STILL MMS

vhodný systém pre komplexné požiadavky.

Systém riadenia materiálového toku STILL (MMS) je kompletný systém skladového hospodárstva (WMS), ktorý umožňuje riadiť, zobrazovať a analyzovať tok všetkých tovarov a informácií počas celého logistického reťazca - a to pre viaceré prevádzky a rôzne odvetvia od výroby cez obchod až po služby. V systémovom riešení STILL sú všetky hardvérové a softvérové komponenty - od terminálov STILL cez skladové hospodárstvo až po systém vychystávania - modulárne poskladané a navzájom kompatibilné.

Všeobecné výhody systému STILL MMS

  • Aktuálna evidencia zásob s presným miestom uloženia vďaka úplnému zdokumentovaniu všetkých skladových pohybov vrátane podpory priebežných inventúr.
  • Efektívne riadenie všetkých skladových pohybov na optimálne využitie skladových priestorov a prepravných prostriedkov
  • Priradenie vozíkov, pracovníkov a prepravných prostriedkov ku konkrétnym úlohám v rámci materiálového toku
  • Riadenie a prehliadanie všetkých skladových pohybov (príjem tovaru na sklad, vychystanie, plánovanie trás, naloženie atď.) na centrálnom riadiacom mieste
  • Rozsiahle možnosti pre analyzovanie a vyhodnocovanie všetkých zásob a skladových pohybov
  • Moderná systémová architektúra hardvéru a softvéru pripravená na aktualizácie, kompatibilná s budúcimi verziami a prepojenie s jestvujúcimi systémami zákazníka
  • Flexibilné využitie systému skladového hospodárstva, prepravy a/alebo vychystávania ako nezávislého riešenia alebo ako modulov systému STILL MMS
  • Prepojenie s asistenčnými systémami pre vodičov STILL a s riešeniami automatizácie STILL pre optimálne využitie vozíkov v sklade
  • Hardvér špeciálne navrhnutý pre konkrétne použitie a vozík (napr. elektrická a mechanická príprava pre STILL terminály, tlačiarne a skenery)

Skladové hospodárstvo MMS

Skladové hospodárstvo MMS

Uskladnenie, riadenie a optimalizácia pomocou systému STILL MMS

Skladové hospodárstvo MMS

Systém riadenia prepravy a vysokozdvižných vozíkov MMS

Systém riadenia prepravy a vysokozdvižných vozíkov MMS

Systém, ktorý sa sám učí: riadenie prepravy MMS so systémom riadenia vysokozdvižných vozíkov, ktorý sa sám učí.

Systém riadenia prepravy a vysokozdvižných vozíkov MMS

Informačný systém MMS

Informačný systém MMS

Maximálna transparentnosť - prehľad všetkých relevantných údajov...

Informačný systém MMS

Hardvér MMS

Hardvér MMS

Od dotykového terminálu STILL až po zariadenia pre bezdrôtovú komunikáciu...

Hardvér MMS

Inteligentná systémová architektúra

Inteligentná systémová architektúra

Uľahčujeme Vám integráciu ...

Inteligentná systémová architektúra

Cookie Panel

STILL uses cookies to give you the best experience online and to provide anonymised, aggregated site usage data. You can find out what cookies we use, what they do and how you can disable them in our Cookie Policy.

By browsing our sites you consent to the use of cookies. By closing this message, you consent to our use of cookies on this device in accordance with our cookie policy unless you have disabled them.