19.09.2023

Neprehľadný tunel vo výrobnej prevádzke spoločnosti Danfoss Power Solutions vyžadoval riešenie pre zvýšenie bezpečnosti

Danfoss Power Solution a.s.

Výzva: Medzinárodná spoločnosť Danfoss Power Solutions a.s., ktorej pobočka je aj na Slovensku, potrebovala vyriešiť otázku bezpečnosti vo svojej výrobnej prevádzke, konkrétne v 10 metrov dlhom tuneli, v ktorom sa pohybujú zamestnanci aj technika.

Produkty: bezpečnostné systémy a riešenie s mikrovlnnými senzormi, ktoré snímajú vozíky, umožňujú LED projekciu a tiež semafor, ktorý signalizuje možnosť pohybu a poukazuje na nebezpečenstvo. Vozíky sme navyše vybavili tagmi, ktoré umožnia aktivovanie asistenčných prvkov a doplnkovým bezpečnostným osvetlením Blue spot.

Spoločnosť STILL Slovensko je spoľahlivým partnerom firmy Danfoss Power Solutions a.s. a zrealizovala pre ňu komplexné bezpečnostné riešenie.

Medzinárodná spoločnosť Danfoss Power Solutions a.s. je popredným svetovým výrobcom hydraulických komponentov a systémov pre mobilné pracovné stroje a industriálnu hydrauliku a dodávateľom moderných technológií pre rôzne priemyselné odvetvia. Jej záber je skutočne široký – energetické systémy pre komerčné i rezidenčné budovy, ale aj systémy pre skladovanie a prepravu potravín alebo lodný priemysel.

Na Slovensku má spoločnosť Danfoss Power Solutions a.s. sídlo v Považskej Bystrici aj s výrobnou a skladovou prevádzkou, ktorej súčasťou je tunel. V ňom sa pohybujú zároveň stroje i ľudia a z tohto dôvodu bolo potrebné vyriešiť bezpečnostnú situáciu tak, aby sa predišlo možným kolíziám.

Bezpečnosť na prvom mieste

Zákazník potreboval vyriešiť bezpečnostnú otázku tunela, špecialisti STILL dostali presné zadanie. V desaťmetrovom nepriehľadnom tuneli bolo potrebné eliminovať riziko stretu techniky s človekom. Odborníci STILL navrhli riešenie s mikrovlnnými senzormi, ktoré snímajú vozíky, umožňujú LED projekciu a k tomu tiež semafor, ktorý signalizuje možnosť pohybu. Komplexné riešenie je navyše veľmi modulárne, zákazník si ho vie prispôsobovať aktuálnym potrebám, pričom je kompatibilné na akúkoľvek manipulačnú techniku. Výrazne zvyšuje bezpečnosť zamestnancov a tiež chráni vybavenie v skladovej prevádzke.

Špecialisti STILL rátali s rôznymi scenármi

Vysokozdvižne vozíky boli vybavené tagmi, ktoré umožnia aktivovanie asistenčných prvkov, ako zonáciu rýchlosti (automaticky upraví rýchlosť bez toho, aby to urobil vodič), spomaľovanie vozíkov alebo tiež automaticky sa otvárajúce brány. Vozíky sú ďalej vybavené doplnkovým bezpečnostným osvetlením Blue spot, ktoré v smere jazdy opticky upozorňuje, že sa vozík približuje.

V praxi môžu nastať rôzne situácie, preto experti STILL zohľadnili mnohé scenáre. Napríklad, ak zamestnanec vychádza zo šatne v tuneli a zároveň doň vchádza vozík, rozsvieti sa projekcia aj semafor. Alebo, ak vozík prichádza k tunelu a z opačnej strany sa blíži ďalší vozík, rozsvieti sa projekcia aj signalizácia.

Bezpečnostné riešenia od spoločnosti STILL, vrátane manipulačnej techniky, sú spoľahlivou voľbou do každej skladovej prevádzky.

STILL – silný partner pre vašu intralogistiku