STILL - popredný dodávateľ inteligentného riadenia vnútropodnikovej logistiky

Vízie majú mnohí, ale len niektorí ich zrealizujú. Spoločnosti STILL sa to darí. A to už viac ako 85 rokov. Nielen s našimi výrobkami, ale aj - a to nás obzvlášť teší - s našimi rozmanitými službami. Pretože to, čo ponúka STILL, je v tejto forme jedinečné.

 
Každý vnútropodnikový tok materiálu, ktorý sa uskutočňuje medzi jednotlivými logistickými uzlami, je optimálne riadený a zosieťovaný. Pohybujú sa pritom nielen produkty, ale aj súvisiace údaje. Pre tieto komplexné úlohy vypracúva STILL špecifické odvetvové riešenia, ktoré sú šité na mieru našich zákazníkov. Vzniká tak rozsiahla ponuka služieb s mnohými modulmi, ktoré sa spoločne starajú o maximálnu efektívnosť.