03.02.2020

100 rokov inovácií budúcnosti

História budúcnosti: Intralogistická spoločnosť STILL oslavuje storočnicu od svojho založenia

Hamburg, 3. február, 2020 – So sloganom "História budúcnosti" oslavuje významný hráč v intralogistike, hamburská spoločnosť STILL tento rok 100. výročie od svojho založenia. Rýchly pohľad do minulosti: 1. februára 1920 otvára Hans Still svoju dielňu na opravu elektromotorov – je to začiatok storočia naplneného úspešným príbehom talentovaného a nápaditého človeka, zamerania sa na zákazníka a poskytovania služieb.

Zakladateľ Hans Still využíva čoraz lepšie chápanie výziev, ktorým čelia jeho zákazníci a vyvíja svoje vlastné produkty – ako napr. generátor pre osvetlenie priestorov "Matador Light Station".

Počas uplynulých 100 rokov spoločnosť STILL opakovane preukázala talent pre bystré vnímanie súčasných akútnych potrieb svojich zákazníkov ako aj výziev, ktorým čelia. Zároveň ovplyvnila celé svoje odvetvie dôrazne inovatívnym prístupom a odvážne si vybrala cestu zamerania sa na odvetvia, ktoré sú jasne orientované na budúcnosť.


Od počiatkov až po prvý prelom

Len niekoľko rokov po svojom založení ako dielne na opravu elektromotorov uvádza spoločnosť STILL na trh svoje vlastné produkty ako bol napr. generátor pre osvetlenie priestorov "Matador light station" na Veľtrhu v Lipsku v roku 1924. Vývoj a servis elektromotorov, generátorov a transformátorov zostane hlavnou činnosťou spoločnosti ešte po dlhé roky. Po skončení 2. svetovej vojny uvedie spoločnosť STILL na trh inovatívny elektrický vozík s názvom EK 2000 a dosiahne tak svoj prvý prelom ako výrobca priemyselných vozíkov. Nasleduje prvý vysokozdvižný vozík vyrobený firmou STILL. Uvedenie na trh EGS 1000, elektrického vysokozdvižného vozíka predstavuje v histórii firmy začiatok novej éry.

 

Inovatívne koncepty pohonu a priekopník v e-mobilite

STILL si rýchlo urobí meno ako výrobca inovatívnych priemyselných vozíkov a priekopník v elektromobilite. Elektrický vozík otvorí nové možnosti aplikácie v odvetviach, kde sú nulové emisie a energetická úspornosť prioritou. Vášeň pre úsporné a účinné elektromotory vedie nakoniec až k vývoju vozíkov poháňaných motormi s vnútorným spaľovaním. Už od úplných počiatkov sa pre vozíky s motorom s vnútorným spaľovaním dieselelektrický koncept pohonu, t.j. používa sa hybridná technológia: Motor s vnútorným spaľovaním poháňa generátor, ktorý následne generuje elektrický prúd, ktorý poháňa samotný vozík. Nízka rýchlosť motora umožňuje prevádzku s úspornou spotrebou paliva.

 

Elektrický pohon a celkovo elektromobilita sú nerozlučne späté so spoločnosťou STILL. Uvedenie na trh prvého elektrického vysokozdvižného vozíka v roku 1949, využitie palivových článkov alebo lítium-iónovej technológie sú len niektoré z míľnikov, vďaka ktorým je spoločnosť STILL partnerom firiem pre úspešné riešenia v intralogistike využívajúce elektrinu. Pri uvedení na trh nového elektrického vysokozdvižného vozíka RX 60-20/35 v roku 2019 sa spoločnosť STILL opäť raz predstavila v úlohe priekopníka: nezávislé testy dosvedčujú, že tento vysokozdvižný vozík má vyššiu výkonnosť ako ktorýkoľvek iný testovaný vysokozdvižný vozík s motorom s vnútorným spaľovaním v rovnakej kapacitnej triede. Z tohto priameho výkonnostného súboja ešte nikdy predtým nevyšiel ako víťaz práve elektrický vysokozdvižný vozík.

 

Vždy uvažujeme dopredu - automaticky

Nápaditosť a túžba hľadať pre zákazníka stále lepšie riešenia zostáva už celé desaťročia ústredným motívom a hnacou silou spoločnosti STILL. Sme presvedčení o obrovskej pridanej hodnote pre zákazníkov v segmente automatických riešení a asistenčných systémov a presadzujeme tak uvedené možnosti v maximálnej možnej miere aj v novom tisícročí. Koncept ovládania vozíka OptiSpeed výhodne kombinuje oba trendy. Zabezpečuje najideálnejšiu možnú prepravnú rýchlosť v ľubovoľnom čase v závislosti o výšky zdvihu, smeru prepravy a bremena. Výsledkom je výkonnostný nárast z hľadiska manipulácie až do 20 percent. So svojím úsporným módom umožňuje inteligentný autopilot Blue-Q zníženie energetických nákladov až o 20 percent – bez akejkoľvek viditeľnej straty výkonnosti. Automatizačný projekt v spoločnosti Kuraray Trosifol získal prestížnu medzinárodnú cenu pre vysokozdvižný vozík roka známu pod skratkou IFOY (International Forklift Truck of the Year) v kategórii „Intralogistické riešenia“ ešte v roku 2015. Vďaka sofistikovanému konceptu materiálových tokov v rámci tohto projektu po prvý raz poloautomatické kyvadlovo premávajúce vozíky komunikujú s automatizovanými vozíkmi s výsuvným stožiarom v kanálovom systéme uskladnenia. Len o rok neskôr predstavila spoločnosť STILL iGo neo CX 20, prvý autonómny vychystávací vozík na svete a stala sa tak prvým výrobcom priemyselným vozíkov, ktorý využíva v intralogistike robotiku ako jedno zo štandardných riešení.

 

Zameranie sa na zákazníkov a služby ako kľúč k úspechu

Kvalita, služby a orientácia na zákazníka boli zásadami zakladateľa spoločnosti Hansa Stilla. Tieto isté hodnoty dodnes predstavujú základné piliere na ktorých je spoločnosť vybudovaná. Uvedenie na trh portálov s digitálnymi službami ako sú napr. STILLReport ako webový nástroj pre riadenie vozového parku alebo webová aplikácia STILL neXXt fleet predstavujú len dva príklady nášho inovačného potenciálu v sektore služieb.

 

V posledných rokoch sa spoločnosť STILL taktiež zamerala na kontinuálnu expanziu v segmente konzultačných služieb. V ére komplexných skladových priestorov s navzájom prepojenými vozidlami, úzko prepojených procesov a potreby čoraz efektívnejších pracovných tokov si spoločnosť STILL uvedomuje, že viac než kedykoľvek predtým potrebujú firmy expertov, ktorí budú na ich strane a dokážu poskytnúť kompetentné poradenstvo, analyzovať skladové procesy s odborným prístupom a následne obozretne optimalizovať skladovú infraštruktúru. Uvedené ešte viac platí pri čoraz silnejúcom trende smerom k automatizácii.

 

Inovácie, ktoré formujú celé odvetvie

STILL opäť raz dokazuje, citlivo chápe potreby svojich zákazníkov a dokáže pretaviť vedomosti do nových produktov: napríklad uvedenie na trh prvého vozíka so stožiarom s voľným výhľadom ešte v 70. rokoch minulého storočia výrazne zvýšilo bezpečnosť nielen operátora ale aj osôb naokolo. Ďalším míľnikom bolo uvedenie na trh možnosti bočnej výmeny batérie na elektrických vysokozdvižných vozíkoch RX 20 a RX 60. S touto funkcionalitou spoločnosť STILL nielen výrazne zvýšila výkonnosť svojich vozíkov ale opäť raz nastavila štandardy, ktoré sú v súčasnosti úplne bežné pre celé odvetvie.