05.10.2020

Hybridné sledovanie umožňuje optimálne tímové vychystávanie

Hybridné sledovanie umožňuje optimálne tímové vychystávanieHybridné sledovanie umožňuje optimálne tímové vychystávanie

Hamburg, 1. september 2020 – Asi tri roky po ich úspešnom zavedení sú horizontálne vychystávače STILL OPX pripravené na nové dobrodružstvo. Vďaka inteligentnej technológii iGo neo sa z nich stávajú autonómni asistenti, ktorí zvyšujú produktivitu vychystávacích vozíkov v prevádzkach s vysokou hustotou vychystávania na novú úroveň. Ergonomicky prepracované OPX iGo neo uľahčujú prácu a zapôsobia intuitívnym ovládaním a moderným dizajnom zameraným na maximálnu bezpečnosť.

V každodennej prevádzke čelia spoločnosti neustálemu tlaku rastúcich nákladov, kratšieho času na vybavovanie objednávok a lepšej kvality dodávok. Aby mohli naďalej čeliť týmto tlakom, musia prispôsobiť svoju logistiku neustále sa meniacim požiadavkám. Za týmto účelom je potrebné nájsť odpovede na otázky typu: „Čo musíme urobiť, aby sme zostali konkurencieschopní?“ „Ako môžeme v našej spoločnosti zaviesť možné riešenie do praxe?“ alebo „Kto je najvhodnejším dodávateľom pre naše požadované riešenie?“ Na tieto zložité otázky odpovedá tím intralogistiky, zložený z odborníkov so znalosťami z odvetvia a logistiky. V rámci konzultácií šitých na mieru individuálnym potrebám môžu v prípade potreby otestovať existujúce procesy a odhaliť potenciál optimalizácie. Na základe tejto analýzy identifikujú možnosti optimalizácie a vypracujú vhodný koncept implementácie. Jednou z výhod tohto riešenia je, že ako osvedčený poskytovateľ komplexných služieb pre intralogistiku ponúka spoločnosť STILL komplexné portfólio integrovaných manuálnych, automatizovaných a autonómnych riešení pre interný tok materiálu. Aplikácia príslušných technológií, ako aj miera automatizácie, závisia od súčasných procesov, ale aj od faktorov, ako je zmena procesov v budúcnosti.

Jedným z aspektov tejto komplexnej poradenskej služby je optimalizácia v oblasti vychystávania objednávok. Kľúčom k najefektívnejšiemu procesu vychystávania je zvoliť správnu stratégiu vychystávania a implementovať vhodný koncept vychystávania. Po definovaní správnej stratégie je dôležité vyvinúť správny koncept, ktorý môže byť založený na autonómnom riešení, ako je OPX iGo neo.

Vyšší výkon pri vychystávaní vďaka práci autonómneho asistenta

Pre intenzívne operácie s vysokou hustotou horizontálneho vychystávania a na úrovni prvého regálu teraz spoločnosť STILL ponúka vychystávacie vozíky vybavené jedinečnou technológiou iGo neo. Toto premení vozíky na individuálne flexibilné zariadenia, ktoré operátorovi pomôžu v tom, čo robí najlepšie, ako je napríklad vychystávanie tovaru. Ako samostatne pôsobiaci asistenti, OPX iGo neo autonómne sledujú svojho operátora a vždy sa zastavia v optimálnej polohe vychystávania, čím operátor šetrí až 75 percent energie a času, a súčasne výrazne zmenšuje vzdialenosť, ktorú musí prejsť s nákladom.

Umelá inteligencia integrovaná do vozíka zaisťuje, že dráha aj rýchlosť sú prispôsobené príslušným podmienkam. Obsluha môže navyše manuálne upraviť vzdialenosť vychystávania k regálu a tiež určiť, na ktorej z maximálne štyroch pozícií paliet by mal vozík zastaviť. Na prevádzku týchto vozíkov nie je potrebné žiadne WiFi a na inštaláciu systému nie je potrebné žiadne inštalačné úsilie, napríklad programovanie trás alebo prispôsobenie prostredia skladu. „Pre spoločnosti, ktoré už do značnej miery optimalizovali svoje procesy, ponúka OPX iGo neo inteligentný spôsob, ako zvýšiť produktivitu pri horizontálnom vychystávaní objednávok a zároveň znížiť pracovné zaťaženie ich zamestnancov,“ vysvetľuje Erik Düwel, Director Product Management Advanced Applications v spoločnosti STILL. „Spoločnosti, ktoré majú stále potenciál na optimalizáciu procesov, zvyčajne dosahujú oveľa vyššie zvýšenie efektívnosti.“ Peter Kaleck, prevádzkový manažér spoločnosti Metro Logistics GmbH v Marl, uvádza: „Používanie OPX iGo neo v našom najväčšom závode spoločnosti Metro Logistics GmbH je mimoriadne efektívne, pretože máme veľmi dlhé uličky cez 100 metrov a manuálne ich vychystávame na 100 percent. V rámci počiatočných testov sme už namerali zvýšenie výkonu o 10 až 15 percent a sme si istí, že môžeme dosiahnuť ešte väčšie zvýšenie v iných oblastiach s menším počtom preťažení.“

Spoľahlivé a bezpečné s najmodernejšou technológiou

OPX iGo neo spoľahlivo komunikuje s operátorom vďaka modernej senzorickej technológii najnovšej generácie a prepracovanej komunikačnej technológii. Pred začatím práce pripojí operátor pomocou rádia diaľkové ovládanie k vozíku, ktoré potom potrebuje mať iba pri sebe a sledujú ho dva systémy súčasne - prostredníctvom hybridného sledovacieho systému. To umožňuje operátorovi plne sa sústrediť na svoju prácu, čo minimalizuje chyby pri vychystávaní a zvyšuje produktivitu. Hybridný sledovací systém, ktorý je na trhu jedinečný, kombinuje presnosť a výkon sledovania pohybu so stabilným umiestnením pomocou rádia. To zaisťuje spoľahlivé rozpoznanie a sledovanie polohy operátora po celú dobu - dokonca aj pri vychyľovaní Z a pri vysokom objeme premávky v regálovej uličke. Ako alternatívu k diaľkovému ovládaniu, pomocou ktorého môže operátor ovládať najdôležitejšie funkcie vozíka, je možné aktivovať ich aj pomocou panelov s tlačidlami na bočnej strane vozíka. K prepnutiu na manuálnu prevádzku dôjde automaticky, keď operátor namontuje plošinu vodiča. Pre maximálnu bezpečnosť chráni viacúrovňový bezpečnostný koncept ľudí, skladovacie zariadenia i náklad. Systém ochrany chodcov (PPS) a snímače sledovania pohybu detekujú všetky dynamické a statické objekty v okruhu do 15 m a umožňujú tak bezpečnú situačnú reakciu na prekážky. Vozík je tak schopný obchádzať ich sám. Systém navyše automaticky detekuje priečne a koncové uličky a pri priblížení k nim vozík jemne spomalí. OPX iGo neo prejde týmito križovatkami až po potvrdení operátorom. Dodatočnú ochranu poskytuje voliteľná 3D predná kamera, ktorá spoľahlivo detekuje prekážky po celej výške vozíka. Signálne jednotky LED zaisťujú vynikajúcu viditeľnosť autonómneho vozíka a tiež naznačujú, v akom režime sa nachádza alebo ktorú poličku aktuálne sleduje. „Ergonómia, prevencia nehôd a optimalizácia výkonu sú pre nás nesmierne dôležité,“ vysvetľuje Kaleck. „Preto neustále hľadáme nové technológie, ako napríklad OPX iGo neo, ktoré nielenže zabraňujú nehodám, ale umožňujú aj ergonomický pohyb operátora pri súčasnom zvyšovaní výkonu.“

Štyri modely pre rôzne typy aplikácií

Aby bolo možné pre každú aplikáciu poskytnúť správny vychystávač, STILL OPX iGo neo je k dispozícii v štyroch rôznych modeloch. Toto umožňuje zdvíhanie tovaru do optimálnej pracovnej výšky, a tým obzvlášť spätné vychystávanie, a to aj na dvoch europaletách. Práca v stiesnených priestoroch a preprava dlhého tovaru už tiež nie sú problémom vďaka širokej ponuke dostupných modelov. Ďalej môžu všetky modely prepravovať mimoriadne široké palety alebo vozíky do 1 000 mm. Môžu byť voliteľne vybavené bezúdržbovou lítiovo-iónovou batériou na rýchle nabíjanie a dočasné nabíjanie, vysokou dostupnosťou a dlhou životnosťou.