05.08.2021

Pracujeme na intralogistickom projekte budúcnosti

STILL je vedúcim konzorcia pre projekt digitalizácie ARIBIC

Hamburg, 4. augusta 2021 – Keď sa prepravné vozíky bez vodiča (AGV) pohybujú po skladoch alebo výrobných halách, stávajú sa skutočnými zberačmi dát. Dát, ktoré môžu byť, pravdaže, ihned opäť vymazané. „To je obrovské plytvanie,“ myslí si Bengt Abel, vedúci projektu v spoločnosti STILL. Medzinárodný výskumný projekt ARIBIC (Artificial Intelligence-Based Indoor Cartography) chce preto ukázať metódy, pomocou ktorých je možné tieto cenné informácie výhodne využiť.

 

Dáta získané prostredníctvom senzorov a kamier sa môžu na cloude ARIBIC použiť na vytváranie 3D máp skladov alebo výrobných zariadení, ktoré sú stále aktuálne. „S využitím týchto aktuálnych dát senzorov vytvárame živé dvojča prostredia a môžeme tak zobrazovať a zdieľať relevantné informácie takmer v reálnom čase,“ popisuje Bengt Abel základnú myšlienku výskumného projektu. Oproti súčasnej metóde, pri ktorej sa po nasnímaní k určitej chvíli vytvorí nemenný 3D obraz prostredia, zostávajú obrazy generované platformou ARIBIC dynamické a neustále aktuálne. „Keď vysokozdvižný vozík alebo manipulačná technika bez vodiča prechádza prostredím, zaznamená jeho senzorika aj najmenšie zmeny a odovzdá ich na platformu ARIBIC. V kartografii interiéru využívajúcej umelú inteligenciu sa tieto zmeny, napríklad posunutý regál alebo novo odstavená paleta, ihneď zohľadnia a nahrajú späť do systému,“ hovorí expert STILL.

Enormný úžitok pre užívateľov

Pre lokalizáciu a navigáciu prepravných vozíkov bez vodiča v ich pracovnom prostredí budú najskôr potrebné 3D mapy vo vysokom rozlíšení so sémantickými informáciami. Prevádzkovatelia skladov alebo výrobných hál tak neustále vedia, kde sa ich vozíky nachádzajú. S touto informáciou možno optimalizovať plánovanie prevádzky alebo výrobného závodu. Napríklad možno jednoznačne identifikovať, v ktorých častiach skladu sa jazdí veľa alebo málo alebo ktoré uličky sú častejšie prideľované a tým blokované. S týmito informáciami je možné regály (najskôr) virtuálne presúvať alebo nanovo usporadúvať výrobné plochy. Bengt Abel: „Užívatelia budú môcť s novou možnosťou permanentného zaznamenávania pracovného prostredia optimálne navrhovať a využívať svoje sklady a výrobné haly. Po prvýkrát získajú podrobný prehľad, čo sa v ich prevádzkach presne deje.“ Podľa vyjadrenia experta STILL si možno predstaviť nespočetné množstvo ďalších možností využitia, ktoré stavia na výsledkoch projektu ARIBIC. „Už dnes máme veľkolepé nápady. Som si však stopercentne istý, že v budúcnosti ich ešte veľa pribudne.“

Projekt ARIBIC

Projekt ARIBIC bol zahájený v marci tohto roka. Dokončenie je plánované na štvrtý kvartál roka 2023. Na medzinárodnej výskumnej úlohe sa okrem vedúceho konzorcia, spoločnosti STILL, podieľa ešte Technologický inštitút v Karlsruhe (Karlsruher Institut für Technologie (KIT), univerzita Toronto s laboratóriom STARS a kanadský výrobca senzorov LeddarTech. Projekt podporuje Spolkové ministerstvo pre hospodárstvo a energie (BMWi) a Industrial Research Assistance Program kanadského National Research Council (NRC IRAP). Spoločnosť STILL, poskytovateľ intralogistických riešení v Hamburgu, poskytla pre výskum svoj úspešný model OPX iGo neo – autonómny vychystávací vozík, ktorý je už výborne vybavený senzorikou a kamerami. „Teraz sa vyplácajú naše včasné aktivity v oblastiach automatizácie, robotiky a digitalizácie. Už mnoho rokov pracujeme na rade riešení pre naše vozíky využívajúce senzory, ktoré sa postupne dostávajú do sériovej výroby. To je dôležitým predpokladom k tomu, aby sme sa vôbec mohli na takomto projekte podieľať,“ zdôrazňuje Bengt Abel.