STILL Webinár

Bezpečnosť v sklade

TÉMA

Bezpečná prevádzka vysokozdvižných vozíkov v sklade

Inteligentné riešenia na prevenciu nehôd a poškodení

Produktivita skladu výrazne závisí od bezpečnosti a spoľahlivosti logistických procesov. V tejto súvislosti má priemyselná bezpečnosť mimoriadny význam.

Kdekoľvek sa ľudia a vozíky stretnú, môže dôjsť k nebezpečným situáciám a môžu byť zranení ľudia alebo môže byť poškodený tovar. Na identifikáciu a minimalizáciu týchto rizík pre zamestnancov a na zabránenie škodám na vozíkoch, zariadeniach a tovare je k dispozícii celá škála bezpečnostných riešení.

Naši odborníci na bezpečnosť vysokozdvižných vozíkov vysvetlia, o aké riešenia ide a na čo slúžia.

Tešíme sa na vás! Zostaňte v bezpečí!


Záznam webinára

Zvyšujte priemyselnú bezpečnosť pri práci s vysokozdvižnými vozíkmi! Prehľad inovatívnych bezpečnostných riešení a ich aplikačných scenárov.

Rozsah bezpečnostných riešení je rôznorodý a siaha od inteligentných asistenčných systémov a softvérových aplikácií, ktoré detekujú potenciálne nebezpečenstvo a proaktívne pôsobia proti príčinám škôd a nehôd, cez komponenty vozidla a stacionárne riešenia chrániace konkrétne skladové a dopravné oblasti, až po školenia pre zamestnancov.

Aby ste sa orientovali v tom, ako a kde môžete zvýšiť bezpečnosť svojho skladu, naši odborníci predstavujú súčasné bezpečnostné riešenia pre rôzne aplikácie, pracovné prostredia a ich účinky na predchádzanie rizikám a prevenciu nebezpečenstiev.

Napriek všetkému tomuto obsahu bude v priebehu streamu dostatok času na zodpovedanie vašich otázok týkajúcich sa tejto dôležitej témy.

 

Stiahnuť

  • STILL Webinár Bezpečnosť - Q&A (EN) PDF, 164 KB Stiahnuť
  • STILL Service Brochure (EN) PDF, 2 MB Stiahnuť
 

Spojte sa

Oslovenie*
This site is protected by Friendly Captcha and the Friendly Captcha Privacy Policy applies.
 

 

Soukromé údaje*