Fleet Data Services

Naše vozíky s nami komunikujú.

STILL využíva Fleet Data Services, aby urobil ďalší krok smerom k transparentnosti, pružnosti a individuálnemu prístupu.  Fleet Data Services je inteligentný zber, analýza a online dostupnosť informácií o vozidlách a ich obsluhujúcich osobách. Zatiaľ čo STILL začal s FleetManager a STILLReport ako so samostatnými produktmi -  Fleet Data Services je kombinácia najlepších softvérových riešení STILL. Spoločnou vlastnosťou všetkých týchto produktov je, že fungujú na webovej báze a že všetky majú jedno pohodlné a ľahko používateľné rozhranie. Zákazník má online prístup k údajom vozidla a týmto spôsobom môže rýchlejšie získať najaktuálnejšie informácie. Súčasťou Fleet Data Services sú všetky softvérové produkty FleetManager 4.x a STILLReport.

FleetManager 4.x

FleetManager 4.x ponúka zákazníkom STILL riadené používanie vozidla, správu a rozvoj obsluhujúcich osôb ako aj riadenie údržby.

Za účelom riadenia používania priemyselných vozíkov môže zákazník vopred určiť, ktoré osoby môžu prevádzkovať ktoré vozidlá.

viac

STILLReport

Organizovanie, analýza a optimalizácia základne vysokozdvižných vozíkov - práve toto ponúka STILLReport. Tento softvér STILL na webovej báze umožňuje zákazníkovi udržiavať rýchly a jednoduchý prehľad o celom vozovom parku. STILLReport je rozdelený do troch krokov.

viac

Tieto dva produkty sú len začiatkom. Na ich základe sa už vyvíjajú ďalšie produkty Fleet Data Services, ktoré sa budú ponúkať v budúcnosti. Oblasť softvérových produktov a "komunikácia" s vozidlom je tou oblasťou, ktorá jediná sa stane dôležitejšou pre našich zákazníkov a STILL sa stále teší na budúcnosť a plánuje ju.

Cookie Panel

STILL uses cookies to give you the best experience online and to provide anonymised, aggregated site usage data. You can find out what cookies we use, what they do and how you can disable them in our Cookie Policy.

By browsing our sites you consent to the use of cookies. By closing this message, you consent to our use of cookies on this device in accordance with our cookie policy unless you have disabled them.