20.07.2022

Kompletná implementácia riešení STILL v spoločnosti Lenaal

Odvetvie: Tlakové odlievanie hliníkových a zinkových zliatin pre automobilový priemysel, elektroniku, energetiku a domáce spotrebiče Spoločnosť: Lenaal so sídlom v Radome

Výzva: Efektívny rozvoj skladových priestorov a návrh interných dopravných procesov v novom výrobnom a skladovom zariadení.

Riešenie:
Príprava projektu vysokého skladového regálového systému v rámci poradenstva v oblasti intralogistiky spolu so spoločnosťou STILL a návrh vysokozdvižných vozíkov, ktoré s ním dokážu efektívne manipulovať

Produkty/služby: Poradenstvo STILL v oblasti intralogistiky, dlhodobý prenájom so zmluvou Full Service, vysokozdvižné regálové systémy, vozíky STILL MX-X VNA, elektrické čelné vozíky STILL RX 20, dvojpaletový vysokozdvižný vozík STILL EXD-SF so sklápacou plošinou pre vodiča

S cieľom vybaviť novú výrobnú a skladovú halu modernými riešeniami vrátane flotily vysokozdvižných vozíkov s technológiou lítiovo-iónových batérií nadviazala spoločnosť Lenaal, ktorá sa špecializuje na zakladajúce komponenty pre automobilový priemysel, komplexnú spoluprácu so spoločnosťou STILL Polska.

Spoločnosť Lenaal je výrobnou spoločnosťou pôsobiacou na trhu od roku 1989 a dodávateľom súčiastok odlievaných tlakovou metódou zo zliatin hliníka a zinku pre zákazníkov v odvetviach, ako sú: automobilový priemysel, energetika, elektronika a domáce spotrebiče. Diely vyrobené v závode v Radome sa montujú do najnovších modelov automobilov takých značiek, ako sú Mercedes, Volkswagen a Mazda. Celková plocha hál v sídle spoločnosti je približne 10,3 tisíc metrov štvorcových.

Charakteristika lokality

Nová výrobno-skladová hala s rozlohou 4,3 tisíc metrov štvorcových a výškou 12,4 metra vznikla v súvislosti s plánmi spoločnosti Lenaal expandovať na trh výroby komponentov pre hybridné a elektrické automobily. V konečnom dôsledku mal nový objekt obsahovať 8 odlievacích strojov, 8 automatických spracovateľských liniek, umývacie zariadenia a skladovacie priestory umožňujúce efektívne a plynulé fungovanie výrobných procesov. „Z hľadiska vybavenia haly sme mali záujem o najmodernejšie riešenia. V oblasti vnútornej dopravy nás zaujímali predovšetkým výhody, ktoré možno získať použitím lítiovo-iónových batérií,“ informuje Anna Deja-Zgódka, manažérka logistiky spoločnosti Lenaal. „Chceli sme tiež efektívne spravovať skladové priestory. Vďaka úspešnej predchádzajúcej spolupráci a vytvoreniu projektu, ktorý splnil naše očakávania, sme sa nakoniec rozhodli zveriť skladové vybavenie novej haly spoločnosti STILL Polska,“ dodáva.

Použité riešenie

Požadovaná hustota skladovania bola dosiahnutá vďaka použitiu vysokého skladového regálového systému a vozíkov VNA. „Ako skladové vybavenie novej haly Lenaal sme navrhli vysoké skladové regály do výšky 12 metrov. Celkovo sa do nich zmestí 1 940 paliet. Na ich prevádzku sa ideálne hodili vozíky STILL MX-X VNA s technológiou Li-Ion. Vozíky boli navyše vybavené systémom aktívnej kompenzácie podlahy STILL (AFC),“ hovorí Dominik Jasiok, manažér pokročilých aplikácií STILL Polska. „Vozíky boli zákazníkovi poskytnuté na základe dlhodobého prenájmu. V tomto vzorci sme zodpovední za servis vozíkov počas celého trvania zmluvy. Implementácia v Lenaal je dobrým príkladom spolupráce „všetko od jedného dodávateľa“. Spoločnosť STILL Polska vytvorila komplexnú koncepciu skladovej prevádzky, implementovala ju a v konečnom dôsledku zodpovedá aj za údržbu vysokozdvižných vozíkov,“ dodáva Jasiok. Okrem toho sa na účely nakladania a horizontálnej prepravy formou dlhodobého prenájmu získali elektrické čelné vozíky STILL RX 20 a dvojpaletový zakladač STILL EXD-SF s plošinou pre obsluhu.

Účinok implementácie

Vysoké regálové systémy a vozíky VNA umožnili efektívne využitie skladového priestoru v spoločnosti Lenaal. Systém STILL AFC znižuje vibrácie kabíny vozíka vo veľkých výškach, čím sa zlepšuje efektívnosť manipulácie s nákladom na najvyšších poschodiach. Vybavenie vozíkov lítiovo-iónovými batériami zasa zaručuje flexibilitu práce a zvyšuje dostupnosť vozíkov počas zmeny. Z pohľadu manažérov logistiky sa ako dobré riešenie ukázal aj dlhodobý prenájom. „Vzorec servisnej zmluvy, v ktorej dodávateľ zodpovedá za technický stav vozíkov, je pre nás doplnková. Vďaka tomu sa môžeme plne sústrediť na našu hlavnú činnosť: výrobu a pravidelné dodávky komponentov zákazníkom,“ vysvetľuje Anna Deja-Zgódka. „Spoločnosť STILL sa ukázala ako dobrý technologický partner v procese zavádzania inovácií. Riešenia, ktoré nám poradila, spĺňajú naše potreby, a tým dosahujú dobrú mieru návratnosti investícií. Nadviazanie obchodných vzťahov v priebehu implementácie je dobrým predpokladom pre ďalšiu spoluprácu. Už teraz máme naplánované testovanie využitia ťažných súprav STILL s elektrickými ťahačmi pri zásobovaní výrobných liniek,“ sumarizuje Marcin Suwała, prevádzkový riaditeľ spoločnosti Lenaal, a hovorí o spoločných plánoch do budúcnosti.