28.09.2022

Budúcnosť je SMART: Spoločnosť STILL predstavila SMART riešenia v oblasti energie a udržateľnosti, ako aj dve nové produktové rady

STILL Tlačová konferencia 2022

Hamburg/Bratislava, 27. septembra 2022 – Situácia na trhu sa neustále mení,  s ňou sa vyvíjajú potreby zákazníkov a tomu sa musí prispôsobiť aj intralogistický priemysel. Spoločnosť STILL, dlhodobý dodávateľ riešení v oblasti intralogistiky, reaguje na tieto zmeny orientovaním sa na inteligentné „smart“ technológie, rozširuje portfólio produktov a zameriava sa na riešenia navrhované zákazníkom na mieru. Kľúčovými oblasťami sú automatizácia, alternatívne zdroje energie, prístup z hľadiska cirkulárnej ekonomiky a servis.

„Nie všetko, čo sa dá zrealizovať, má aj nejaký nehvyhnutný význam,“ uviedol Frank Müller, senior viceprezident pre manažment značky STILL, počas tohtoročnej tlačovej konferencie s medzinárodnou účasťou. Müller tým hovorí, že často ide o preteky o najlepší technický výkon či vybavenie, čomu sa už roky venujú mnohí výrobcovia. „Avšak na výzvy dnešnej doby sa nedá pozerať len tým jedným spôsobom – okrem jednotlivých riešení vozíkov určených pre náročné úlohy, ktoré sa dajú škálovať a meniť, čoraz častejšie hľadáme tie menej zložité SMART riešenia vozíkov pre jednoduché použitie. Napríklad to môže byť vozík, ktorý nemá balík všetkých variantov výbavy, je základnej úrovne, no je ihneď pripravený a rýchlo dostupný. Podstatné je nerobiť žiadne kompromisy z hľadiska kvality, bezpečnosti alebo servisu,“ vysvetľuje F. Müller.

Novinky „Xcellence Line“ a „Classic Line“

Spoločnosť STILL sa rozhodla v budúcnosti ponúkať dve produktové línie, ktoré sú presne prispôsobené individuálnym požiadavkám zákazníkov – „Xcellence Line“ a „Classic Line“. Rad Xcellence Line ponúka najmodernejšiu technológiu pre náročné využitie, ktorá je vysoko variabilná a prispôsobiteľná. Ústredným prvkom tejto línie bude rad RXE, nová generácia elektrických vysokozdvižných vozíkov. Postupne nahradí existujúci rad RX vo všetkých hmotnostných triedach a podľa spoločnosti STILL stanoví nové štandardy v oblasti energetickej efektivity a udržateľnosti. Na druhej strane je séria Classic Line, ktorá ponúka základné riešenia a zameriava sa vyslovene na základné funkcie. Vozíky Classic Line sú štandardizované, rýchlo dostupné a za atraktívnu cenu. Prostredníctvom tejto série chce hamburská spoločnosť zaujať cieľové skupiny a trhy, na ktorých doteraz zohrávala menšiu úlohu. STILL ponúka produkty skladovej techniky a vysokozdvižné vozíky poháňané IC motorom (V vozíky) s písmenom C v skratke. Tento druh produktov sa má postupne rozšíriť na kompletné portfólio výrobkov značky.

Boj s nedostatkom kvalifikovaných ľudí cez automatizáciu

Spoločnosť STILL registruje u svojich zákazníkov, okrem záujmu o jednoduchšie vozíky a vyšší počet skladových technológií, rastúci dopyt po automatizovaných riešeniach, ktoré sa dajú rýchlo implementovať a sú škálovateľné. Je za tým pretrvávajúci nedostatok kvalifikovaných pracovníkov, ktorý ovplyvňuje intralogistiku ešte viac ako iné odvetvia.
Inteligentné automatizované riešenia sú navrhnuté tak, aby pomohli odstrániť nedostatok pracovnej sily. Často sa však vyskytuje problém, že štruktúra skladu zákazníkov je príliš stiesnená, a preto nie je vhodná pre automatizáciu. Pre takéto prípady má spoločnosť STILL inteligentné riešenia – samoučiace sa priemyselné vozíky, ktoré sa dokážu prispôsobiť a aj si poradiť s nepriaznivými podmienkami. Vedia tiež samostatne rozpoznať horizontálnu a vertikálnu prepravu pomocou ACH korytnačiek a automaticky navádzaných vozíkov AGV, ktoré sú vhodné na zmiešané operácie v sklade.

Moderné technológie pohonu

Značka STILL sa zameriava aj na moderné technológie pohonu. Za posledné desaťročie sa postupne presadili plne elektrické riešenia pre vysokozdvižné vozíky všetkých hmotnostných tried. A to najmä vďaka tomu, že ich výkonnosť sa vyrovnala alebo dokonca prekonala výkonnosť porovnateľných vozíkov so spaľovacím motorom. Dobrým príkladom je elektrický vysokozdvižný vozík RX 60, ktorý už odborníci označili za „ničiteľa spaľovacích motorov“.
Pokiaľ ide o elektrický pohon, spoločnosť STILL sa naďalej spolieha na viaceré oporné body. V prvom rade plánuje ďalej inovovať lítiovo-iónovú (Li-Ion) technológiu, okrem iného aj pomocou už dostupných integrovaných nabíjačiek, ktoré umožňujú prevádzku vozíkov bez výmeny batérií. Popri tom bude svoju úlohu naďalej zohrávať aj lacnejšia a osvedčená olovená technológia.

Inteligentné nabíjačky znižujú náklady na energiu

Súčasný vývoj v oblasti fosílnych palív je ďalším impulzom pre prechod na čisto elektrický pohon vozového parku. Viac e-vozidiel však vedie aj k väčšiemu počtu nabíjacích procesov. Li-Ion technológia umožňuje viac nabíjacích procesov v rovnakom čase – zvyčajne pri zmene smeny alebo po skončení práce – no v závodoch hrozí riziko drahých energetických špičiek. Spoločnosť STILL má aj pre takéto prípady riešenie - inteligentné riadenie spotreby energie. Nové inteligentné nabíjačky sú navrhnuté tak, aby pomáhali riadiť procesy nabíjania, rovnomernejšie rozdeľovať zaťaženie a znižovať tak špičky. Podľa spoločnosti STILL to umožňuje dosiahnuť významné úspory nákladov na elektrickú energiu pri plnej dostupnosti vozíkov.

Spustenie vlastnej výroby palivových článkov

Tretím a určite najinovatívnejším pilierom je technológia palivových článkov, v ktorej spoločnosť STILL vidí veľký potenciál aj vzhľadom na súčasnú energetickú krízu. Po takmer 20 rokoch skúseností s rôznymi projektami zameranými na palivové články plánuje spoločnosť na budúci rok uviesť na trh vlastný 24V palivový článok pre skladové vozidlá vyrábaný v Hamburgu.
Spoločnosť STILL sa tak stane prvým výrobcom originálneho vybavenia na európskom trhu s vlastnou výrobou palivových článkov. V budúcnosti budú zákazníci dostávať nielen priemyselný vozík, ale aj palivový článok a príslušný servis od spoločnosti STILL - všetko z jedného zdroja.

Koncepčná štúdia: Prvý cirkulárny vysokozdvižný vozík

Pri téme udržateľnosť spoločnosť STILL spozorovala veľkú dynamiku v podnikateľskej komunite, ako aj čoraz prísnejšie právne požiadavky. Dodávatelia sú čoraz častejšie integrovaní do stratégií udržateľnosti svojich klientov a vyžaduje sa od nich, aby poskytli overiteľné údaje, napríklad pozitívne hodnotenie EcoVadis. Aj na to chce spoločnosť STILL reagovať filozofiou SMART – dôslednou stratégiou recyklácie. Táto stratégia sa zameriava na predchádzanie vzniku odpadu a na recykláciu zdrojov vo všetkých oblastiach, ktoré súvisia s tvorbou, používaním a recykláciou výrobkov STILL. Značka predstavila komplexnú koncepciu – ďalší elektrický vysokozdvižný vozík RXE bude prvým svojho druhu, ktorý bude od samého začiatku skonštruovaný s prístupom podľa filozofie cirkulárnej ekonomiky – od návrhu, cez dodávateľský reťazec, až po výrobu a nakoniec používanie zákazníkom. Úspory CO2 plánované v štúdii sú skutočne sľubné a v tejto fáze vyzerajú takto: 15 % úspory v dodávateľskom reťazci, 50 % vo výrobe, 25 % pri používaní.

Inteligentný servis – ústredný faktor vnútorného toku materiálu

Inteligentný prístup chce spoločnosť STILL uplatniť aj v servise. Potreby zákazníka v intralogistike sú zrejmé – nepotrebuje len opravy a náhradné diely, ale ide mu aj o efektívnosť nákladov a ekológiu celého materiálového toku. A to sa dá optimalizovať len pomocou skutočne inteligentného servisu. Maximálna dostupnosť, krátke prestoje alebo časy údržby a ak je to možné, len jedna kontaktná osoba pre servis. V neposlednom rade rýchlo dostupní servisní technici a odborné poradenstvo pri modernizácii - inteligentná organizácia popredajného servisu STILL to umožňuje.

Služby, ktoré presahujú rámec značky STILL

Byť SMART znamená myslieť aj nad rámec vlastnej značky. Napríklad významným zákazníkom by sa malo čoraz častejšie poskytovať poradenstvo a podpora nezávisle od značky. Mnohí z nich prevádzkujú zmiešané vozové parky a potrebujú komplexné poradenstvo. Práve to chce spoločnosť STILL ponúknuť svojim kľúčovým zákazníkom. Cieľom je pomocou inteligentných nástrojov na analýzu vozového parku ukázať zákazníkom, ako môžu prevádzkovať svoje vozové parky s maximálnou efektívnosťou: od optimálneho využívania vozidiel až po energetický manažment a optimalizáciu vozového parku.

„Making intralogistics SMART. Together.“ To je motto, pod ktorým sa spoločnosť STILL snaží spájať odvetvie. „Inteligentné, teda SMART riešenia, sú presne to, čo naše trhy potrebujú. A vďaka tomu prenesieme našu viac ako storočnú históriu do novej éry aj spolu s našimi zákazníkmi,“ objasňuje F. Müller zo STILL.