19.09.2022

Nový poloautomatický sklad naplnil očakávania dynamicky sa rozrastajúcej firmy CIBI. Zjednodušil procesy a zvýšil efektivitu

Výzva: Spoločnosť CIBI sa v roku 2022 rozhodla rozšíriť svoje výrobné a skladové kapacity a zefektívniť chod svoj prevádzky. STILL Slovensko mal dôkladne zanalyzovať potreby zákazníka a na mieru pripraviť projekt novej skladovacej a výrobnej prevádzky.

Riešenie:
odnotné poloautomatické riešenie nových skladových priestorov s možnosťou plnej automatizácie do budúcna.

Produkty: regálový systém v poloautomate, STILL WMS systém, dva vysokozdvižné vozíky FM-X s výsuvným stožiarom, vozíky EXV

Spoločnosť STILL Slovensko je spoľahlivým partnerom firmy CIBI už päť rokov. Spoločnosť STILL realizovala komplexné riešenia pre novú skladovú a výrobnú prevádzku CIBI.

CIBI je rodinná firma založená v 90. rokoch, ktorá sa venuje výrobe organických, bezalergénových a bezlepkových pochutín. Pôvodne vyrábala špecializované slovenské snacky. V roku 2008 však uskutočnila hĺbkový prieskum trhu aj v rámci európskych krajín, ktorý identifikoval medzeru na trhu s ekologickými a bezalergénnymi pochutinami. Tie sa osvedčili natoľko, že Spoločnosť CIBI dokázala so svojou značkou zdravých výrobkov McLLOYD´s preraziť nielen na Slovensku, ale aj v desiatkach krajín sveta a neustále expanduje, preto bolo rozšírenie jej skladovacích a výrobných kapacít nevyhnutné.

Spoľahlivosť a odbornosť expertov STILL

Spoločnosť STILL Slovensko presvedčila firmu CIBI kvalitou, spoľahlivosťou a prepracovanou technikou a tiež profesionálnym prístupom celého tímu. STILL dokázal expandujúcej firme zabezpečiť sklad s čiastočnou automatizáciou, ktorý by do budúcna mohol byť aj plne zautomatizovaný a ešte viac posunúť efektívnosť intralogistických procesov.

Nový sklad pre firmu CIBI bol pre STILL zaujímavým projektom a zároveň výzvou, v ktorom mohli experti STILL navrhnúť riešenie presne na mieru potrieb zákazníka. Aj tu sa osvedčil postup, pri ktorom boli odborníci STILL zapojení už pri projektovaní prevádzky, následne navrhli pre spoločnosť CIBI poloautomatické riešenie zaskladňovania a tiež spôsob využitia dovtedy nepoužívaného tunela na prepravu paliet z výroby do skladu. Veľkou výhodou spolupráce bolo, že už počas samotných príprav projektu majitelia firmy CIBI plne dôverovali znalostiam a skúsenostiam odborníkov zo STILL-u.

Zjednodušenie procesov a efektivita

Po precíznej analýze procesov a potrieb spoločnosti CIBI zástupcovia STILL Slovensko pre nový skladový priestor navrhli regálový systém v poloautomate spolu s dvoma vysokozdvižnými vozíkmi FM-X s výsuvným stožiarom, ktoré naskladňujú a vyskladňujú tovar do shuttle regálov. Okrem toho boli dodané tri ručne vedené vozíky EXV preberajúce palety na expedíciu. Priestory tiež vybavili riešením Warehouse Management System, ktorý komplexne riadi celý materiálový tok.

Pokrokový projekt zjednodušil procesy v sklade, umožnil efektívnejšie a rýchlejšie pracovať a odstránil chybovosť procesov zaskladňovania. Okrem toho z dlhodobej perspektívy prinesie úsporu nákladov na skladovanie, dopravu, energie, ale taktiež výraznú úsporu času potrebného na chod skladu.

Majitelia spoločnosti CIBI sú natoľko spokojní s intralogistickými a technickými riešeniami od STILL Slovensko, že ich spolupráca pokračuje aj v súčasnosti. STILL pracuje na projekte rozšírenia automatizácie do výroby a externého skladu.