09.12.2021

Inovácie zvyšujú bezpečnosť a hospodárnosť

OPX iGo neo: Nové funkcie pre vychystávanie

Hamburg, 9. decembra 2021 – Spoločnosť STILL GmbH uviedla už v roku 2016 s iGo neo ako prvý výrobca na trh technológiu, ktorá robí zo sériovo vyrábaných intralogistických vozíkov samostatne pracujúcich asistentov svojej obsluhy. Technológia umožňuje dokonalú súhru medzi človekom a strojom. Teraz prináša dodávateľ intralogistických riešení z Hamburgu na trh rad ďalších inovácií pre vozík pre horizontálne vychystávanie OPX iGo neo, ktoré znamenajú ešte väčšiu autonómiu, a tým vyššiu bezpečnosť a hospodárnosť v sklade.

Porovnateľný s asistentom jazdy v jazdných pruhoch u osobných automobilov: Nový protikolízny systém STILL Easy Protect zabezpečuje ešte vyššiu bezpečnosť, a to aj v manuálnej prevádzke.

Vozík pre horizontálne vychystávanie OPX iGo neo nasleduje svoju obsluhu počas vychystávania na každom kroku. Reaguje pritom ako na obsluhu, tak aj na okolie, a umožňuje tým vychystávanie, ktoré je na trhu jedinečné. Inovatívna technológia zabezpečuje, že vozík je vždy v ideálnej polohe voči obsluhe. Odpadá tak zbytočné prechádzanie, čo samo o sebe zvyšuje hospodárnosť.

Veľmi dôležitou pre STILL u autonómne pracujúcich vozíkov je téma bezpečnosti. OPX iGo neo preto disponuje jedinečnou bezpečnostnou koncepciou. Vozík pre horizontálne vychystávanie rozoznáva osoby, dynamické aj statické objekty a v závislosti od situácie na ne reaguje. Zachytí a automaticky obíde nekritické prekážky a pred kritickými bariérami jemne zastaví.

Zabránenie kolíziám v manuálnej prevádzke

Od novembra tohto roka zabezpečuje ešte väčšiu bezpečnosť protikolízny systém STILL Easy Protect, a to aj v manuálnej prevádzke. Asistenčný systém je k dispozícii pre všetky modely OPX iGo neo: „Ak sa obsluha počas manuálnej prevádzky pohybuje smerom, v ktorom hrozí kolízia, vozík to rozpozná a v závislosti od vzdialenosti prekážky automaticky zabrzdí,“ vysvetľuje Thede Baumann, produktový manažér pre iGo neo.

Pri vývoji tohto asistenčného systému bolo cieľom, aby čo možno najmenej obmedzoval vozík pri jazde. „Aby sme to dosiahli,“ hovorí Volker Viereck, Head of intelligent autonomous software development v KION mobile automation, „obsluha permanentne vyhodnocuje požadované jazdné manévre a systém zasiahne len vtedy, keď sa vozík nachádza priamo v kolíznom kurze.“ To znamená: Čím bližšie k prekážke sa vozík dostane, tým intenzívnejšie je redukovaná požadovaná rýchlosť, aby sa zabránilo kolízii. „Ak ale obsluha úpravou uhla zatočenia na prekážku zareaguje, teda vyhne sa jej,“ ďalej vysvetľuje Volker Viereck, zodpovedný za robotický vývoj, „vozík automaticky znovu zrýchli na rýchlosť jazdy požadovanú obsluhou.“

Easy Protect okrem toho vyhodnocuje vzdialenosť, v ktorej chce obsluha obísť prekážku. V závislosti od tohto odstupu môže vozík tiež znížiť rýchlosť.

„Easy Protect je porovnateľný s asistentom jazdy v jazdných pruhoch u osobných automobilov,“ hovorí Thede Baumann. Veľkým rozdielom oproti automobilovému priemyslu však je, že asistenčný systém podporuje obsluhu veľmi jemne. Stručne povedané: Korekcie vozíka sú len minimálne a veľmi jemné, ale pritom na centimeter presné.

Intenzitu zásahov nového asistenčného systému spoločnosti STILL si môže užívateľ sám zvoliť a v prípade potreby aj upraviť. K dispozícii sú tri režimy zásahov vozíka: skôr, štandardne, neskôr. „U tohto asistenčného systému môže iGo neo výborne ukázať svoje silné stránky,“ pokračuje Volker Viereck, „pretože potrebná senzorika je k dispozícii už vo vozíku.“ Nová funkcia nevyžaduje žiadne hardwarové rozšírenia – všetci existujúci zákazníci tak môžu svoje už používané vozíky dovybaviť prostredníctvom aktualizácie softwaru vozíka. Spoločnosť STILL tým podčiarkuje svoju stratégiu, že vozík OPX iGo neo bude prinášať nové optimalizácie a nové funkcie aj po jeho expedícii. Robotický vozík tak zostáva v prípade záujmu stále v súlade s najnovším technickým vývojom.

Systém STILL Easy Protect rozšírený o 3D protikolíznu ochranu
3D protikolízna ochrana, o ktorú bude vozík STILL OPX iGo neo od budúceho roka ďalej rozšírený, umožňuje spoľahlivé rozpoznávanie prekážok pred vozíkom prostredníctvom 3D kamery – ako v manuálnom, tak aj v autonómnom režime. „Kamera je umiestnená nad zariadením pre ochranu osôb,“ vysvetľuje Volker Viereck. „Tým jej zorné pole pokrýva celú výšku prednej časti vozíka, ako si naši zákazníci výslovne priali.“

Okrem zvýšenia bezpečnosti prináša 3D protikolízna ochrana vyššiu efektivitu práce, napríklad pri používaní väčšieho počtu vozíkov s nožnicovým zdvihom. Doteraz boli v praxi nevyhnutné väčšie bezpečnostné odstupy, pretože zdvihnuté vidlice idúceho vozíka neboli senzormi zistiteľné. „Pretože toto obmedzenie použitím systému Easy Protect 3D odpadá, môžu vozíky pracovať bližšie pri sebe,“ hovorí Thede Baumann. Tým sa skracuje prechádzanie obsluhy a zvyšuje sa produktivita. Aj týmto asistenčným systémom od spoločnosti STILL, ktorý je doteraz unikátny na trhu, je možné existujúce vozíky dovybaviť.

Nová verzia pre priemyselné palety
Odteraz je k dispozícii aj nová verzia vozíka STILL OPX iGo neo pre horizontálne vychystávanie. Verzia pre priemyselné palety umožňuje v autonómnej prevádzke prepravu nákladových jednotiek šírky 1000 milimetrov. Doteraz to bolo možné len pre šírku paliet 800 milimetrov.

Vďaka tomuto prevedeniu sa možnosti nasadenia vozíka OPX iGo neo ešte rozširujú. Okrem priemyselných paliet možno pripravovať aj špeciálne nákladové jednotky so šírkou 1000 milimetrov. Integrovaný systém ochrany osôb pokrýva väčšiu šírku vozíka a bremena. Okrem toho inteligentný vozík pozná svoje vlastné rozmery a podľa toho sa správa. Adaptácia požadovaných odstupov nie je potrebná, iGo neo ju vykoná automaticky. Nová verzia pre priemyselné palety STILL je k dispozícii pre všetky modely.

Rozšírenie systému kvôli celosvetovému dopytu
„Pretože v každej krajine platia rôzne pravidlá pre používanie autonómnych vozíkov, boli vykonané určité rozšírenia systému,“ vysvetľuje Volker Viereck. Vďaka tomuto prispôsobeniu právnym predpisom v rôznych regiónoch je teraz možné ponúkať vozík OPX iGo neo aj v celom priestore EMEA (Európa, Stredný východ a Afrika) a v ďalších regiónoch, ako sú USA, Austrália alebo Nový Zéland. Úspech vozíka STILL pre horizontálne vychystávanie preto nie je obmedzený len na Európu – vozík je už dopytovaný po celom svete.