10.07.2024

Inteligentné logistické procesy od STILL ako základ dlhodobej flexibility

Optimalizácia procesov v sklade so STILL

Bratislava/Hamburg, 9. júla 2024 – Flexibilita, krátke výrobné cykly, maximálna efektivita a, samozrejme, čo najkvalitnejšie bezpečnostné systémy a opatrenia pre zamestnancov, techniku aj tovar – a to všetko pod tlakom neprestajne rastúcej konkurencie a zvyšujúceho sa tlaku na finančné náklady. Veľa spoločností čelí práve týmto alebo podobným výzvam. Optimalizácia procesov na mieru je nevyhnutným predpokladom pre udržateľné zvyšovanie efektivity a dlhodobú flexibilitu. STILL, špecialista na intralogistické riešenia so sídlom v Hamburgu, sa špecializuje práve na SMART optimalizovanie logistických procesov v spoločnostiach z rôznych odvetví.

Dlhotrvajúci úspech v nestabilných a dynamických časoch si vyžaduje vysoký stupeň flexibility a ochotu rýchlo a neustále sa prispôsobovať meniacim sa podmienkam, požiadavkám a súvislostiam. Môže to znamenať aj nutnosť zväčšovania výroby, a to vo veľmi krátkom čase, zabezpečenie kratších výrobných cyklov s menšou sériovou výrobou a schopnosť flexibilne prispôsobovať procesy a dodávateľské služby.

SMART procesy – kľúč k flexibilite a škálovateľnosti
Vyššia kapacita, výkonnejšia manipulačná technika, väčšia nezávislosť od ľudskej pracovnej sily vďaka automatizovaným procesom – to všetko sú dieliky skladačky optimalizovanej výroby. Pre udržateľný rast a dlhodobú úspešnosť je nevyhnutné optimalizovať všetky procesy vo výrobe – od príjmu tovaru až po nakladanie a prepravu. „Inteligentné procesy dokážu zabezpečiť flexibilitu aj z dlhodobého hľadiska a stávajú sa stabilným základom, ktorý spoločnosti dovoľuje prispôsobovať výrobu aktuálnympotrebám, a to aj do budúcnosti,“ vysvetľuje Florian Heydenreich, výkonný viceprezident predaja a služieb STILL EMEA.
Ideálne fungovanie SMART výroby vyzerá v praxi tak, že procesy, trasy a prekládkové body tovaru sú jasne definované, automatizované vozíky a inteligentné regálové systémy hladko spolupracujú a tým vytvárajú možnosť optimálne využiť dostupný priestor aj so zvýšením manipulačnej kapacity. Dôležitým benefitom takto fungujúcich procesov je výrazne nižšie riziko nehôd. A ak sa zvýši spoločnosti dopyt, je možné jednducho integrovať do procesov viac vozíkov s vyššou rýchlosťou alebo kedykoľvek pridať regály bez nutnosti meniť procesy a bez ohrozenia zaužívaného toku tovaru.
To platí pre skladovanie, vychystávanie, zásobovanie výroby, expedíciu a výdaj tovaru. Prerušenia výroby alebo zdržania spôsobené technikou či zamestnancami sa obmedzia na minimum. Akonáhle sú všetky relevantné kroky pre sfinalizovanie tovaru jasne definované, zníži sa chybovosť, zvýši sa manipulačná kapacita a spokojní zákazníci dostanú svoje dodávky veľmi rýchlo.

Skúsení odborníci pomáhajú firmám na ceste k SMART procesom
Napriek evidentnej pridanej hodnote SMART procesov sa mnohé spoločnosti stále zdráhajú optimalizovať svoju prevádzku. Odrádza ich nutnosť prehodnotiť zaužívané pracovné postupy a procesy. SMART optimalizácia v logistike je úzko s individuálnymi podmienkami, požiadavkami a cieľmi konkrétnej prevádzky – preto neexistuje univerzálne riešenie. STILL tomu rozumie a maximálne podporuje zákazníkov na ich ceste k inteligentným logistickým procesom. Ponúka individuálny prístup, dlhoročné skúsenosti a konzultácie na vysoko odbornej úrovni. Odborníci STILL najskôr dôkladne zanalyzujú existujúci materiálový tok a logistické procesy. Následne identifikujú silné stránky, potenciál a optimalizačné potreby a navrhnú individuálne odporúčania pre ďalší postup. A to v náväznosti na to, čo zákazník potrebuje – od malých úprav až po komplexnú reštrukturalizáciu celej skladovej prevádzky. „Návrhy na celkové zmeny zavedených procesov si vyžaduje ochotu zákazníka veci meniť a v niektorých prípadoch to môže znamenať výraznú reorganizáciu,“ vysvetľuje Florian Heydenreich. "Je potrebné myslieť na to, že v konečnom dôsledku je optimalizácia procesov a implementácia inovatívnych technológií kľúčom k vyššej produktivite, flexibilite a škálovateľnosti a z dlhodobého hľadiska aj finančnej návratnosti."

Digitálne riadiace systémy = transparentné procesy
Vďaka optimalizácii procesov prevádzky sa významne zlepší tiež analýza vnútorných procesov. Čím viac vedomostí má spoločnosť o svojich vnútorných procesoch, schopnostiach a výzvach, tým môže byť cielenejšia a úspešnejšia v zlepšovaní sa a tiež v reakciách na zmeny. STILL dokáže veľmi efektívne pomôcť v analýze procesov prostredníctvom svojich digitálnych systémov riadenia materiálového toku a vozového parku. Mapujú každý jeden krok procesu v reálnom čase a spájajú rôzne informácie tak, aby vytvorili prehľadný celok. Vďaka systému od STILL presne viete, do akej miery sú vaše vozíky vyťažené, ako dlho trvá vychystávanie jednej objednávky, aký tovar sa nachádza v ktorom regálovom priestore a v akom množstve. A existuje tiež možnosť presne plánovať vyťaženosť svojho vozového parku – nielen podľa veľkosti, ale aj z hľadiska výberu, konfigurácie a úloh jednotlivých vozíkov.
Aby si zákazníci dokázali vytvoriť predstavu, ako sa ich sklad môže zmeniť implementáciou inteligentných procesov a inovatívnych technológií, logistickí špecialisti zo spoločnosti STILL pripravili ukážku na Smart Logistics | STILL Slovensko, kde je možné vidieť rozdiel v chode prevádzky PRED automatizáciou a PO optimalizácii procesov.

O spoločnosti STILL
STILL je popredným poskytovateľom intralogistických riešení. Portfólio spoločnosti zahŕňa vysokozdvižné vozíky, skladovú techniku, prepojené systémy a služby. Medzi kľúčové atribúty spoločnosti, ktorú v roku 1920 založil Hans Still, patria riešenia špecifické pre zákazníka a najlepšie vyhovujúce riešenia s vynikajúcim servisom. Cieľom STILL je urobiť intralogistiku „inteligentnou“: vyvíjať inteligentné riešenia, vďaka ktorým budú skladové operácie plynulejšie a efektívnejšie, lepšie chránia zdravie ľudí, ktorí tam pracujú, a zároveň spĺňajú najvyššie štandardy udržateľnosti. Preto STILL presadzuje nové riešenia pre e mobilitu, automatizáciu, riadenie vozového parku a energie, ako aj cirkularitu, t. j. dôsledné šetrenie a recykláciu zdrojov. Spoločnosť STILL so sídlom v Hamburgu zamestnáva 9 000 ľudí v 22 krajinách a je súčasťou verejne kótovanej skupiny KION Group AG. STILL nájdete na: www.still.sk, www.still.de/en-DE, na Facebooku www.facebook.com/stillslovensko a tiež na sieti LinkedIn www.linkedin.com/company/still-gmbh.