16.05.2023

STILL získal platinový certifikát udržateľnosti

Výborné hodnotenie od EcoVadis

Hamburg/Bratislava, 11. mája 2023 – Medzinárodne uznávaná hodnotiaca platforma EcoVadis ocenila STILL platinovým certifikátom udržateľnosti. Je to najvyššie možné hodnotenie a STILL ho získal už po niekoľkých minuloročných zlatých oceneniach. Len jedno percento všetkých hodnotených spoločností dosiahlo podobný výsledok.

STILL získal nadpriemerné skóre vo všetkých štyroch oblastiach udržateľnosti, no najviac vynikol v kategóriách „environmentálny manažment“ a „pracovné a ľudské práva“, v ktorých STILL získal najvyššie hodnotenie s viac ako dvojnásobným počtom bodov, ako je priemer všetkých hodnotených spoločností. STILL dosiahol veľmi dobré skóre aj v kategóriách „etické správanie“ a „udržateľné obstarávanie“.

Udržateľné riadenie spoločnosti ako základ úspešnej budúcnosti

Na platinové hodnotenie sme nesmierne hrdí. Potvrdilo sa naše neustále úsilie o dôsledné zosúladenie našich obchodných aktivít v rámci spoločnosti s najvyššími sociálnymi, environmentálnymi a etickými štandardmi,“ povedal Frank Müller, senior viceprezident STILL Brand Management. „A je to tiež dôkaz, že sme nezaspali na vavrínoch. Aj toto ocenenie vnímame ako ďalší podnet na ďalšie zlepšenia a inovácie,“ dodal Müller. Ocenenia tohto typu už dávno nie sú len o pozitívnom vnímaní značky. Zodpovedné využívanie zdrojov a vysoké sociálne štandardy sa stali základom obchodného úspechu a relevantnými rozlišovacími znakmi v globálnej konkurencii o zákazníkov, obchody a zamestnancov.

Je našou spoločnou zodpovednosťou formovať udržateľnú ekonomiku, ktorá zohľadňuje budúcnosť. Sme veľmi radi, že sme v tejto oblasti vedúcou značkou, že udávame nové štandardy, zavádzame procesy a neustále identifikujeme nový potenciál pre optimalizáciu,“ zdôraznil Frank Müller. V STILL sú hlavné princípy spoločensky zodpovedného podnikania (CSR) pevne zakotvené v záväzkoch spoločnosti a neustále ich monitorujú a pracujú na ich zlepšovaní. Dôležitou súčasťou tejto stratégie je aj pravidelná revízia CSR štandardov nezávislou ratingovou agentúrou. EcoVadis pravidelne preskúmava procesy v spoločnosti STILL už viac ako desať rokov.

Celopodnikové systémy riadenia v súlade s normami udržateľnosti

Už vlani spoločnosť EcoVadis vyzdvihla najmä inovatívne systémy riadenia, ktoré STILL používa v oblastiach „environmentálneho manažmentu“ a „pracovných a ľudských práv“. V STILL konzistentne implementujú hodnoty a smernice spoločnosti, ktoré sú merateľné a transparentné a z toho vyplývajú procesy, ktoré sú neustále optimalizované a následne strategicky ukotvené. V kontexte integrovaného environmentálneho manažmentu to obsahuje napríklad vytvorenie smernice „Normy pre zdravie, bezpečnosť a životné prostredie“, ktorá podporuje celopodnikové znižovanie emisií v súlade s národnou legislatívou.

EcoVadis hodnotil strategický prístup spoločnosti STILL ako mimoriadne kvalitný aj v tohtoročnom oceňovaní v kategóriách „etické správanie“ a „udržateľné obstarávanie“. Patri sem napríklad usmernenia proti podvodom, praniu špinavých peňazí či korupcii, ako aj zodpovedajúce operatívne prostriedky na zabezpečenie ich spoľahlivého a celofiremného dodržiavania. Týka sa to rôznych procesov vrátane ochrany oznamovateľov korupcie alebo boja proti korupcii. Komplexná dokumentácia prostredníctvom vhodných interných a externých správ zabezpečuje maximálnu transparentnosť, ako aj neustále dopĺňanie a optimalizáciu týchto smerníc.