Maximálne výkony sú v STILL tradíciou

To, čo v roku 1920 s obrovskou kreativitou, podnikateľským duchom a kvalitou založil zakladateľ firmy Hans Still, sa vyvinulo na podnik, ktorý je v súčasnosti jedným z najinvenčnejších komplexných dodávateľov vysokozdvižných vidlicových vozíkov, ťahačov, ako i najmodernejšej skladovej techniky a súvisiacich služieb.

Dnes sa na tom, aby všade na svete boli k najvyššej spokojnosti splnené požiadavky zákazníkov, podieľa viac ako 8.000 kvalifikovaných zamestnancov z oblasti výskumu, vývoja, výroby, odbytu a servisu.

Kľúčom podnikateľského úspechu sú vysoko efektívne produkty, siahajúce od kompletných ponúk pre veľké a malé podniky v špecifických odvetviach až po počítačovo riadené logistické programy pre efektívny manažment skladov a materiálových tokov.

STILL Corporate VideoFilozofia

Filozofia

Základ úspešnej práce, dennodenných vzájomných kontaktov, starostlivosti o zákazníka, nápadov a zdrojov...

Filozofia

Kronika

Kronika

V posledných 90 rokoch sa STILL vďaka svojmu predvídavému mysleniu a konaniu stal veľkým a svetoznámym podnikom...

Kronika

Cookie Panel

STILL uses cookies to give you the best experience online and to provide anonymised, aggregated site usage data. You can find out what cookies we use, what they do and how you can disable them in our Cookie Policy.

By browsing our sites you consent to the use of cookies. By closing this message, you consent to our use of cookies on this device in accordance with our cookie policy unless you have disabled them.