31.03.2021

Silné trio pre automatizované zásobovanie výroby

Spoločnosť STILL priniesla porovnanie jednotlivých systémov v rámci webinára "Prepravné systémy bez vodiča (FTS) pre logistiku výrobných procesov"

Hamburg, 31. marca 2021 - Ktorý systém sa najlepšie hodí k automatizovanému zásobovaniu výroby a odvážaniu hotových výrobkov? Automatizované vysokozdvižné vozíky a skladová technika, bezobslužné transportné vozíky alebo inteligentná ťažná súprava? Odpovede na tieto otázky poskytli 30. marca na praktických príkladoch experti spoločnosti STILL na webinári s názvom "Prepravné systémy bez vodiča (FTS) pre logistiku výrobných procesov". Tú najdôležitejšiu odpoveď si povedzme hneď na začiatku: Dokonalé univerzálne riešenie neexistuje ani v tomto odbore. Každý zo systémov má - v závislosti od nasadenia - svoje silné a slabé stránky.

Faktom však zostáva, že automatizácia logistiky výrobných procesov výrazne zvyšuje rentabilitu výroby. Na tomto názore sa experti spoločnosti STILL, konkrétne Noë van Bergen (vedúci oddelenia automatizovaných riešení), Florian Kratzer (medzinárodný key account manager pre automatizované riešenia a expert na bezobslužné transportné vozíky) a Herbert Fischer (vedúci pre segment ťažných súprav), počas podujatia zhodli. Je pritom dôležité nájsť "zlatú strednú cestu" so správnym vyvážením vynaloženého času, financií, energie a pracovnej sily. Táto cesta však závisí od mnohých faktorov, napríklad od výberu nákladových jednotiek, typu skladu, formy odovzdávania materiálu alebo od veľkosti dostupného miesta vo výrobných priestoroch.

Automatizované vysokozdvižné vozíky a skladová technika

V porovnaní s bezobslužnými transportnými vozíkmi a inteligentnými ťažnými súpravami ukážu automatizované vysokozdvižné vozíky a skladová technika svoje silné stránky podľa Noë van Bergen predovšetkým v prípadoch, keď sa automatizujú existujúce manuálne procesy bez zásadných zmien. Tieto zariadenia sa výborne hodia na obsluhu existujúcej infraštruktúry, ako sú skladovacie miesta v regáloch alebo na podlahe. "Riešenia s vysokozdvižnými vozíkmi a skladovou technikou sú výhodné nielen v horizontálnej, ale aj vo vertikálnej preprave," argumentuje expert. K tomu sa ďalej pridáva kompatibilita bremien. Riešenie vychádzajúce z vysokozdvižných vozíkov a skladovej techniky dokáže prepravovať na rôzne odovzdávacie miesta vo výrobe výrazne variabilné nákladové jednotky, ako sú palety alebo mrežové boxy, a to aj z veľkých výšok vo vašom sklade. Tieto automatizované vozíky sú tiež rentabilné. Noë Van Bergen: "Aplikácie využívajúce vysokozdvižné vozíky a skladovú techniku sa v zásobovaní výroby vyznačujú skutočne vysokou výnosnosťou. Zvyčajne hovoríme o návratnosti investície (ROI) za menej ako tri roky. ""

Bezobslužné transportné vozíky

Florian Kratzer obhajoval bezobslužné transportné vozíky, ktoré boli - na rozdiel od riešení s automatizovanými vysokozdvižnými vozíkmi a skladovou technikou STILL - od začiatku navrhnuté ako prepravný systém bez vodiča (FTF). "Vozíky sú tak malé, že sa zmestia pod nákladové jednotky a vďaka integrovanému zdvíhaciemu mechanizmu dokážu naložiť bremená s hmotnosťou až 1,5 tony. Vďaka vynikajúcej obratnosti sa dostanú na takmer každé miesto vo výrobe," zdôraznil expert spoločnosti STILL, ktorý chválil predovšetkým výrazne vysokú flexibilitu tohto riešenia automatizácie: "V oblasti odovzdávania produktov sa v rámci nášho porovnania pýši najlepšou dostupnosťou. Vozíky môžu zachádzať aj hlboko do výrobných priestorov - až priamo k pracovníkovi pri výrobnej linke." Dôvodom sú veľmi malé nároky na priestor, pretože ich rozmery sa obmedzujú na veľkosť nákladovej jednotky. Florian Kratzer: "Bez problémov sa môžu používať pre dodávky v systéme just-in-time. Okrem toho je zabezpečená možnosť, v rámci ktorej si systém sám automaticky prispôsobí trasu. A to všetko pri veľmi nízkych nákladoch. Pretože pri bezobslužnom prepravnom vozíku sa určite pohybujeme pod nákladmi na vysokozdvižný vozík a dokonca aj pod nákladmi na inteligentnú ťažnú súpravu."

Systémy inteligentných ťažných súprav

Pre Herberta Fischera je pri automatizácii logistiky výroby najlepšou voľbou práve inteligentná ťažná súprava. "Keď sa systém správne navrhne, môže inteligentná ťažná súprava vo výrobe kombinovať na príslušnej stanici dodávku a odvoz nákladových jednotiek v jednom jedinom kroku. Konkrétne to znamená: Systémy inteligentných ťažných súprav zvládnu prepraviť približne rovnaké množstvo materiálu, na aké by druhé dva systémy potrebovali asi 15 vozíkov a tým by zvyšovali hustotu prepravy vo všetkých smeroch. Hromadná preprava tu teda ponúka jasné výhody," zdôvodňuje Herbert Fischer svoj pohľad. Uviedol však tiež, že predovšetkým na začiatku a v prípade plnej automatizácie sú pri využití inteligentnej ťažnej súpravy potrebné vysoké investície. Herbert Fischer: "Vďaka malému počtu potrebných jednotiek však môžeme aj túto investíciu udržať v rozumných medziach.""

Zhrnutie

Aké je teda skutočne ideálne riešenie automatizácie logistiky výroby? Kým vysokozdvižné vozíky výrazne bodujú, čo sa týka infraštruktúry odovzdávacích miest a z hľadiska priestorov potrebných na zhromažďovanie paliet, bezobslužné prepravné vozíky sú najlepšie z hľadiska priestorových nárokov. Môžu zachádzať hlboko do výrobných priestorov a dostanú sa presne tam, kde je materiál potrebný. Koncentrované inteligentné ťažné súpravy dokazujú svoje silné stránky najmä v zlepšovaní štíhlych („lean“) výrobných procesov, napríklad pri tvorbe sekvencií procesov. "Ako vidíme, výber automatizácie v logistike výroby výrazne závisí od konkrétnej situácie. V spoločnosti STILL rozhodujeme až po podrobnej konzultácii a poradenstve spoločne so zákazníkmi, ktoré riešenie je pre dané nasadenie najlepšie. Nakoniec, my nepredávame jednotlivé produkty, ale vhodné komplexné riešenia zodpovedajúce konkrétnym požiadavkám," sumarizuje Noë van Bergen.