11.05.2022

Sklad, v ktorom všetko klape presne tak, ako má? Začnite od regálov

Skladovanie je neodmysliteľnou súčasťou väčšiny priemyselných podnikov aj bežných retailových reťazcov. V mnohých prípadoch sa neobíde jedno bez druhého, a preto je nevyhnutné skladové a výrobné či predajné procesy maximálne zladiť do jedného funkčného celku. A presne to dokáže značka STILL. Zákazníkom neponúka iba samotné zariadenia, ktoré sú v sklade potrebné, ale poskytuje komplexnú službu vrátane poradenstva a návrhu riešení pre dokonalé usporiadanie skladu. A tým zvyšuje efektivitu všetkých procesov. Ako to funguje?

Skladovanie je neodmysliteľnou súčasťou väčšiny priemyselných podnikov aj bežných retailových reťazcov. V mnohých prípadoch sa neobíde jedno bez druhého, a preto je nevyhnutné skladové a výrobné či predajné procesy maximálne zladiť do jedného funkčného celku. A presne to dokáže značka STILL. Zákazníkom neponúka iba samotné zariadenia, ktoré sú v sklade potrebné, ale poskytuje komplexnú službu vrátane poradenstva a návrhu riešení pre dokonalé usporiadanie skladu. A tým zvyšuje efektivitu všetkých procesov. Ako to funguje?

Jedným zo základných pilierov pre efektivitu pracovných postupov v sklade je správne usporiadanie jeho priestorov. To predovšetkým zaistia regály. Dnes máme na trhu veľké množstvo rôznych typov, ktoré dokážu zabezpečiť vysokú efektivitu v pracovných procesoch naviazaných na sklady. Avšak častokrát nie sú dokonalým riešením na mieru danému odvetviu alebo sami zákazníci nedokážu využiť ich potenciál. Pritom s premyslenou koncepciou a najmä vďaka optimalizovaným regálovým systémom pre skladovanie tovaru a vhodne zvolenou manipulačnou technikou majú skutočnú šancu zvýšiť efektivitu skladu. Snaha by mala smerovať predovšetkým do skrátenia doby manipulácie, zlepšenia bezpečnosti a minimalizovania poškodzovania tovaru. A presne toto je možné dosiahnuť s dobre premysleným riešením skladových regálov.

Prispôsobte regálové systémy potrebám skladu

Pokiaľ je regálový systém dobre premyslený a správne prispôsobený daným potrebám zákazníka, výrazne skracuje dobu prekládky v sklade a predchádza opakovanej manipulácii s jednou konkrétnou paletou. V neposlednom rade znižuje riziko poškodenia tovaru. Spoločnosť STILL preto disponuje veľkou ponukou rôznych regálových riešení, aby maximálne podporila efektívnosť práce v sklade.

Spoznajte typy regálových systémov spoločnosti STILL

Spoločnosť STILL ponúka všetky typy manuálne ovládaných regálových systémov, od nenáročného riešenia vychystávania až po sklad s vysokými regálmi s veľmi úzkymi uličkami a všetko medzi tým. V ponuke od STILL nechýbajú paletové regály, nabiehajúce a prejazdné regály, pojazdné regály, zasúvacie a priechodné regály, shuttle systémy, konzolové regály, regály s podlahami v priehradkách a plošiny navrhnuté špeciálne pre dostupný priestor a potreby zákazníka v oblasti skladovania. Tým ale ponuka značky STILL nekončí.

Riešenia na mieru nepodceňujte


Aby ste zistili, ktorý typ regálov je pre vás ten pravý, k dispozícii sú vám experti na regály a systémoví poradcovia spoločnosti STILL. Tí navrhnú optimálne riešenia pre každého konkrétneho zákazníka na mieru. Zatiaľ čo špecializovaný dodávateľ regálov navrhuje systém, ktorý maximalizuje skladovaciu plochu, STILL naviac zohľadní i materiálový tok a možnosti, ako vysokozdvižné a vychystávacie vozíky s tovarom manipulujú. Tento prístup zaistí skutočne funkčný materiálový tok. Poradenstvo môže využiť každá firma, keďže konkrétne požiadavky bývajú rozdielne.

Poradenstvo spoločnosti STILL sa začína oboznámením sa s potrebami zákazníka v jeho sklade. Na základe týchto informácií spoločnosť navrhuje vhodné riešenia. „Podobu riešení môžu ovplyvniť aj malé rozdiely v pohyboch v sklade alebo v smenách pracovníkov. Napríklad regálový systém pre rovnaký produkt, s ktorým sa manipuluje v dvoch podobných skladoch, sa môže vyriešiť v jednom sklade nabiehajúcim regálom so systémom FIFO/LIFO a v druhom sklade shuttle systémom,“ hovorí Pavol Žarnay, obchodný reprezentant intralogistických riešení zo spoločnosti STILL.

Príklady optimálnych riešení

Ak napríklad disponujete menším skladom alebo reagujete na zvýšený dopyt zákazníkov, môžete využiť zasúvací alebo shuttle regálový systém. Ich princípom je snaha o dosiahnutie čo najväčšieho zahustenia skladu, teda uskladňovania paliet čo najbližšie pri sebe. Redukciou na jednu pracovnú uličku (LIFO), prípadne max. 2 pracovné uličky (FIFO), je možné oproti klasickému paletovému regálu zvýšiť hustotu uskladneného tovaru. Navyše s regálovým systémom typu shuttle je v uličkách menšia prevádzka vozíkov a tým sa znižuje aj riziko nehôd a škôd. Výhodou je samozrejme nielen väčšia bezpečnosť, ale tiež nižšie náklady. „Vďaka regálovému systému typu shuttle sa menej opotrebovávajú a poškodzujú rámy regálu a menej sú vyťažené aj vozíky. V shuttle systéme sa s tovarom manipuluje v kontrolovanom, automatizovanom prostredí, a tak palety a tovar do seba nenarážajú,“ vysvetľuje P. Žarnay.

A aké sú trendy v skladových regáloch?

Zákazníci sa už viac zajímajú o automatizáciu procesov v skladoch. Regálový systém typu shuttle môže slúžiť ako vstup do automatizácie, keďže je to len poloautomatizovaný systém.
Ďalším veľkým trendom je efektívne využívanie priestoru a skladovanie v kompaktných skladoch. „Predovšetkým v období pandémie Covidu-19 došlo k enormnému nárastu on-line obchodov. Pre uspokojenie rastúceho dopytu chcú majitelia skladov využiť každý štvorcový meter skladovacej plochy so systémami s vysokými regálmi, aby získali ďalšiu skladovaciu plochu vo vyšších úrovniach,“ dodáva odborník spoločnosti STILL.
Rastie tiež záujem o plošiny a viacpodlažné systémy, pretože zabezpečujú väčšiu podlahovú plochu na rovnakom pôdoryse. V mnohých skladoch došlo k nárastu vychystávania malých objednávok, pretože sa prispôsobili nákupným zvyklostiam on-line obchodov a požiadavkám na rýchle dodávky. Vďaka kombinácii regálov, vychystávacích vozíkov pre nižšie regálové úrovne a regálových vozíkov, ako EK-X alebo MX-X pre vychystávanie vo veľkých výškach, dokáže STILL bez problémov plniť požiadavky v tomto rýchlo rastúcom odvetví.
Spoločnosť STILL je špičkovým partnerom pri vývoji komplexného riešenia skladu od jedného dodávateľa, ktoré prináša maximálnu efektivitu a zároveň úsporu nákladov.