STILL Webinár

Energetické systémy pre hospodárnu a trvalo udržateľnú intralogistiku

TÉMA

Rozhoduje použitie - test energetických systémov pre manipulačnú techniku

V intralogistike je využívanie a spotreba energie dôležitým faktorom pre výpočet investičných a prevádzkových nákladov.
Pre ekonomickú a efektívnu prácu má preto rozhodujúci význam nájdenie energetického systému vhodného pre príslušné procesy prepravy.
Dozviete sa, prečo môže aj v budúcnosti zohrávať dôležitú úlohu osvedčená olovená batéria s kvapalným elektrolytom, že lítiovo-iónová (Li-Ion) technológia ponúka široký potenciál a že vodíkové palivové články (Fuelcell) otvárajú nové horizonty v oblastiach trvalej udržateľnosti a hospodárnosti.

Ak Vás téma energetických systémov zaujíma, zaregistrujte sa najlepšie hneď tu.
Tešíme sa na Vás!


Záznam webinára

Český

Olovená batéria s elektrolytom, ítiovo-iónová alebo vodík: Naši odborníci Vám v tomto webinári poskytnú jasné výberové kritériá, ktoré Vám uľahčia hľadanie optimálnej cesty k trvalo udržateľnému a ekonomickému využívaniu cenných energetických zdrojov.

Experti na intralogistiku a energie tiež okrem toho vysvetlia:

  • aký vplyv má výber energetického systému na infraštruktúru a potrebu energie pre sklad
  • ako a v akom rozsahu dosiahnuť flexibilnú disponibilitu vozíkov ako vo vysokej výkonnosti, tak ekonomicky efektívne
  • ako zabrániť ekonomicky nákladným špičkám vyťaženia a akú úlohu pri tom zohrávajú inteligentné nabíjačky
  • do akej miery ovplyvňuje proces prepravy výber energetického systému
 

Stiahnuť

  • STILL Webinar Energy - Q&A (EN) PDF, 126 KB Stiahnuť

Súvisiace témy

 

Spojte sa

Oslovenie*
This site is protected by Friendly Captcha and the Friendly Captcha Privacy Policy applies.