Regálové vozíky od STILL

Inovácia na všetkých úrovniach

Zdvihnú všetko, čo sľúbia: Naše regálové vozíky sú prostriedky pre pozemnú dopravu so zdvíhateľným obslužnými miestom, ktoré možno použiť ako na komisionovanie, tak i na stohovanie nákladu.

Zdvíhateľné obslužné miesto v podobe kabíny vodiča je pritom integrované v zdvíhacej plošine s prostriedkom na uchopenie bremena. Vo vysokých skladoch sú tieto kompaktné vozíky sprevádzané inovatívnou riadiacou technológiou.

maximálna únosnosť (kg)maximálna výška zdvihu (mm)
až do 14895 mmaž do 1500 kgaž do 7600 mmaž do 1350 kg

Cookie Panel

STILL uses cookies to give you the best experience online and to provide anonymised, aggregated site usage data. You can find out what cookies we use, what they do and how you can disable them in our Cookie Policy.

By browsing our sites you consent to the use of cookies. By closing this message, you consent to our use of cookies on this device in accordance with our cookie policy unless you have disabled them.