17.01.2022

Budúcnosť automatizácie skladov a partnerstvo spoločností STILL a Dematic

Aký vplyv má koncepcia Priemyslu 4.0 na materiálový tok?

Rhea Langkammer, Head of Marketing Application & Services Brand Management STILL:

„Cieľom koncepcie Priemyslu 4.0 je zavedenie kompletných zmien nielen vo výrobe, ale aj v skladovej logistike. Centrom pozornosti Priemyslu 4.0 sú dva hlavné aspekty: digitálne prepojenie a autonómne systémy pre optimalizáciu reťazcov tvorby hodnôt.

Ľudia, stroje, softwarové nástroje a produkty budú pracovať v neustálom vzájomnom prepojení, aby bola možná plynulá komunikácia medzi jednotlivými súčasťami systému a prebiehalo generovanie komplexnej databázy. Cieľom pre intralogistiku je využívanie a kombinovanie týchto dát pre vylepšovanie výkonnosti a efektivity.

Pozorujeme trend odklonu od štandardných vysokozdvižných vozíkov k prepojeným vysokozdvižným vozíkom, ktoré podporujú obsluhu v efektívnejšej a spoľahlivejšej práci. Možné je aj nasadenie, pri ktorom stroje pracujú plne automaticky. Okrem toho prinášajú cloudové riešenia a analýzy dát, opierajúce sa o umelú inteligenciu možnosti pre vývoj nových služieb a obchodných modelov, ktoré ponúkajú zákazníkom pridanú hodnotu a ešte viac zefektívňujú ich procesy.“

Ako spoločnosť STILL prispieva k rozvoju Priemyslu 4.0?

Rhea Langkammer, Head of Marketing Application & Services Brand Management STILL:

„V spoločnosti STILL sme sa zamerali na podporu budúcnosti intralogistiky. Podieľame sa napríklad na vývoji štandardného rozhrania pre prepravné systémy bez vodiča (FTS). Rozhranie sa vyvíja v spolupráci so Zväzom automobilového priemyslu a Odborovým zväzom manipulačnej techniky a intralogistiky.

Cieľom tohto štandardného rozhrania je zjednodušenie napojenia nových vozíkov do existujúcich riadiacich centier. Univerzálne rozhranie by umožňovalo súbežnú prevádzku automatizovanej manipulačnej techniky rôznych výrobcov a integráciu s viacerými systémami.

Na vývoji tohto štandardizovaného a nadradeného rozhrania sa výraznou mierou a aktívne podieľame, aby sme vyhoveli potrebám našich zákazníkov. Cieľom je možnosť výmeny vozíkov v rámci intralogistických procesov, zvýšenie transparentnosti a prekonanie prekážok na ceste k automatizácii.“

Akú úlohu zohráva v Priemysle 4.0 automatizácia skladu?

Rhea Langkammer, Head of Marketing Application & Services Brand Management STILL:

„Nástup Priemyslu 4.0 do intralogistiky je masívny. Pretrvávajúca pandémia ukázala nutnosť automatizácie a transformácie našich dodávateľských reťazcov a logistiky. Dlhú dobu bola stredobodom pozornosti digitalizácia výrobných procesov a strojov, ako rovnako dôležitý sa však javí aj moderný, flexibilný a rozšíriteľný logistický reťazec. Takmer žiadne iné riešenie neponúka taký potenciál pre optimalizáciu procesov, výmenu dát a prepojenie, ako automatizované intralogistické systémy.

So súčasnou technikou má každý priemyselný sklad potenciál pre automatizáciu. Niekde len jeho časti, niekedy komplexne. Výzva spočíva v tom, že existujú stovky poskytovateľov start-upov, technických a softwarových firiem, ktoré sa snažia získať si v tejto oblasti trh.

To môže byť pre firmy, ktoré by chceli s automatizáciou svojich procesov začať, veľmi mätúce. V spoločnosti STILL sa usilujeme o inovácie v oblasti Priemyslu 4.0 a automatizáciu v rámci rôznych výskumných projektov a vlastného vývoja. Snažíme sa, aby riešenia automatizácie prinášali maximálny úžitok. Preto musí byť každá inovácia pre požiadavky našich zákazníkov prínosná a zároveň musí prinášať väčší zisk.“

Rhea Langkammer, Head of Marketing Application & Services Brand Management STILL:

Téma využívania a výmeny dát sa v oblasti automatizácie stáva čoraz významnejšou. Bez využívania dát by nebol možný vývoj v oblasti autonómnej jazdy a optimalizácie systémov.

Pre prepravné systémy bez vodiča (FTS) napríklad STILL s iGo insights ponúka cloudové riešenie pre vyhodnocovanie, ktoré z obrovského množstva nazhromaždených dát filtruje súvislosti a generuje odporúčania, ako by bolo možné optimalizovať disponibilitu a výkon systému. Všetky údaje nazhromaždené systémom FTS sa za účelom vykonávania analýz nahrávajú do cloudu a cez webový portál je možné ich online vyvolať.

Naša technológia iGo využíva pre vylepšenie výkonnosti systému poznatky strojového učenia. Software identifikuje štruktúry, vypočíta pravdepodobnosti v tejto histórii dát a umožňuje vám proaktívne jednanie – napríklad pri plánovaní údržby alebo opráv.

Ako vyzerá partnerstvo spoločností STILL a Dematic a ako pomáha vašim zákazníkom?

Hubertus Wabnitz, Head of Sales Intralogistics Solutions KION Industrial Trucks & Services EMEA:

„Všeobecne rozlišujeme medzi stacionárnou a mobilnou automatizáciou. Prvky, ktoré v spoločnosti STILL patria k mobilnej automatizácii, napríklad naše automatizované a autonómne vozíky, ponúkame priamo našim zákazníkom. Pre prvky stacionárnej automatizácie, napr. prepravné systémy, zariadenia pre obsluhu regálov alebo paletovacie zariadenia, spolupracujeme s našou sesterskou firmou Dematic.

Dematic je jedným z popredných svetových dodávateľov integrovaných technológií automatizácie, softwaru a služieb pre optimalizáciu dodávateľských reťazcov. Vďaka tomuto partnerstvu sme schopní ponúknuť zákazníkom takmer kompletné portfólio pre vnútropodnikové riešenia automatizácie.

Ako idú služby a kompetencie spoločností STILL a Dematic dohromady?

Hubertus Wabnitz, Head of Sales Intralogistics Solutions KION Industrial Trucks & Services EMEA:

„Existujú projekty, na ktorých spoločnosti STILL a Dematic pracujú so zákazníkom spoločne a partnersky. Často k tomu dochádza pri kombinácii stacionárnej automatizácie a prepravných systémov bez vodiča. Naším cieľom je poskytnúť zákazníkom podporu v nájdení optimálneho riešenia nezávisle na tom, kto ho dodá.

V rámci nášho posledného projektu napríklad spoločnosť STILL vyvinula vlastnú koncepciu poradenstva v logistike, ktorá vyústila do AutoStore systému. Vo výberovom konaní sa ako dodávateľ AutoStore systému presadila spoločnosť Dematic, spoločnosť STILL ako dodávateľ regálov a plošín. Spoločnosť Dematic potom ako hlavný dodávateľ prevzala vedenie pri implementácii, čo fungovalo úplne bez problémov.“