13.04.2021

Ako sa prepravné systémy bez vodiča (AGV) stali rozhodujúcim prvkom v optimalizácii logistiky

Úspech vďaka automatizovaným procesom v sklade

Hamburg, 13. apríla 2021 – Automatizácia v logistike už dávno nie je hudbou budúcnosti. V neustále rastúcom počte prevádzok je už úspešnou realitou. Ako môžu prepravné systémy bez vodiča efektívne optimalizovať logistiku skladu a ako môže cesta k optimalizovanému materiálovému toku vyzerať, prezentovali experti na intralogistiku zo spoločnosti STILL na digitálnom hannoverskom veľtrhu v rámci ústrednej témy „Digitálna transformácia“. Príklad dánskeho technologického koncernu Danfoss z praxe názorne ukázal, ako automatizácia výrobného skladu v Tingleve prostredníctvom prepravných a softvérových systémov STILL celkom zmenila celú logistiku výroby.

Výborne pripravení na budúcnosť: Nový výrobný sklad firmy Danfoss v dánskom Tingleve s na mieru šitou automatizáciou projektu a šikovnými nástrojmi podporovanými umelou inteligenciou. Ide o skutočný referenčný projekt.

Výhody automatizovaných logistických procesov poznáme už dlhšiu dobu. Ich význam sa ale v posledných mesiacoch výrazne zvýšil. Mnoho spoločností sa viac než kedykoľvek predtým snaží o digitalizáciu, zvýšenie flexibility, zlepšenie disponibility a o šikovné, nezávislé riadenie skladu. Dobrá správa: „Všetky predpoklady máme – od technológií cez investičné modely, až po skúsených implementačných partnerov,“ vysvetľuje Hubertus Wabnitz, Head of Sales Automated Solutions. Poslednou prekážkou na ceste k automatizovaným procesom je pritom často otázka „Ako na to?“. Špecialisti ako spoločnosť STILL, so širokým portfóliom transportných systémov bez vodiča a inteligentných softvérových aplikácií, disponujú dlhoročnými odbornými skúsenosťami a vysokou kompetenciou v poradenstve, sú teraz vyhľadávaným partnerom, aby firmám pomohli na ich ceste k efektívnym, optimalizovaným logistickým procesom. Na báze podrobného poradenstva implementuje spoločnosť STILL u zákazníkov už niekoľko rokov na mieru šité riešenia automatizácie. „Poradenstvo je rozhodujúce, aby bolo možné spolu so zákazníkom analyzovať potenciál automatizácie jeho existujúcej logistiky, definovať zmysluplnú úroveň automatizácie a rozpracovať technický základ pre koncepciu automatizácie,“ vysvetľuje Hubertus Wabnitz.

Inteligentná technológia optimalizuje logistické procesy

Tam, kde prepravné systémy bez vodiča zabezpečujú ako samostatne, tak v dokonalej súhre s manuálne ovládanými vozíkmi plynulý materiálový tok, profitujú firmy v mnohých ohľadoch. „Je možné výrazné zvýšenie a plánovanie výrobných kapacít nezávisle na dennej dobe alebo nedostatku odborného personálu. Okrem iného vďaka spoľahlivosti a dokonalej transparentnosti procesov je možné optimalizovať a následne znížiť náklady,“ hovorí Hubertus Wabnitz. V kombinácii s radou možností obstarania a leasingu sú projekty automatizácie investíciou, ktorá sa firme rýchlo vráti. Výrazne sa znižuje riziko vzniku škôd pri preprave a nehôd, rastie bezpečnosť a kvalita práce zamestnancov.

Príklad riešenia STILL z praxe:

Faktor úspechu automatizácie vo výrobnom sklade firmy Danfoss

Ako automatizované prepravné systémy menia pravidlá hry a dokážu optimalizovať celé výrobné reťazce, ukazuje intralogistický projekt, ktorý spoločnosť STILL realizovala v dánskom Tingleve. Cieľom technologického koncernu Danfoss bolo rozšírenie kapacít zlúčením rôznych vonkajších skladov s automatickým vedením skladu. Sklad mal byť navyše navrhnutý flexibilne s ohľadom na využitie v budúcnosti. Okrem zvýšenia kapacít a rozšíriteľnosti bola hlavným cieľom úspora času, optimalizácia využitia priestorov a harmonizácia procesov.

Komplexná automatizácia s predvídavosťou – made by STILL

Po fáze podrobného poradenstva a plánovania implementovala spoločnosť STILL vo firme Danfoss dokonalo vzájomne zladenú kombináciu šiestich automatizovaných sériovo vyrábaných strojov (tri regálové vozíky MX-X a tri vysokozdvižné vozíky EXV) vrátane systémových komponentov. „V súlade s aktuálnymi požiadavkami na výrobu a materiál bol sklad rozdelený na plne automatizovanú časť s úzkymi uličkami a čiastočne automatizovanú časť s väčším priestorom pre manuálne vychystávanie,“ vysvetľuje Hubertus Wabnitz a dodáva: „Na špičky zákaziek je možné flexibilne reagovať navýšením počtu vozíkov.“ Sklad v Tingleve je skutočným referenčným projektom: V meste Rødekro buduje Danfoss v súčasnosti moderné distribučné centrum s rovnakou technológiou STILL. Je navrhnuté pre automatizovanú prevádzku dvanástich regálových vozíkov MX-X a piatich vysokozdvižných vozíkov EXV.

Šikovné technológie pre riadenie, optimalizáciu a bezpečnosť

Všetky manipulačné vozíky pracujúce bez vodiča sú vybavené štandardizovanou sadou pre automatizáciu iGo systems. Ide o modulárnu technológiu, ktorá je pre všetky aplikácie takmer rovnaká. Manipulačné vozíky pracujúce bez vodiča sa vyrábajú v rovnakých výrobných závodoch ako manuálne ovládané sériové vozíky. Pretože je väčšina komponentov podobných, je možné vybaviť sériové vozíky takzvaným rozhraním pre automatizáciu, do ktorého možno pripojiť moduly pre automatizáciu. Aby sa mohli vozíky samostatne pohybovať po celom sklade, využíva sa kombinácia rôznych navigačných technológií. Spolu so systémom STILL iGo insights a integrovaným bezpečnostným systémom ELOshield je logistika prepravy bez vodiča vo firme Danfoss vybavená dvomi ďalšími inovatívnymi technológiami. V podobe systému iGo insights ponúka STILL nástroj využívajúci umelú inteligenciu, ktorý z mnohých procesných informácií ukladaných na cloud filtruje súvislosti, z ktorých je možné odvodzovať konkrétne odporúčanie k akcii. Firma Danfoss tým môže ďalej optimalizovať výkonnosť zariadenia. Inteligentný nástroj využíva k vylepšovaniu výkonnosti systému princíp strojového učenia. Všetky údaje, ktoré riadiaci systém za dlhé obdobie nazhromaždil, sa nahrajú do cloud a cez šifrovaný webový portál je možné ich online vyvolať.

Systém ELOshield sa skladá z rady komponentov, ktoré spolu bezdrôtovo komunikujú a spoločne tvoria varovný systém all-in-one. Ak sa automatizovaný vozík priblíži k chodcovi, napevno inštalovaný modul to rozpozná. Aktivuje sa optický a akustický signál. V prípade nebezpečia vozík dokonca zabrzdí. Každému vozíku sa pri nabehnutí do uličky a vyjdení z uličky automaticky priradí prispôsobenie rýchlosti. Vjazd do uličiek, v ktorých prebieha vychystávanie, je prepravným systémom pracujúcim bez vodiča zakázané.

Spoločne tvoríme budúcnosť

Už teraz je firma Danfoss s automatizovaným skladom veľmi spokojná. „Prvá analýza ukázala úsporu nákladov vo výške cca 20 percent,“ zhrnul Martin Jessen, Production Supervisor v sklade Danfoss v Tingleve. Ďalej je potrebné pripočítať výraznú úsporu času, čo zabezpečuje zásobovanie výroby päť dní v týždni každé tri hodiny. „S fullservis leasingom máme naviac ďalších 6 rokov neustály prehľad o nákladoch na prevádzku skladu,“ dopĺňa. Už sa plánuje ďalší projekt so spoločnosťou STILL ako s partnerom pre automatizáciu.