciou vlastného digitálneho systému neXXt spoločnosti STILL. Tento portál po prvýkrát umožňuje spravovať celý rad aplikácií – dokonca aj z mobilných zariadení – v rámci jedného prístupu.

Zníženie škôd spôsobených nehodami

Vďaka kontrole prístupu k vozíkom sa všetky údaje transparentne zaznamenávajú v systéme FleetManager 4.x a poskytujú sa na vyhodnotenie flotily neXXt. Vďaka tejto vysokej transparentnosti správy flotily zaznamenalo logistické centrum spoločnosti BSH zníženie počtu nehôd. Snímač nárazových udalostí spoľahlivo meria vysoké zaťaženie vozíka.

Zhrnutie

V expedičnom centre BSH v Nauene ponúka optimalizátor flotíl STILL neXXt všetky relevantné údaje o vozíkoch, prehľadne ich spracováva v centrálnej databáze a umožňuje presné analýzy na optimalizáciu správy flotily. To prináša väčší prehľad a lepšiu kontrolu nad nákladmi na investície, údržbu a opravy.