08.06.2021

Bezpečný, bezpečnejší, STILL

Webinár STILL ukázal riešenia, ktoré umožňujú bezpečnejší pohyb manipulačnej techniky v sklade

Hamburg, 20. máj 2021 – Sklad môže byť nebezpečným miestom. Len v Nemecku došlo za minulý rok k viac ako 20 000 pracovným úrazom pri manipulácii s vysokozdvižnými vozíkmi a skladovou technikou, na ktoré sa vzťahovala povinnosť povinného nahlásenia. To je tá zlá správa. Dobrá správa je, že existujú účinné asistenčné systémy, ktoré pomáhajú takýmto nehodám zabrániť. Hamburská intralogistická spoločnosť STILL niektoré z týchto inovatívnych bezpečnostných riešení predstavila v rámci svojho webinára „Bezpečný pohyb manipulačnej techniky v sklade“.

Na ukážku, aké nebezpečenstvá v sklade číhajú, vzali Jürgen Wrusch a Janos Poppe účastníkov webinára na virtuálnu prehliadku skladu. Obaja experti zo spoločnosti STILL tiež upozornili na to, že každý sklad má svoje špecifiká a predstavuje tým aj individuálnu mieru rizika.

Kontrola prístupu a používania

Riziká, ktoré vyplývajú z nedbanlivosti alebo dokonca úmyselného porušovania predpisov, číhajú už na začiatku zmeny. Napríklad vtedy, keď sa vozíky používajú bez povolenia, osobami, ktoré nemajú oprávnenie na ich riadenie, alebo osobami so zníženou spôsobilosťou na ovládanie vozíkov. Nebezpečné tiež je, keď vodiči používajú poškodené alebo pre daný účel nevhodné vozíky, možno nevedome alebo bez toho, aby si uvedomovali možné následky. „Každý z týchto dôvodov vyvoláva nekalkulovateľné nebezpečenstvo,“ zdôrazňuje Janos Poppe. Riešenie prinášajú systémy, ktoré zaisťujú, že je možné používať výhradne vhodné vozíky v technicky bezchybnom stave a môžu s nimi pracovať len oprávnené osoby. Jedným z týchto systémov každej zmeny, príp. v intervaloch, ktoré zadefinoval používateľ, musí vodič prostredníctvom palubného počítača pred uvedením vozíka so všetkými funkciami do prevádzky potvrdiť jeho prevádzkyschopnosť. Systém kontroly prístupu STILL FleetManager 4.x ponúka široké možnosti pre vytváranie správ a telematické aplikácie, s ktorými je možné zachovať si prehľad o nasadení vozíkov a vodičov v areáli. Prostredníctvom senzorov zrýchlenia je navyše možné sledovať štýl jazdy personálu, ktorý stroj obsluhuje a – v prípade potreby – do riadenia vozíka zasiahnuť. „Senzor detekuje mechanické šokové udalosti a okamžite generuje signál k obmedzeniu rýchlosti. Možno tak napríklad rýchlo obmedziť aj „pirátov“ v skladovej preprave, ktorí predstavujú nebezpečenstvo pre ostatné osoby a stroje,“ hovorí Janos Poppe.

Kolízia

Po úspešnej kontrole prístupu začína jazda po sklade. Od tohto okamihu existuje nebezpečenstvo, že na prepravných trasách dôjde ku kolíziám s inými účastníkmi premávky. „Prostriedok, ktorý tomu môže zabrániť, sú optické varovné signály. Tieto signály výrazne zvyšujú vnímanie vozíkov okolím,“ zdôraznil účastníkom webinára Jürgen Wrusch. V praxi to STILL realizuje varovným svetlom, ktoré vymedzuje nebezpečnú oblasť. Osvetlenie, ktoré je dodávané na želanie, funguje ako vizuálne varovanie chodcov a iných vodičov v najbližšom okolí premietaním svetelných pruhov vedľa vozíka na podlahu haly. Varovné svetlo STILL vymedzujúce nebezpečnú oblasť je tak dobrým doplnkom ku STILL SafetyLight. Tento systém premieta na jazdnú dráhu vo vzdialenosti cca 5 m pred a za vozík modrý svetelný bod, ktorý varuje pred blížiacim sa vozíkom, čím je možné zabrániť hroziacej kolízii. Veľkým krokom k úplnej eliminácii kolízií s osobami a vozíkmi sú bezpečnostné systémy fungujúce na báze rádiových vĺn. „Základným princípom týchto systémov je dvojsmerná komunikácia medzi vozíkmi, osobami a stacionárnym zariadením prostredníctvom rádiových vĺn i bez vizuálneho kontaktu. Všetky tieto zariadenia, osoby a vozíky sa musia vybaviť rádiovými modulmi,“ vysvetľuje Jürgen Wrusch. S ich pomocou môže riadenie vozíkov v nebezpečných oblastiach automaticky zasiahnuť, napríklad znížením rýchlosti alebo zastavením vozíka v prípade nebezpečenstva kolízie.

Een grote stap richting het volledig voorkomen van aanrijdingsschade kan worden gezet met op radiogolven gebaseerde veiligheidssystemen. "Uitgangspunt van deze systemen is een tweerichtingscommunicatie via radiogolven tussen trucks, voetgangers en stilstaande apparatuur. Ook zonder visueel contact. Zowel de apparatuur als alle voetgangers en trucks worden uitgerust met radiomodules", legt Jürgen Wrusch uit. "Op deze manier kunnen trucks in gevarenzones automatisch worden gestuurd. Bijvoorbeeld door de snelheid te reduceren, of door de truck af te remmen als er aanrijdingsgevaar dreigt."

Prevrátenie

Vždy, keď sa s vozíkom ponáhľame vybaviť ďalšiu úlohu, hrozí najväčšie riziko: jeho prevrátenie. „Tieto nehody sa stávajú ako u ťažkých vysokozdvižných vozíkov s protizávažím, tak u nízkozdvižných vozíkov. Častou príčinou je príliš vysoká rýchlosť v zákrutách,“ hovorí Janos Poppe. Ale aj pre toto riziko má STILL vhodné riešenie, a to v podobe systému Curve Speed Control. Obmedzenie rýchlosti v závislosti od uhla zatočenia zaručuje primeranú rýchlosť v zákrutách a znižuje tak nebezpečenstvo možného prevrátenia. Táto asistenčná funkcia je k dispozícii pre rôzne vysokozdvižné vozíky a skladovú techniku a reguluje rýchlosť jazdy automaticky v závislosti od uhla zatočenia. To znamená, že vodiči nemusia pri prechádzaní zákrut na rýchlosť vôbec myslieť. Vozík automaticky zabrzdí presne natoľko, aby vozík prešiel zákrutu bezpečne a zároveň čo najrýchlejšie. K prevráteniu dochádza ale aj vtedy, keď vodiči precenia nosnosť svojich strojov. Ak je vpredu na vidliciach príliš ťažké bremeno, vozík sa prevráti do regálu. Aby k tomu nedošlo, vyvinula spoločnosť STILL asistenčný systém Dynamic Load Control. Tento systém obmedzuje výšku zdvihu v závislosti od hmotnosti bremena a vylučuje tak preťaženie vozíka. Jürgen Wrusch: „Výsledok možno u vysokozdvižných vozíkov s protizávažím popísať nasledovne: Čím vyššie a ťažšie je bremeno, tým pomalší je zdvih. Ide o veľmi účinný asistenčný systém, ktorý nielen značne uľahčuje zaskladňovanie vo veľkých výškach, ale tiež výrazne zvyšuje jeho bezpečnosť.“ Ďalším inovatívnym systémom, ako zabrániť riziku, je aktívna stabilizácia zaťaženia (ALS). Automatický vyrovnávací impulz rýchlo a efektívne zastaví kývanie stožiaru, ku ktorému dochádza vo veľkých výškach, čím sa – popri zvýšeniu bezpečnosti – tiež až o 80 % skráti čakacia doba pri regáli.

Zhrnutie

Výsledky webinára spoločnosti STILL ukázali: Vízia intralogistiky bez nehôd je na dosah. Aby sa stala realitou, sú popri inovatívnych technických riešeniach pre vozíky potrebné tiež účinné koncepcie školenia pre zamestnancov skladu, aby s manipulačnou technikou zaobchádzali bezpečne a zodpovedne. Slúži na to vlastná stránka spoločnosti STILL na tému bezpečnosť: www.still.de/sicherheit. Pretože aj keď stále spoľahlivejšie pracujúca technika vykonáva za obsluhu rad rozhodnutí, je – a aj v budúcnosti zostane – manipulačná technika komplexným pracovným prostriedkom, ktorého ovládanie je nutné sa odborne naučiť.