14.08.2020

10 najčastejších chýb pri riadení vysokozdvižného vozíka

Bezpečná jazda a manipulácia s vysokozdvižným vozíkom vyžaduje veľa know-how a dobré reflexy. Riadenie vozíka v skutočnosti predstavuje viaceré riziká. Každý rok sa stane približne 8 300 nehôd s ťažkým pracovným úrazom. Prečo je to tak?

Vo väčšine prípadov sa nehodám dá vyhnúť dobrými jazdnými návykmi a dodržiavaním bezpečnostných pravidiel. Transparentný a dobre premyslený dopravný plán tiež pomôže znížiť počet nehôd.

Ste dobre informovaný o všetkých pravidlách, ktoré treba dodržiavať pri riadení vysokozdvižného vozíka? Ak si to chcete overiť, pozrite sa s nami na týchto 10 najčastejších chýb:

1. Jazda dozadu pomocou spätných zrkadiel

Jednou z najdôležitejších vecí, ktoré je potrebné vedieť je, že zrkadlá nie sú primárne určené na cúvanie. Sú obzvlášť užitočnou pomôckou pri manévrovaní. Nezabudnite však, že pri cúvaní, t. j. keď je viditeľnosť spredu znížená objemným nákladom, musíte sa pozerať priamo za seba.

2. Neprekontrolovanie hmotnosti palety pred zdvíhaním

Zvyk stále manipulovať s rovnakou veľkosťou nákladu alebo neustále používať rovnaký vysokozdvižný vozík je zlá prax. Môže sa stať, že zvolený vozík nie je ten správny pre danú hmotnosť nákladu. Dbajte na to, aby ste zdvíhali a prenášali iba bremená, ktoré sú určené pre vaše vysokozdvižné vozíky. Stačí prekontrolovať štítok (záťažový diagram) s údajmi o maximálnom zaťažení, ktorý nájdete vo vysokozdvižnom vozíku.

3. Ignorovanie bezpečnostných pásov

Aj pri krátkych trasách existuje riziko prevrátenia. Výrobcovia vysokozdvižných vozíkov sú zo zákona povinní tam umiestniť bezpečnostný systém. Bezpečnostný pás pomáha predchádzať smrteľným nehodám pri prevrátení (vodič držaný vo vnútri priestoru bez rizika stlačenia). Akonáhle budete pripravení na prevádzku vysokozdvižného vozíka, zapnite si vždy bezpečnostný pás!

4. Nabíjanie batérie bez použitia osobných ochranných prostriedkov (OOP).

Nabíjanie batérií podlieha mnohým predpisom: Musí ich vykonávať vyškolený personál v dobre vetranom priestore. Ak je to možné, mala by sa na tento účel vyhradiť osobitná časť. Na batériu sa nesmú ukladať žiadne kovové nástroje. Platí zákaz fajčenia (uvoľňovanie vodíka počas nabíjania = riziko výbuchu). Odstráňte prstene, hodinky a šperky, ale predovšetkým ochrana pomocou OOP je povinná. Vrátane okuliarov a rukavíc.

5. Neohlásenie chyby manažérovi/vedúcemu!

Na začiatku alebo na konci zmeny je operátor povinný prekontrolovať stav vozíka. Môžete si všimnúť poruchu zariadenia, ktoré používate: voda, palivo, únik oleja, atď. Akúkoľvek poruchu je potrebné nahlásiť vedúcemu, aby bolo zariadenie opravené čo najrýchlejšie a bez zbytočných prestojov. Tým sa zabezpečí, že zariadenie budete môcť bezpečne používať vy aj iní.

6. Nesprávne nastavenie sedadla operátora

Väčšina vysokozdvižných vozíkov má viaceré jazdné možnosti, ktoré je možné prispôsobiť každému jednotlivcovi. Najmä sedadlo, ktoré sa môže pohybovať dopredu alebo dozadu v závislosti od dĺžky nôh a prispôsobovať sa hmotnosti, prípadne výške. Nastaviteľný môže byť aj volant (sklon a hĺbka). Ak venujete minútu správnemu nastaveniu svojej polohy, zníži sa tým riziko MSD (muskuloskeletálnej poruchy) a únava na konci dňa/smeny. Premýšľajte o tom. Vaša práca bude príjemnejšia, ak budete v pohode a spokojní.

7. Jazda s vidlicami vo výške

Ďalšou častou chybou, ktorá ovplyvňuje bezpečnosť všetkých v sklade, je poloha vidlíc. Bez ohľadu na to, či máte náklad alebo nie, je potrebné pri jazde zdvihnúť vidlice do výšky asi 5 cm od zeme. Tým sa zníži riziko prevrátenia a/alebo pádu bremena. Jazda s bremenom vo vyššej výške spôsobuje zmenu ťažiska stroja, čo znižuje jeho stabilitu. Okrem toho jazda so zdvihnutými vidlicami zvyšuje riziko nárazu (strop, regál, brána) alebo spôsobenia kolízie.

8. Natočenie kolies pri jazde do alebo zo svahu

Osobitne dôležité je pozorne postupovať pri jazde do alebo zo svahu. Predovšetkým je dôležité, aby ste neotáčali volantom a nespôsobili, že vozík prejde šikmo svahom. Tým sa zníži riziko prevrátenia.

9. Smer jazdy pri stúpaní s bremenom

Jedným zo zlatých pravidiel vysokozdvižného vozíka je jazda na svahu. Je potrebné dávať pozor na jazdu s bremenom smerujúcim nahor. Pri jazde do kopca musíte jazdiť smerom dopredu. Pri jazde z kopca je bezpečnejšie jazdiť dozadu.

10. Prispôsobte vašu jazdu, ak je na vysokozdvižný vozík namontované prídavné zariadenie

Ak je na vozíku namontované nejaké prídavné zariadenie, výrobca vám musí poskytnúť aktuálny záťažový diagram a špeciálne odporúčania, ako ovládať a prispôsobiť jazdu. Je to spôsobené tým, že môže byť ovplyvnená stabilita vozíka (posunuté ťažisko).