17.11.2022

STILL pomáha prírode. Zamestnanci vysádzali stromy v lesoch pohoria Tribeč

Kúpou vozíka STILL aj zákazníci podporujú zalesňovanie Slovenska

Bratislava, 21. októbra 2022 – Zamestnanci STILL Slovensko vysádzali stromy v lesoch okolo Hrušova. Projekt s názvom „Sadíme tisíce stromov pre milióny nás“, na ktorý prispievajú aj zákazníci kúpou vysokozdvižných vozíkov značky STILL, beží už od mája tohto roka. Každý zákazník, ktorý si kúpi nový vozík, v prípade záujmu dostane certifikát, že prispel k zvýšeniu výsadby stromov v krajine.

Každý predaný nový vozík značky STILL bude označený špeciálnou nálepkou kampane „Sadíme tisíce stromov pre milióny nás“, ktorá má okrem informácie o vysadených stromoch tiež šíriť informovanosť medzi verejnosťou. „V STILL sme sa na jar tohto roka rozhodli, že sa aktívne zapojíme do projektu výsadby stromov. Chceme totiž pre životné prostredie urobiť ešte viac, aj keď už dlhé roky sa riadime filozofiou udržateľného rozvoja a dodržiavame zásady ako hospodárne nakladanie s materiálmi, využívanie energeticky efektívnych riešení či vývoj technológií pre bezemisnú intralogistiku. Zároveň sa neustále snažíme robiť osvetu aj medzi zákazníkmi, aby dávali prednosť ekologickejším technológiám. Prepájame tak viac aktivít, ktoré veríme, prispejú k zmierňovaniu negatívnych dopadov klimatickej hrozby,“ hovorí Andrea Ščepková, marketingová manažérka STILL Slovensko.

Zamestnanci STILL Slovensko vysadili stovky mladých stromčekov v lesoch pohoria Tribeč v okrese Zlaté Moravce v Nitrianskom kraji, a to na ploche 0,40 hektára. Konkrétne vysádzali krytokorenné sadenice lesných drevín duba. Práve lesy majú nenahraditeľnú a kľúčovú úlohu pri zastabilizovaní zhoršujúcej sa klimatickej situácie. Ich ochrana, obnova a celkovo zodpovedné obhospodarovanie môže prispieť k zníženiu oxidu uhličitého v atmosfére až o 10 %.

Údaje o výmere zalesnených častí, ktoré vzniknú vysádzaním stromov spoločnosťou STILL a LESOV SR, a tiež o ich vplyve na životné prostredie, sa budú postupne zhromažďovať a priebežne zverejňovať na internetovej stránke STILL.

Spoločnosť STILL sa zasadzuje o ochranu stromov aj maximálnou snahou, aby zákazníci prešli z papierovej formy komunikácie, ako sú napr. faktúry, na čisto elektronickú. Pretože z ekologického hľadiska je najlepšie, aby dochádzalo k čo najmenšiemu výrubu stromov pre výrobu papiera.


Produkty STILL, ktorých kúpou zákazníci podporia projekt Milión stromov pre Slovensko: