Maximálne výkony sú v STILL tradíciou

To, čo v roku 1920 s obrovskou kreativitou, podnikateľským duchom a kvalitou založil zakladateľ firmy Hans Still, sa vyvinulo na podnik, ktorý je v súčasnosti jedným z najinvenčnejších komplexných dodávateľov vysokozdvižných vidlicových vozíkov, ťahačov, ako i najmodernejšej skladovej techniky a súvisiacich služieb.

Dnes sa na tom, aby všade na svete boli k najvyššej spokojnosti splnené požiadavky zákazníkov, podieľa viac ako 8.000 kvalifikovaných zamestnancov z oblasti výskumu, vývoja, výroby, odbytu a servisu.

Kľúčom podnikateľského úspechu sú vysoko efektívne produkty, siahajúce od kompletných ponúk pre veľké a malé podniky v špecifických odvetviach až po počítačovo riadené logistické programy pre efektívny manažment skladov a materiálových tokov.

STILL Corporate VideoFilozofia

Filozofia

Základ úspešnej práce, dennodenných vzájomných kontaktov, starostlivosti o zákazníka, nápadov a zdrojov...

Filozofia

Kronika

Kronika

V posledných 90 rokoch sa STILL vďaka svojmu predvídavému mysleniu a konaniu stal veľkým a svetoznámym podnikom...

Kronika