13.03.2020

Hybridný tracking umožňuje optimálne vychystávanie v tíme

STILL vozíkom OPX iGo neo ukazuje ďalší krok v autonómnom vychystávaní

Hamburg, 13. marca 2020 – Približne tri roky po úspešnom uvedení na trh sú vozíky STILL OPX pre horizontálne vychystávanie pripravené na ďalšie dobrodružstvo. Vďaka vybaveniu šikovnou technológiou iGo neo sa stávajú autonómne pracujúcimi asistentmi a zvyšujú produktivitu v nasadení s veľkou hustotou vychystávania na novú úroveň. Ergonomicky optimálne vozíky OPX iGo neo uľahčujú prácu a nadchnú intuitívnym ovládaním a moderným dizajnom zameraným na maximálnu bezpečnosť.

V rámci každodennej operatívnej činnosti sú firmy vystavené neustále sa zvyšujúcemu tlaku na znižovanie nákladov, rýchlejšie vybavovanie objednávok a lepšiu kvalitu dodávania. Aby mohli tomuto tlaku odolávať, musia kontinuálne prispôsobovať svoju logistiku stále sa meniacim požiadavkám. K tomu patrí hľadanie odpovedí na otázky ako: „Čo musíme urobiť, aby sme zostali konkurencieschopní?“, „Ako môžeme vo firme konkrétne realizovať možné riešenia?“ alebo „Kto je najvhodnejším dodávateľom riešení, ktoré si želáme?“. Na tieto komplexné otázky odpovedá tím expertov Advanced Applications fundovanou odbornou a logistickou expertízou. V rámci poradenstva podľa individuálnych potrieb na základe priania preveria existujúce procesy a odkryjú potenciály optimalizácie. Na základe nich ukážu možnosti zmien a vypracujú vhodnú koncepciu realizácie. Veľkou výhodou je, že ako dodávateľ kompletných intralogistických riešení disponuje STILL širokým portfóliom komplexných manuálnych, automatizovaných a autonómnych riešení pre interný materiálový tok. Využitie príslušných technológií a stupeň automatizácie závisí od aktuálnych procesov, ale tiež od toho, akým smerom by sa tieto procesy v budúcnosti mohli zmeniť.

Čiastkovou oblasťou tohto rozsiahleho poradenstva je optimalizácia vychystávania. Kľúčom k čo najefektívnejšiemu procesu vychystávania je voľba správnej stratégie vychystávania a realizácia vhodnej koncepcie. Ak je stratégia definovaná, je nevyhnutné vyvinúť správnu koncepciu vychystávania, čo môže byť autonómne riešenie, ako je OPX iGo neo.

Vyšší výkon vychystávania vďaka autonómnej asistenčnej prevádzke

Pre intenzívne prevádzky s veľkou hustotou vychystávania na úrovni podlahy a v prvej regálovej úrovni ponúka STILL vychystávacie vozíky teraz s jedinečnou technológiou iGo neo. Z vozíkov sa vďaka tejto technológii stávajú individuálne, flexibilné stroje, ktoré užívateľov podporujú v tom, čo stále vedia najlepšie: odoberanie tovarov pri vychystávaní. Ako samostatne pracujúci asistenti nasledujú vozíky OPX iGo neo autonómne obsluhu a vždy zastavia v optimálnej pozícii pre vychystávanie. Tým obsluha ušetrí až 75 percent fyzicky a časovo náročného nastupovania a vystupovania a súčasne sa výrazne skráti vzdialenosť, ktorou musí prenášať bremená.

Umelá inteligencia, ktorou je vozík vybavený, neustále prispôsobuje trasu a rýchlosť vozíka príslušným podmienkam. Obsluha môže navyše manuálne nastaviť vzdialenosť od regálu a tiež určiť, na ktorej pozícii palety (maximálne štyri možné) sa má vozík zastaviť.

K prevádzke týchto vozíkov nie je potrebné WiFi a nevyžadujú žiadne implementačné náklady na inštaláciu systému, ako je programovanie trás pohybu alebo prispôsobenie okolia v sklade.

„Pre firmy, ktoré svoje procesy už intenzívne optimalizovali, ponúka vozík OPX iGo neo inteligentnú možnosť zvýšenia produktivity v horizontálnom vychystávaní pri súčasnom uľahčení práce obsluhe,“ vysvetľuje Erik Düwel, vedúci produktového manažmentu Advanced Applications v spoločnosti STILL. „Firmy, ktoré ešte majú potenciál optimalizácie procesov, väčšinou dosahujú omnoho výraznejšie zvýšenie efektivity.“

Peter Kaleck, prevádzkový riaditeľ spoločnosti Metro Logistics GmbH v Marli, popisuje: „Vozík OPX iGo neo sme veľmi efektívne nasadili v našej najväčšej pobočke spoločnosti Metro Logistics GmbH, pretože tu máme veľmi dlhé vychystávacie uličky presahujúce 100 metrov a až 100 percent sa vychystáva manuálne. V prvých testoch sme namerali 10 % až 15 % zvýšenie výkonnosti a sme si istí, že v iných oblastiach, v ktorých vzniká menej situácií s hromadením vozíkov, dosiahneme ešte výraznejšie zvýšenie.“

Spoľahlivo a bezpečne vďaka modernej technológii

Vozík OPX iGo neo vďaka senzorom najnovšej generácie a vycibrenej komunikačnej technike spoľahlivo spolupracuje s obsluhou. Obsluha pred zahájením práce spáruje cez rádiový signál diaľkové ovládanie s vozíkom. Následne musí len nosiť diaľkové ovládanie pri sebe a trasovanie prebieha cez dva systémy – cez hybrid tracking. Obsluhujúci personál sa tak môže naplno koncentrovať na svoju prácu, čo minimalizuje chyby pri vychystávaní a zvyšuje produktivitu. Na trhu jedinečný hybrid tracking system kombinuje presnosť a výkonnosť systému motion tracking so stabilnou lokalizáciou prostredníctvom rádiovej siete. Tým je vždy zabezpečená bezpečná identifikácia a lokalizácia obsluhy – aj pri vychystávaní „Z“ a pri hustej prevádzke v regálovej uličke.

Prostredníctvom diaľkového ovládania má obsluha prístup k najdôležitejším funkciám vozíka, alternatívne je možné ich aktivovať aj prostredníctvom bočných tlačidiel na vozíku. Prechod do manuálneho režimu prebieha automaticky po vstupe obsluhy na plošinu vodiča.

Pre zabezpečenie maximálnej bezpečnosti chráni osoby, vybavenie skladu a prepravovaný tovar viacstupňová bezpečnostná koncepcia. Zariadenie pre ochranu osôb (PSA) a senzory motion tracking zachytávajú všetky dynamické a statické objekty v okolí až 15 m a umožňujú príslušné bezpečné reakcie na prekážky. Vozík je schopný sám obchádzať objekty a osoby. Okrem tohto systém automaticky rozpozná priečne uličky a konce uličiek a v týchto prípadoch vozík jemne pribrzdí. Vozík OPX iGo neo prejde križovatkou až po potvrdení obsluhou. O ďalšiu ochranu sa stará na základe priania dodávaná 3D kamera, ktorá spoľahlivo identifikuje prekážky v celej výške vozíka. LED signalizačné jednotky sa starajú o veľmi dobrú viditeľnosť autonómneho vozíka a okrem toho informujú, v akom režime sa nachádza alebo podľa ktorej bunky regálu sa aktuálne orientuje.

„Veľký dôraz vždy kladieme na ergonómiu, prevenciu nehôd a zvýšenie výkonnosti,“ vysvetľuje Peter Kaleck. „Preto neustále hľadáme nové technológie, aké predstavuje vozík OPX iGo neo, ktorý nielen zabraňuje nehodám, ale umožňuje aj ergonomický pohyb personálu vykonávajúceho vychystávanie, a to pri súčasnom zvýšení výkonnosti.“

Štyri modely pre štyri rôzne scenáre použitia

Aby bolo možné ponúknuť vhodný vychystávací vozík pre každé použitie, je vozík OPX iGo neo k dispozícii v štyroch variantoch. Tým je teraz možné i zdvíhanie tovaru do optimálnej pracovnej výšky, a teda vychystávanie až na dve europalety, ktoré nezaťažuje chrbát. Vďaka možnosti výberu rôznych modelov nie je problémom ani práca v tesných priestoroch a preprava dlhých bremien.

Všetky modely môžu prepravovať palety alebo pojazdné kontajnery až do šírky 1 000 mm. Na prianie môžu byť vybavené aj bezúdržbovými lithium-iontovými batériami, ktoré prinášajú rýchle nabíjanie a dobíjanie, vysokú disponibilitu a majú dlhšiu životnosť.