STILL - popredný dodávateľ inteligentného riadenia vnútropodnikovej logistiky

Vízie majú mnohí, ale len niektorí ich zrealizujú. Spoločnosti STILL sa to darí. A to už viac ako 85 rokov. Nielen s našimi výrobkami, ale aj - a to nás obzvlášť teší - s našimi rozmanitými službami. Pretože to, čo ponúka STILL, je v tejto forme jedinečné.

 
Každý vnútropodnikový tok materiálu, ktorý sa uskutočňuje medzi jednotlivými logistickými uzlami, je optimálne riadený a zosieťovaný. Pohybujú sa pritom nielen produkty, ale aj súvisiace údaje. Pre tieto komplexné úlohy vypracúva STILL špecifické odvetvové riešenia, ktoré sú šité na mieru našich zákazníkov. Vzniká tak rozsiahla ponuka služieb s mnohými modulmi, ktoré sa spoločne starajú o maximálnu efektívnosť.

Poradenstvo v oblasti intralogistiky

 

 

 

Cookie Panel

STILL uses cookies to give you the best experience online and to provide anonymised, aggregated site usage data. You can find out what cookies we use, what they do and how you can disable them in our Cookie Policy.

By browsing our sites you consent to the use of cookies. By closing this message, you consent to our use of cookies on this device in accordance with our cookie policy unless you have disabled them.