16.12.2022

Plne automatizovaný sklad na kľúč od STILL pre spoločnosť ZKW Krušovce je jedným z prvých na Slovensku

Výzva: Spoločnosť ZKW Krušovce patrí do nadnárodnej skupiny ZKW Group a ako jeden zo strategických partnerov automotive priemyslu má svoje závody má po celom svete. V Krušovciach sa po vzore zo zahraničia rozhodli zefektívniť chod prevádzky plne automatizovaným riešením, pre ktorého realizáciu si vybrali spoločnosť STILL Slovensko. Hlavnou výzvou bolo zakomponovať do projektu veľké množstvo paletových a boxových pozícií.

Riešenie: Experti STILL navrhli pre spoločnosť ZKW projekt nového skladu a riadiaceho systému pre materiálový tok až po dodanie komplexného automatizovaného riešenia vrátane regálov, oceľovej plošiny a plne automatizovanej manipulačnej techniky.

Produkty: dopravníkový systém STILL, plne automatizovaný skladový systém pre malé boxy Miniload, plneautomatizované systémové zakladače MX-X a ručne vedené vozíky STILL, DIQ skladové hospodárstvo (teda WMS) a mezzanine plošina

Spoločnosť ZKW so sídlom v Krušovciach patrí do nadnárodnej skupiny ZKW Group, ktorá má svoje závody doslova po celom svete. ZKW je špecialistom na inovatívne prémiové svetelné systémy a elektroniku. Predovšetkým je jedným zo strategických partnerov automotive priemyslu. V ZKW Krušovce sa rozhodli investovať do plne automatizovaného riešenia – inšpirovali sa v zahraničí, kde videli, ako to môže zefektívniť celý chod prevádzky a aké benefity to prináša. Pre uskutočnenie projektu si vybrali spoločnosť STILL Slovensko.

Jasná voľba – STILL


Experti STILL navrhli plne automatizované riešenie skladovania pre viac ako 45-tisíc plastových prepraviek a 7 000 paliet v novom sklade spoločnosti ZKW. Zároveň sa vyriešila tiež distribúcia dielov do výroby v rámci samotného závodu. Ide o jeden z najväčších a najkomplexnejších projektov spoločnosti STILL v celom regióne Strednej Európy. Do projektu bolo nevyhnutné zakomponovať obrovský počet paletových a boxových pozícií, čo sa podarilo a dnes celý proces dokáže riadiť jeden človek.

Projekt bol jedinečný svojím charakterom a rozsahom a tomu zodpovedala aj detailná príprava a náročnosť jeho realizácie. Tá sa začala analýzou potrieb závodu, návrhom ideálneho riešenia nového skladu a riadiaceho systému pre materiálový tok až po dodanie komplexného automatizovaného riešenia vrátane regálov, oceľovej plošiny a plne automatizovanej manipulačnej techniky.

Vyššia produktivita aj bezpečnosť


Proces plnej automatizácie začína príjmom materiálu do skladu – buď depaletizácia boxov na dopravník alebo celopaleta na dopravník. V oboch prípadoch všetko podlieha kontrole, aby obal spĺňal parametre. Následne sa tovar presúva do plne automatizovaného skladu pomocou dopravníkov. Keď je to box, ide priamo po dopravníku do miniload regálu, a keď je to paleta, tak sa prepraví ručne vedeným automatizovaným vozíkom na predávacie pozície pred VNA regále. Následne ju preberá systémový zakladač a zaskladňuje do regálu. Celé je to riadené warehouse management systémom (WMS), ktorý je napojený na SAP, komunikuje online a riadi sklad pomocou zadaných kritérií a definovaných stratégií. Komplexný projekt obsahuje dopravníkový systém STILL, plne automatizovaný skladový systém pre malé boxy Miniload, plneautomatizované systémové zakladače MX-X a ručne vedené vozíky STILL, DIQ skladové hospodárstvo (teda WMS) a mezzanine plošinu. Vďaka plne automatickému riešeniu pre ZKW Krušovce od spoločnosti STILL dnes v sklade pracuje jeden človek na všetkých smenách namiesto deviatich osôb. Podarilo sa výrazne odstrániť chybovosť, zefektívniť procesy a dosiahnuť nielen vyššiu produktivitu, ale aj bezpečnosť v prevádzke.

Pozrite si, ako vznikal projekt spolupráce spoločností STILL a ZKW Krušovce:
video