19.04.2021

Automatizované vozíky budú čoskoro obohatené o „turistické mapy“

Spoločnosť STILL sa podieľala na výskumnom projekte „Priemyselná lokalizácia v budovách“

Hamburg, 29. apríl 2021 - Úspešná automatizácia postupov v sklade si žiada veľké množstvo údajov o existujúcej infraštruktúre. Výskumný projekt „Priemyselná lokalizácia v budovách“ (Industrielle Indoor-Lokalisierung (ILL)), ktorý trval do februára 2021, sa okrem iného zaoberal aj na spôsob ako jednoduchšie získavať a zjednotiť údaje do štandardného formátu. Intralogistická spoločnosť STILL z Hamburgu v tomto projekte poskytla vlastné bohaté skúsenosti z oblasti automatizácie vozíkov a robotiky a nasadila automatizovaný vozík OPX iGo neo pre horizontálne vychystávanie, ktorý ideálne rieši efektívnu automatizáciu procesov. Projekt je ďalším krokom k zvýšeniu automatizácie a flexibility.

Lokalizácia v budovách prináša do intralogistiky dôležité nástroje pre moderné automatizované riešenia. Ich potenciál ale naplno využijeme iba za predpokladu, že presne vieme, kde sa vysokozdvižný vozík, robot alebo paleta v danom momente nachádzajú. „Lokalizácia si vyžaduje podrobné a, ak je to možné, štandardizované mapové podklady,“ uviedol Tino Krüger-Basjmeleh, odborník na robotiku v spoločnosti STILL GmbH. Tento jednotný referenčný rámec vznikol v rokoch 2018 až 2021 v rámci výskumného projektu „Priemyselná lokalizácia v budovách“ s podporou Európskeho fondu pre regionálny rozvoj v spolupráci so Slobodným a hanzovným mestom Hamburg. V rámci projektu vznikla otvorená referenčná architektúra pre lokalizáciu v budovách (RAIL), ktorá zjednodušuje poskytovanie služieb podľa polohy (Location- based Services). Na spolupráci vedeckých (Technická univerzita v Hamburgu) a priemyselných subjektov sa podieľali aj spoločnosť STILL a výrobca snímačov Pepperl+Fuchs.

 

Využitie potenciálu, ktorý prináša trh budúcnosti

„V súčasnosti nie je veľa projektov automatizácie možných iba preto, že vždy predstavujú vysoké vstupné náklady na vytvorenie máp a uvedenie vozíkov do prevádzky,“ uviedol Tino Krüger-Basjmeleh k súčasnému stavu a okolnostiam výskumného projektu. Dodáva: „To je posledný moment, kedy sú projekty vystavené riziku, že zákazníci upustia od ich realizácie a zamietnu vznikajúce plány na automatizáciu.“ Tým sa z dôležitého trhu budúcnosti stráca veľký potenciál. Potrebujeme mapovanie, ktoré pracovníkom a strojom zabezpečí splnenie rôznych potrieb a zbaví ich povinnosti venovať sa náročným vývojovým riešeniam, aby sme situáciu zmenili. Následne potrebujeme mapovanie, ktoré jednoducho a rýchlo prispôsobia prostrediu aj laici. „Ak budú uvedené preklady splnené, inteligentné lokalizačné technológie v blízkej budúcnosti znížia náklady a zvýšia výkon a bezpečnosť práce. Výsledky práve dokončeného výskumného projektu nás k tomuto cieľu zásadne priblížili,“ ubezpečuje odborník na robotiku.Vozík OPX iGo neo spĺňa ideálne predpoklady

Podstatnou zárukou úspechu výskumného projektu zameraného na lokalizáciu v budovách bol samostatný vozík OPX iGo neo pre horizontálne vychystávanie od spoločnosti STILL. „Integrovaný robotický systém vozíka OPX iGo neo dokáže so sériovo dodávanými snímačmi reagovať na všetky situácie, na ktoré automatizovaný vozík musí reagovať už od výrobnej prevádzky,“ hovorí Tino Krüger-Basjmeleh. Výskumný projekt profitoval z uvedených výhod, ktorý má vozík OPX iGo neo. Získajú nimi spoločnosť STILL a jej zákazníci. „V priebehu projektu sme vozík OPX iGo neo obohatili o nové funkcie, čím sme výrazne zvýšili jeho autonómnu prevádzku. Tak vznikol nový prototyp vozíka, s ktorým v budúcnosti dokážeme zákazníkom veľmi názorne a bez vysokých nákladov ukázať sériu automatizovaných aplikácií,“ dodáva Tino Krüger-Basjmeleh. Autonómny vozík v priebehu projektu prvýkrát preukázal, že veľmi plynule a z pohľadu obsluhy takmer nepozorovane prepína medzi manuálnym, plne automatizovaným a autonómnym asistenčným režimom. V praxi tieto procesy prebiehajú nasledovne: Vozík sa priblíži k operátorovi, ktorý dohliada na vychystávanie s vopred naloženou paletou, prepne sa do asistenčného režimu. V asistenčnom režime sprevádza operátora pri vychystávaní a umožní mu samostatne nakladať tovar, vozík operátora neustále sleduje ako „predĺžená ruka“. Vozík na konci vychystávania objednávku automaticky doručí na miesto odovzdania. „To je skutočná novinka pre celý logistický sektor. Plynulý priebeh procesu sme mohli prvýkrát preukázať počas výskumného projektu. Operátori majú k dispozícii optimálnu asistenčnú technológiu COBOT (spolupracujúci robot),“ spokojne hovorí odborník na robotiku.

 

Zhrnutie

Podtrhnuté a zrátané, výskumný projekt priemyselnej lokalizácie v budovách je veľmi úspešný. Pre ďalší rozvoj logistiky v sklade, vo výrobe, aj pre STILL. „V STILL sa dlhodobo zaoberáme témou automatizácie, už dnes zákazníkom ponúkame veľmi efektívne riešenia. Tieto možnosti by sme v budúcnosti radi optimalizovali,“ hovorí Tino Krüger-Basjmeleh. Vždy je nutné premyslieť, ktoré produkty skutočne zodpovedajú potrebám zákazníka a umožnia sériovú výrobu. Výsledky projektu priemyselnej lokalizácie v budovách v budúcnosti prispejú k zjednodušeniu procesu plánovania a uvedenia do prevádzky, ako vysvetľuje odborník: „Vďaka inteligentným mapám a nových schopnostiam vozíka v budúcnosti rýchlo a jednoducho sprístupníme zákazníkom automatizované vozíky, poradíme sa s nimi, či navrhnuté riešenie skutočne vyhovuje ich potrebám. Účasť na obdobných výskumných projektoch nám na jednej strane pomáha zvyšovať prospech zákazníkov. Na druhej strane si udržiavame náskok pred konkurenciou na trhu.