09.09.2021

Spoločnosť STILL získala medzinárodne uznávaný zlatý certifikát trvalej udržateľnosti

Ocenenie od EcoVadis za trvalú udržateľnosť

Hamburg, 10. 9. 2021 Zodpovedné správanie voči životnému prostrediu, partnerom, zákazníkom a zamestnancom je v spoločnosti STILL pevne zakotvené vo firemných zásadách. Preto sa spoločnosť aj tento rok znovu podrobila auditu trvalej udržateľnosti vykonávaného medzinárodnou hodnotiacou platformou EcoVadis. S vynikajúcim výsledkom: Spoločnosť STILL získala za svoju aktivitu v oblasti spoločenskej zodpovednosti (CSR) zlatý certifikát trvalej udržateľnosti.

Zlato pre intralogistickú spoločnosť z Hamburgu: Spoločnosť STILL sa aj tento rok znovu podrobila auditu trvalej udržateľnosti vykonávaného medzinárodnou hodnotiacou platformou EcoVadis a získala zlatý certifikát.

Hodnoteniu renomovanou ratingovou agentúrou EcoVadis sa spoločnosť STILL podrobuje už desať rokov. Hodnotenie sa zameriava na štyri veľké oblasti trvalej udržateľnosti: „životné prostredie“, „pracovné a ľudské práva“, „férové obchodné praktiky“ a „udržateľné nákupy“. Po veľmi dobrých výsledkoch v minulých rokoch získala spoločnosť STILL v roku 2021 po prvýkrát zlatý certifikát trvalej udržateľnosti. STILL tak patrí medzi najlepšie strojárenské firmy hodnotené agentúrou EcoVadis na svete a predstavuje vysoký štandard globálne pôsobiacej priemyselnej spoločnosti orientovanej na budúcnosť. Vo veľkej miere to platí najmä pre aspekty ochrany životného prostredia – tu sa spoločnosť STILL dostala medzi najlepšie 1 percento všetkých hodnotených firiem v tomto sektore.

Nesieme zodpovednosť, tvoríme budúcnosť

Ekonomické správanie v súlade s ekologickými a sociálnymi štandardmi je pre STILL najvyššou prioritou a tvorí základ všetkých strategických rozhodnutí. Patria sem maximálna transparentnosť v rámci celého reťazca tvorby hodnôt, zodpovedné zaobchádzanie so zdrojmi od výroby až po likvidáciu a zabezpečovanie a podpora vysokých sociálnych a bezpečnostných požiadaviek u dodávateľov a partnerov. Všetky tieto štandardy sú zakotvené vo firemných zásadách a dodržiavajú sa naprieč oddeleniami a hierarchickými úrovňami. Aby boli čo najtransparentnejšie aj pre obchodných partnerov a zákazníkov, necháva STILL svoje štandardy spoločenskej zodpovednosti (CSR) preveriť nezávislou ratingovou agentúrou EcoVadis. "Hodnotenie zlatým certifikátom trvalej udržateľnosti je krásnym ocenením našich presvedčení a nášho dlhoročného úsilia," hovorí Frank Müller, Senior Vice President Brand Management / Sales & Service Steering STILL EMEA. "Najmä vzhľadom k aktuálnej klimatickej situácii neexistuje žiadna alternatíva k úspornému správaniu, ktorá sa zameriava na dlhodobú ochranu a zachovanie našich celosvetových zdrojov."

CSR ako predajný argument budúcnosti

Certifikáty, ako je plaketa trvalej udržateľnosti od EcoVadis, sú budúcimi značkami kvality v ekonomike. Pretože trvalá udržateľnosť a zodpovednosť pri hodnotení firiem nikdy nebola pod väčším drobnohľadom ako dnes. CSR už dávno nie je otázkou imidžu. Zodpovedné správanie a firemná filozofia s orientáciou na hodnoty sa, naopak, stávajú relevantným rozlišovacím kritériom a predajným argumentom v globálnom boji o zákazníkov, zákazky a partnerstvá.

O EcoVadis

Cieľom nezávislej ratingovej agentúry EcoVadis je podpora ekologického a sociálneho správania firem. Agentúra sa pritom riadi desiatimi zásadami Global Compact Organizácie spojených národov. Od založenia spoločnosti v roku 2007 vsadilo na kompetenciu EcoVadis pri redukcii rizík, podpore inovácií a vytvorení dôvery a transparentnosti medzi obchodnými partnermi viac než 20 000 významných firiem. Dodávatelia z 95 krajín boli hodnotení vo viac než 150 kategóriách nákupu a 21 kritériách CSR. Hodnotenie vykonávajú experti EcoVadis na CSR, ktorí v rámci dotazníkovej akcie vyhodnocujú odpovede spoločností podľa medzinárodných štandardov, napr. Global Reporting Index (GRI), ISO 26000 a princípy Global Compact. Dotazníková akcia je vždy prispôsobená krajinám, v ktorých spoločnosť pôsobí – s ohľadom na odvetvie a veľkosť spoločnosti. Hodnotenie sa navyše opiera o doplňujúce podklady a informácie z verejných zdrojov a od akcionárov (neštátne neziskové organizácie, odbory, tlač).