11.05.2022

Nasledujte trendy v intralogistike a šetrite svoje financie

Prečítajte si, ktoré témy sú v intralogistike top v tomto roku

Posledné takmer dva roky covidovej pandémie významne zmenili myslenie v intralogistike. Enormne rastúce odvetvie e-commerce potrebuje inovovať, aby zvládalo nápor objednávok a zmeny musia robiť predovšetkým v intralogistických riešeniach a zariadeniach. Mnohí, väčší aj menší hráči v e-commerce, pochopili, že bez zefektívnenia skladových prevádzok po viacerých stránkach nedokážu držať krok s rýchlym tempom a zvyšujúcimi sa nárokmi zákazníkov.

Značka STILL, špičkový dodávateľ intralogistických riešení, sa veľmi rýchlo dokázala nastaviť na požiadavky rastúceho trhu. So 100-ročnými skúsenosťami v úspešnej implementácii intralogistických konceptov je expertom, ktorý dokáže veľmi efektívne zautomatizovať procesy. Vyrába nielen kvalitnú manipulačnú techniku, ale dokáže na mieru vytvoriť projekt automatizácie a optimalizácie skladu a poskytnúť služby, ktoré zjednodušia a zefektívnia úplne každú prevádzku.

Experti zo STILL pripravili prehľad niekoľkých hlavných trendov na rok 2022, bez ktorých už málokto v intralogistike a predaji dokáže držať krok s nastaveným tempom:​

E-Commerce 

Oblasť e-commerce aj pre pandémiu zaznamenáva obrovský rozmach, inovácie v tejto oblasti nabrali vysoké obrátky, čo bude pokračovať aj  v ďalšom roku. Pri e-commerce segmente je to viac o technológiách a automatizácii ako o manipulačnej technike. „Zabezpečenie rýchleho a bezchybného vychystávania je základnou úlohou intralogistických systémov. Keďže elektronický obchod stále smeruje k väčším objemom objednávok a kratším dodacím lehotám, rýchlo rastie tlak z hľadiska času a ceny. Automatizované riešenia pomáhajú prekonať túto výzvu zrýchlením procesov vychystávania objednávok a znížením záťaže zamestnancov,“ hovorí odborník na automatizáciu Andrej Korchaník zo STILL. Preto odhaduje, že aj v nasledujúcom roku budú v kurze dopravníkové a prepravné systémy na prevoz tovaru medzi jednotlivými logistickými zónami v skladoch. Tieto spoľahlivé, automatické a viacsmerové systémy majú kapacitu na prepravu rôznych položiek, a to aj na veľké vzdialenosti. „Ako modulárna platforma sú tieto systémy dokonale navrhnuté tak, aby rástli s budúcimi požiadavkami prevádzkovateľa skladu. Napríklad systém Multishuttle ukladá, rozdeľuje a zoraďuje produkty v hromadnom sklade spolu s vychystávaním a zostavovaním objednávok,“ konkretizuje A. Korchaník. Takéto systémy dokážu výrazne zvýšiť rýchlosť, hustotu skladovania a presnosť či priepustnosť v skladoch, továrňach alebo distribučných centrách, a preto sú jedným z hlavných trendov aj pre rok 2022.

Urbanizácia

Trend urbanizácie je úzko prepojený na takzvaný „micro fulfillment“, ktorý je veľkou výzvou pre každého, kto pôsobí v intralogistike. Ide o skladové prevádzky, ktoré spracovávajú obrovské množstvo malých zásielok. Aj v takomto prípade je najskôr dôležité zistiť presné parametre prevádzky a jasne zadefinovať požiadavky jej majiteľa. „Presné nastavenie systémov, ktoré si dokážu efektívne poradiť aj s „micro fulfillmentom“ sa odvíjajú od výkonu, rozmerov haly, váhy materiálov a podobne. Napríklad systém AutoStore dokáže reálne zvýšiť výkon rýchleho spracovania objednávok malých dielov,“ špecifikuje A. Korchaník. V praxi to vyzerá tak, že inteligentní roboti vyberajú objednávky z kontajnerov naskladaných priamo na seba v kompaktnej mriežke regála, čím sa výrazne rozširuje skladovacia kapacita dostupných plôch. A opäť sa dostávame k trendu automatizácie, ktorá aj pri skladoch s veľkým objemom malého tovaru dokáže zefektívniť všetky procesy – odstráni chybovosť a najmä zvýši výkon. Rozhodujúcim faktorom úspechu efektívnej intralogistiky je časovo presné a spoľahlivé zásobovanie a odzásobovanie spotrebných miest tovarmi a materiálmi. „Automatizácia prepravy tovaru zvyšuje dostupnosť strojov a materiálov 24 hodín denne, 7 dní v týždni, optimálne využíva existujúce skladovacie priestory a zároveň uvoľňuje hodnotných a vysoko kvalifikovaných zamestnancov na prácu na náročnejších úlohách,“ vysvetľuje špecialista STILL pre automatizáciu. Dodáva, že aj pri na pohľad bezvýchodiskových situáciách v niektorých prevádzkach sa vždy nájde riešenie, či už úprava pôvodného konceptu alebo návrh úplne nového.

Digitalizácia

Digitalizácia procesov je v intralogistike budúcnosťou pre komplexné zefektívnenie skladových prevádzok. Dáta, ktoré už dnes manipulačná technika STILL dokáže zbierať počas celodenného chodu, sa dajú veľmi dobre využiť ďalej. Základom je tzv. fleet manager – systém, ktorý získava dáta z vozíkov, vďaka ktorým je zaznamenané, kto a ako na stroji jazdil, ako jazda prebiehala, či boli zapnuté svetlá alebo maják, či mal vozík na vidliciach bremeno a v prípade nehody zaznamená celý jej priebeh. „Nadstavbou môže byť terminál a skener na manipulačnej technike, ktoré riadia materiálový tok a transporty. A pri autonómnych vozíkoch je to ešte omnoho viac informácií ako reportovanie trasy, užšie miesta alebo podrobné informácie o batérii,“ špecifikuje A. Korchaník zo STILL.
Prípadné obavy z digitalizácie nie sú na mieste. Pokrokové technológie síce majú množstvá dát, no strach, že s nimi nebudete vedieť pracovať alebo to nejako skomplikuje prevádzku, je zbytočný. Práve naopak. Nové technológie sú bezpečné, bezporuchové, dostávajú sa k informáciám a eliminujú nekvalitné procesy. Majú teda len pozitívny dopad na prevádzku, a to aj pri ľuďoch, ktorí sa vďaka nim rýchlejšie učia.

Automatizácia

O automatizácii sa v poslednom období nielen veľa hovorí, ale čoraz viac majiteľov skladových prevádzok ju aj zavádza v praxi. Môžeme teda hovoriť o skutočne rastúcom trende. „Zákazníci chcú automatizovať a dianie na trhu v posledných mesiacoch nás v tom len utvrdilo. Nárast dopytu je v desiatkach percent a tento trend sa jednoznačne prenesie aj do začínajúceho roka,“ hovorí A. Korchaník. Slovensko v automatizácii zatiaľ ešte zaostáva za západnými krajinami a plne automatizované sklady môžeme rátať na desiatky. Ale tých čiastočne zautomatizovaných sú už stovky a trend je jasný – automatizácia, ktorá zrýchli a zefektívni celú skladovú prevádzku.

Výber automatickej manipulačnej techniky STILL je široký a pri každej prevádzke sa vhodnosť typu posudzuje individuálne. Závisí od priestoru, tovaru a procesu. Každý návrh riešenia je individuálny a doslova šitý na mieru. „Ak by išlo napríklad o manipuláciu v širokých uličkách, využil by sa automat na báze vozíku s bočne sediacim vodičom, tzv. retrak. Naopak pre veľmi úzke uličky a najvyšší skladový zdvih až 14 metrov sa výborne hodí VNA vozík typu MX-X. Vieme naozaj každému poradiť to najvhodnejšie riešenie,“ približuje A. Korchaník zo STILL. A kto by vôbec nemal váhať nad automatizáciou? Každý s prevádzkou e-commerce, taktiež takou, ktorá má nepretržitý chod 24 hodín sedem dní v týždni, prevádzky s veľkým materiálovým tokom a také, kde sa transportujú bremená z bodu A do bodu B. „Automatizovaný vozík je naozaj schopný poradiť si takmer so všetkým, len je nevyhnutné vopred projekt automatizácie dobre naplánovať a premyslieť.“
STILL príde tento rok s novinkami v oblasti deckloaderov a ich navigácie, ako aj ARCH systém na vybraných vozíkoch, ktoré budú mať minimálnu dodaciu lehotu a budú sa ľahko zavádzať do praxe.

Energia a udržateľnosť

STILL má v ponuke všetky tri typy systémov pohonu elektrických vozíkov - klasické olovené akumulátory, Li-Ion batérie a aj vodíkové palivové články, každý z nich má svoje výhody. Súčasným najväčším trendom je však lítiová batéria a jej výhodné vlastnosti ju udržia v popredí aj ďalšie roky. Pohon Fuel Cells, teda vodíkové palivové články, ktorý je najekologickejší, ešte len najväčší rozmach na Slovensku čaká. „Keďže táto technológia zatiaľ nie je veľmi rozšírená, je ešte pomerne drahá. No pre isté typy spoločností už môže byť Fuel Cells tou najvýhodnejšou alternatívou,“ vysvetľuje produktový špecialista STILL Marián Vernarec. Hlavným trendom teda aj v roku 2022 ostávajú lítiové batérie. „Predovšetkým pre preukázateľnú efektivitu a rýchle nabíjanie, absenciu nebezpečných výparov pri nabíjaní, bezúdržbovosť a v neposlednom rade tiež vďaka stále sa znižujúcim nákladom na kúpu,“ približuje Li-Ion technológiu M. Vernarec.
Samotní majitelia skladových prevádzok majú väčšinou už dosť informácií o výhodách lítiových batérií. No naďalej sú aj takí, ktorí sa s nimi ešte len oboznamujú. STILL lítiový pohon neustále zdokonaľuje a hľadá nové riešenia. „Čoraz viac zákazníkov pozerá na celkové dlhodobé náklady a nielen na prvotnú lacnú investíciu. A s pribúdajúcimi Li-Ion batériami budú aj ekonomicky dostupnejšie pre ostatných,“ dodáva M. Vernarec. Filozofia „ZERO Emission“ značky STILL je už roky známa, spoločnosť robí osvetu elektrickým vysokozdvižným vozíkom už dlhodobo. Tento popredný nemecký výrobca elektrickej manipulačnej techniky neustále inovuje a pracuje na vývoji nových špičkových technológií. Aj v tomto roku sa chystá uviesť novinky v rade elektrických vozíkov.

Odborníci pre technológie v intralogistike odporúčajú zamerať sa v roku 2022 najmä na zefektívnenie svojich skladových prevádzok. K tomu môže výrazne pomôcť automatizácia a špičková manipulačná technika. Avšak prvým krokom je podrobné naplánovanie tých najvhodnejších riešení so skúsenými odborníkmi na danú oblasť.