08.03.2023

SILA ŽENSKOSTI V TECHNIKE

Ženy sú ako doma aj medzi technikou

Nitra, 8. marca 2023.- V minulosti nemysliteľné, dnes vítané. Ženy prinášajú do mužského sveta techniky a technológií nový rozmer. Aj v našom kolektíve máme šikovné a inšpiratívne kolegyne, ktoré sú toho jasným príkladom.

V súčasnosti by už nemalo nikoho prekvapiť, ak ženy pracujú v technickej oblasti. Zastúpenie žien v mnohých segmentoch, ktoré sa kedysi vnímali len ako čisto mužskou záležitosťou, je priam nevyhnutné. Ženy môžu byť nielen rovnako technicky zdatné ako muži a skvelé manažérky, ale prinášajú do každej firmy viacero uhlov pohľadu na pracovné úlohy a možné spôsoby ich plnenia.

Rovnoprávnosť mužov a žien je dnes zakotvená v medzinárodných dohovoroch aj v európskej legislatíve, no žiaľ, stále nie je úplnou samozrejmosťou. Aj preto sme sa v STILL Slovensko pri príležitosti MDŽ rozhodli upozorniť na tento pretrvávajúci problém a zároveň nahlas vysloviť prianie, aby aj iné firmy nazerali na ženy tak ako v tej našej - rovnoprávne a s úctou.