Zdravie a bezpečnosť na prvom mieste

Zavedené opatrenia

Informácie o Korona víruse Covid-19

Aké opatrenia sme prijali v súvislosti s našimi obchodnými aktivitami a všetko dôležité, čo naši zákazníci potrebujú teraz vedieť.

Rýchle šírenie pandémie vírusu Covid-19 je pre nás veľkou výzvou. Z tohto pohľadu by sme vás radi informovali o opatreniach, ktoré sme urobili pre zabezpečenie našich obchodných aktivít a ochrany zdravia našich zákazníkov, zamestnancov a obchodných partnerov.

Zúčastňuje sa STILL aj naďalej na stretnutiach so zákazníkmi?

Našim zákazníkom a partnerom budeme naďalej poskytovať najlepšiu možnú podporu a budeme im k dispozícii kedykoľvek budú potrebovať. V rámci riešenia našich konzultácií preferujeme digitálne komunikačné kanály, aby sme čo najviac obmedzili priamy fyzický kontakt (v súlade s odporúčaniami renomovaných zdravotníckych organizácií). Najmä videokonferencie sú pre nás vhodným nástrojom na udržiavanie osobného, efektívneho a cieľovo orientovaného kontaktu s vami. Osobným stretnutiam zamestnancov, zákazníkov a partnerov, ktorí sú alebo boli v jednej z deklarovaných rizikových oblastí, sa zabráni.

Uskutočnia sa servisné a plánované stretnutia údržby a opráv?

Naši servisní technici sú ako spoľahliví partneri pri vás aj v tomto náročnom období. Ako naši zákazníci sa môžete spoľahnúť na splnenie záväzkov vyplývajúcich z našej zmluvy o poskytovaní služieb. Dodávateľské reťazce pre náhradné diely zostávajú funkčné. Naši technici sú vybavení na vykonávanie údržby a opráv ako obvykle a najlepšie už pri prvej návšteve. V jednotlivých prípadoch však nie je možné vylúčiť mierne oneskorenia plánovania. V takom prípade vás bude informovať vaša kontaktná osoba. Naši servisní technici boli požiadaní, aby sa informovali o akýchkoľvek špeciálnych bezpečnostných opatreniach, ktoré môžu zákazníci požadovať pred akoukoľvek návštevou, a aby podľa toho konali. V záujme ochrany našich zamestnancov a zákazníkov sa problémy týkajúce sa služieb pokúsime spojiť, aby sme sa vyhli niekoľkým návštevám jedného zákazníka v krátkom čase.

Aké vnútorné opatrenia sa prijali na ochranu pracovnej sily a udržanie podnikania?

"STILL na šírenie Covid-19 reagoval rýchlo, rozhodne a komplexne. Začatím rozsiahlej komunikácie o hygienických opatreniach a pravidlách osobného kontaktu s kolegami (na základe odporúčaní významných zdravotníckych organizácií, ako je WHO), zriadením centrálnych a miestnych tímov krízového manažmentu, ako aj predchádzaním všetkým nepodstatným pracovným cestám a osobným stretnutiam v rámci nich. – pri osobných stretnutiach robíme všetko, čo je v našich silách, aby sme chránili našich zamestnancov, zákazníkov a obchodných partnerov a tiež chránili naše podnikanie. Prostredníctvom vyhradeného informačného portálu na intranete STILL a nepretržitej proaktívnej e-mailovej komunikácie zabezpečujeme, aby boli všetci v maximálnej možnej miere informovaní, a aby sme preto mohli byť pre našich zákazníkov k dispozícii najlepším možným spôsobom.

V súvislosti so zabránením šírenia nákazy a ochrany našich zamestnancov vás žiadame, aby ste nás v prípade zistenia pozitívneho testu na koronavírus u akéhokoľvek vášho pracovníka obratom o tejto skutočnosti informovali. A to písomne mailom na naše HR oddelenie, (katarina.tabiova@still.sk). Ďakujeme za pochopenie a prajeme vám všetko dobré a aby ste prekonali tieto náročné časy najlepším možným spôsobom. Zostaňte zdraví!"