10.03.2022

Superrýchle dátové siete pre intralogistické scenáre budúcnosti

Spoločnosť STILL prechádza na telekomunikácie

Hamburg, 10. marca 2022 – S cieľom podieľať sa na rôznych výskumných projektoch, vyvíjať inovatívne produkty a zaviesť inteligentnú továreň teraz poskytovateľ intralogistiky STILL zriadil vo svojom sídle v Hamburgu vlastnú 5G sieť.

Spoločnosť STILL vytvára vo svojom sídle v Hamburgu vlastnú 5G sieť pre budúce intralogistické scenáre.

Už dnes sa vo výrobných halách a skladoch stretávame s prevažne autonómnymi dopravnými prostriedkami. Avšak ich schopnosti stále nedosahujú schopnosti človeka, pretože mnohé procesy sa ešte musia naučiť a nie sú inteligentné vo všetkých smeroch. Preto sa mnohí dodávatelia snažia túto medzeru vyplniť a urobiť vozidlá ešte inteligentnejšími. Túto širšiu víziu autonómne riadených dopravných prostriedkov však možno realizovať len s veľmi výkonnými mobilnými sieťami, aby bolo možné bezpečne, rýchlo a efektívne presúvať veľké množstvo údajov. Z tohto dôvodu hamburský špecialista na intralogistiku STILL, ktorý sa vždy intenzívne zaoberal vývojom inovatívnych logistických a výrobných riešení, teraz vo svojom sídle v Hamburgu inštaloval vlastnú 5G sieť – SA Campus. „Táto 5G sieť, prostredníctvom ktorej opäť zdôrazňujeme našu inovatívnosť, keďže 5G ešte v priemysle nie je rozšírené, nám na jednej strane pomôže posunúť autonómne prebiehajúce logistické procesy pre našich zákazníkov na novú úroveň. Za týmto účelom sa už dlhé roky zúčastňujeme mnohých medzinárodných výskumných projektov, ktoré skúmajú myšlienku Priemyslu 4.0. Na druhej strane budeme pomocou technológie superrýchleho prenosu dát optimalizovať našu výrobu. V budúcnosti tam vďaka rýchlej bezdrôtovej komunikácii budú môcť bezdrôtovo spolupracovať výrobné roboty a ľudia v zmysle „inteligentnej továrne“, hovorí Ansgar Bergmann, expert spoločnosti STILL na dáta a siete, a opisuje najdôležitejšie dôvody inštalácie vlastnej 5G siete.

Nespočetné technologické prístupy s 5G

Podľa Ansgara Bergmanna sú obzvlášť zaujímavé aspekty výkonnosti a spoľahlivosti 5G, keďže ide o licencované frekvenčné spektrum pre používateľa. „Tie sú zaujímavé napríklad vo vnútornej logistike pri integrácii dopravných systémov pre vodičov. Prevádzkovateľ tak má lepšiu podporu, ako to bolo doteraz možné pri sieti WLAN. Celé flotily AGV možno koordinovať v reálnom čase a údaje o riadení a trasách možno spravovať v okrajovom cloude spoločnosti,“ hovorí odborník. Medzi ďalšie možné aplikácie patrí robotika, spolupráca medzi ľuďmi a strojmi a zobrazovacie procesy na rozpoznávanie prostredia.

Množstvo nových scenárov v intralogistike

Prístupy Priemyslu 4.0 výrazne posilňuje aj technológia 5G. Tým sa optimalizuje krok od klasických k plne automatizovaným systémom, pretože Priemysel 4.0 je založený predovšetkým na procesoch dátovej technológie a práve tie podporuje 5G. Všetky systémy a produkty v oblasti automatizácie, transparentnosti procesov, platieb za používanie, prediktívnej údržby alebo poradenstva budú vďaka 5G ďalej napredovať.

Výskumné projekty pre budúce logistické procesy

Nové vízie, najmä tie, ktoré sú založené na strojovom učení a na ktoré je zameraný tento prenos dát, bude spoločnosť STILL čoskoro implementovať do reálne existujúcej technológie. Za týmto účelom sa spoločnosť so sídlom v Hamburgu podieľa na mnohých medzinárodných výskumných projektoch, ako je napríklad projekt ARIBIC. Cieľom je lepšie využiť údaje, ktoré automaticky riadené vozidlá (AGV) zbierajú prostredníctvom svojich senzorov a kamier počas svojich jázd v sklade. Vytvárajú sa napríklad digitálne dvojčatá prostredia, ktoré spracúvajú relevantné informácie v reálnom čase. „Tieto procesy generujú obrovské množstvo údajov, ktoré sa musia prenášať veľmi vysokou rýchlosťou. Bez našej novej dátovej 5G siete nie sú niektoré prístupy ani možné. Predchádzajúce technológie sú zvyčajne dosť náchylné na rušenie, čo nám komplikuje prácu,“ hovorí Ansgar Bergmann.

Nový vlajkový projekt CampusOS

Len pred niekoľkými týždňami, začiatkom roka 2022, bol spustený projekt CampusOS Lighthouse, ktorý bude v nasledujúcich troch rokoch financovaný Spolkovým ministerstvom hospodárstva a technológií sumou 18,1 milióna eur. Jeho cieľom je vybudovať modulárny ekosystém pre otvorené kampusové 5G siete na základe otvorených rádiových technológií a interoperabilných sieťových komponentov. Má pomôcť posilniť digitálnu suverenitu nemeckých spoločností. Na tento účel sa vyhodnocujú rôzne scenáre bežnej prevádzky u priemyselných partnerov projektu. Spoločnosť STILL je, samozrejme, jedným z účastníkov. Táto technologická spoločnosť so sídlom v Hamburgu testuje a vyhodnocuje nízku latenciu a odolné riadenie vozidiel a prenos videa pri veľmi vysokých rýchlostiach prenosu dát. Bergmann: „Po prvýkrát sa bude testovať naša nová 5G sieť a bude sa porovnávať s inými riešeniami. Som si však celkom istý, že náš systém v tomto teste obstojí na výbornú. Vďaka týmto aktivitám spoločnosť STILL rozšíri aj svoje odborné znalosti, aby mohla svojim zákazníkom poskytovať poradenstvo v tejto oblasti technológií.