Digitálna svetová premiéra nového modelu

Elektrický vysokozdvižný vozík STILL RX 60

13. októbra 2020

Premiéra nového modelu STILL RX 60-35/50 -

Elektrické vysokozdvižné vozíky ako dôležitá súčasť intralogistiky bez emisií

V súvislosti s rastúcimi nákladmi na energiu a znižovanie CO2 sa inteligentný energetický manažment čoraz viac zameriava na úspešné logistické stratégie. Toto digitálne podujatie vám ukáže, ako je možné implementovať bezemisnú intralogistiku a inteligentný energetický manažment v rámci prepravných úloh a manipulácie s bremenami od 3,5 do 5 ton - na konkŕetnom príklade nášho nového elektrického vozíka STILL RX 60-35/50.

Agenda

13. októbra 2020 - 10:00 - 11:00 hod. alebo 16:00 - 17:00 hod.
Jazyk: angličtina/ nemčina

  • Vitajte
  • Kľúčová téma: Zefektívnenie intralogistiky pomocou inteligentného energetického manažmentu
  • Kľúčová téma: Vysokovýkonné elektrické vysokozdvižné vozíky ako dôležitá súčasť intralogistiky bez obsahu CO2
  • Otázky a odpovede

Čo vám to prinesie?

  • komplexné objasnenie dôležitosti energetického manažmentu v intralogistike
  • exkluzívna premiéra nového elektrického vysokozdvižného vozíka RX 60-35/50
  • vynikajúce odborné znalosti našich kompetentných expertov z praxe

Zefektívnenie intralogistiky inteligentným energetickým manažmentom

Energia! Nepostrádateľný a zároveň drahý zdroj pre priemysel, výrobu a maloobchod. Každá prepravná úloha v intralogistike je do značnej miery určená dostupnosťou, účinnosťou, ekologickou stopou a nákladmi na energiu, potrebnú na zabezpečenie výkonu a ziskovosti.

Neustále rastúce náklady na energiu súbežne s požiadavkami na elimináciu škodlivých emisií CO2 nútia každú spoločnosť plánovať využitie a spotrebu energie s maximálnou opatrnosťou.

Inteligentný energetický manažment sa preto stáva rozhodujúcim faktorom pre ekonomicky úspešné logistické stratégie. Ďalším aspektom je integrácia do digitálnych kontrolných systémov a služieb.

Naši špecialisti vám ukážu škálu možností, ako úspešne manažovať energiu, a zodpovedia všetky vaše otázky. Jasne, zrozumiteľne a transparentne.

Vysokovýkonné elektrické vysokozdvižné vozíky ako dôležitá súčasť intralogistiky bez obsahu CO2

Zistite, ako implementovať intralogistiku bez emisií a inteligentný energetický manžment pri prepravných úlohách a manipulácii s bremenami od 3,5 do 5 ton, na konkrétnom príklade nového elektrického vozíka STILL RX 60-35/50. Zistite, prečo nový model RX 60-35/50 dokáže všetko - okrem produkcie výfukových plynov! Či už je to výkon, ergonómia, bezpečnosť alebo dostupnosť - RX 60-35/50 ponúka našim zákazníkom výkon, ktorý vo všetkých smeroch spĺňa ich požiadavky a optimálne ich nastavuje.

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás, ak máte záujem o podrobnejšie informácie.

Upozornenie na compliance: Dodržiavanie compliance predpisov je pre spoločnosť STILL stále dôležitým aspektom. V prípade, že z vašej strany existujú nejaké obmedzenia, informujte nás.

Kontakt

+421 37 69 224 11

Záujem o: STILL RX 60-35/50

Vyplňte nasledujúci formulár. Čo najskôr Vás oslovíme.

Oslovenie*
This site is protected by Friendly Captcha and the Friendly Captcha Privacy Policy applies.