18.03.2020

MIMORIADNY OZNAM ohľadom korona vírusu (2019-nCoV)- zavedené opatrenia

Rýchle šírenie pandémie Covid-19 predstavuje pre nás všetkých veľkú výzvu.

Vážený partner/zákazník,

rýchle šírenie pandémie Covid-19 predstavuje pre nás všetkých veľkú výzvu. V rámci nášho dôveryhodného partnerstva by sme vás chceli informovať o krokoch, ktoré sme podnikli na ochranu našich obchodných aktivít a ochranu zdravia našich zákazníkov, zamestnancov a obchodných partnerov.

Bohužiaľ, v súčasnosti je situácia vo všetkých krajinách veľmi dynamická. Preto považujte tento oznam za zobrazenie súčasného stavu. Môžeme vás ubezpečiť, že situáciu pozorne sledujeme. Ak by sa situácia zmenila alebo by sa jej vývoj vzťahoval na vás, budeme vás o tom priamo informovať.

Bez ohľadu na najnovší vývoj je našou absolútnou prioritou ochrana našich zamestnancov, zákazníkov a obchodných partnerov a udržiavanie našich obchodných operácií!

Vyskytujú sa vo výrobe alebo v našich dodávateľských reťazcoch oneskorenia?

Dodávka produkcie od interných a externých dodávateľov je od dnešného dňa zaručená. Ústredné a miestne pracovné skupiny sa stretávajú každý deň, aby vyhodnotili súčasnú situáciu a čo najrýchlejšie reagovali na nový vývoj. Okrem toho nehrozí riziko nakazenia prostredníctvom našej manipulačnej techniky vyrobenej v Nemecku, prípadne Francúzku, Taliansku alebo Číne. Na jednej strane sa na všetky závody vzťahujú najprísnejšie hygienické predpisy a na druhej strane vírus nemôže prežiť na povrchoch vozíkov.

Zúčastňuje sa STILL aj naďalej na stretnutiach so zákazníkmi?

Našim zákazníkom a partnerom budeme naďalej poskytovať najlepšiu možnú podporu a budeme im k dispozícii kedykoľvek budú potrebovať. V rámci riešenia našich konzultácií preferujeme digitálne komunikačné kanály, aby sme čo najviac obmedzili priamy fyzický kontakt (v súlade s odporúčaniami renomovaných zdravotníckych organizácií). Najmä videokonferencie sú pre nás vhodným nástrojom na udržiavanie osobného, efektívneho a cieľovo orientovaného kontaktu s vami. Osobným stretnutiam zamestnancov, zákazníkov a partnerov, ktorí sú alebo boli v jednej z deklarovaných rizikových oblastí, sa zabráni.

Uskutočnia sa servisné a plánované stretnutia údržby a opráv?

Naši servisní technici sú ako spoľahliví partneri pri vás aj v tomto náročnom období. Ako naši zákazníci sa môžete spoľahnúť na splnenie záväzkov vyplývajúcich z našej zmluvy o poskytovaní služieb. Dodávateľské reťazce pre náhradné diely zostávajú funkčné. Naši technici sú vybavení na vykonávanie údržby a opráv ako obvykle a najlepšie už pri prvej návšteve. V jednotlivých prípadoch však nie je možné vylúčiť mierne oneskorenia plánovania. V takom prípade vás bude informovať vaša kontaktná osoba. Naši servisní technici boli požiadaní, aby sa informovali o akýchkoľvek špeciálnych bezpečnostných opatreniach, ktoré môžu zákazníci požadovať pred akoukoľvek návštevou, a aby podľa toho konali. V záujme ochrany našich zamestnancov a zákazníkov sa problémy týkajúce sa služieb pokúsime spojiť, aby sme sa vyhli niekoľkým návštevám jedného zákazníka v krátkom čase.

Je možné dostať sa do areálu STILL SR , prípadne tam uskutočniť stretnutie ?

V prípade nutnosti návštevy je nevyhnutné vopred získať povolenie k vstupu od jedného z členov najvyššieho vedenia spoločnosti STILL SR. Prípadné povolenie žiadajte prostredníctvom vašej kontaktnej osoby v spoločnosti STILL SR. Zabezpečte pre svojich zamestnancov dostatočné ochranné prostriedky proti možnému šíreniu - povinné nosenie rúška alebo respirátora na tvár počas celého času stráveného v priestoroch spoločnosti STILL SR. Poučte svojich zamestnancov, ako majú postupovať pri dezinfekcii a likvidácii nimi použitých ochranných prostriedkov a ich zneškodnení mimo priestorov našej spoločnosti

Aké vnútorné opatrenia sa prijali na ochranu pracovnej sily a udržanie podnikania?

STILL na šírenie Covid-19 reagoval rýchlo, rozhodne a komplexne. Začatím rozsiahlej komunikácie o hygienických opatreniach a pravidlách osobného kontaktu s kolegami (na základe odporúčaní významných zdravotníckych organizácií, ako je WHO), zriadením centrálnych a miestnych tímov krízového manažmentu, ako aj predchádzaním všetkým nepodstatným pracovným cestám a osobným stretnutiam v rámci nich. – pri osobných stretnutiach robíme všetko, čo je v našich silách, aby sme chránili našich zamestnancov, zákazníkov a obchodných partnerov a tiež chránili naše podnikanie. Prostredníctvom vyhradeného informačného portálu na intranete STILL a nepretržitej proaktívnej e-mailovej komunikácie zabezpečujeme, aby boli všetci v maximálnej možnej miere informovaní, a aby sme preto mohli byť pre našich zákazníkov k dispozícii najlepším možným spôsobom.

V súvislosti so zabránením šírenia nákazy a ochrany našich zamestnancov vás žiadame, aby ste nás v prípade zistenia pozitívneho testu na koronavírus u akéhokoľvek vášho pracovníka obratom o tejto skutočnosti informovali. A to písomne mailom na naše HR oddelenie, (katarina.tabiova@still.sk).Ďakujeme za pochopenie a prajeme vám všetko dobré a aby ste prekonali tieto náročné časy najlepším možným spôsobom. Zostaňte zdraví!