Asistencia STILL pre vodiča

Veľká pomoc

Asistenčný systém STILL pre vodiča je termín, ktorý sa vzťahuje na doplnkové vybavenie skladových vozíkov poskytujúce vodičovi podporu v konkrétnych situáciách. Zvyšuje stupeň automatizácie tým spôsobom, že  preberá jednotlivé úlohy a tak uvoľňuje obsluhujúcu osobu.

Tu sú často stredobodom pozornosti aspekty bezpečnosti, ale aj zlepšenie výkonu vozíka prepravujúceho materiál alebo zlepšenie výkonu obsluhujúcich osôb. V závislosti na používanom asistenčnom systéme vodiča sa umiestňujú rozličné typy snímačov.

OPTISPEED

Zvýšenie výkonu vozíka resp. obsluhy vozíka

V prípade systémov STILL OPTISPEED sa jedná o riešenia na zvýšenie výkonu vozíka resp. obsluhy vozíka. Systém OPTISPEED 3.3 zabezpečuje, že sa pohyby ručne ovládaného vozíka MX-X automaticky prispôsobujú hmotnosti prepravovaného nákladu.

Verzia OPTISPEED 4.0 pomáha vodičovi pri navigácii. Systém optimalizuje prejdenú trasu k cieľovému miestu automatickým zastavením vozíka a vidlíc na horizontálnej a vertikálnej cieľovej pozícii. Poloha vozíka sa zisťuje pomocou inkrementálneho snímača, ktorý meria prejdenú vzdialenosť. Poloha vozíka sa potom neustále upravuje snímaním čiarových kódov na regálových stojkách pomocou dvoch skenerov, ktoré sú umiestnené na vozíku. Navigačný systém vodičovi podrobne ukazuje aktuálnu polohu vozíka, cieľové miesto v regáli a trasu, ktorú je potrebné ešte prejsť.

Systém OPTISPEED 4.0 dokáže okrem toho rozlišovať medzi vyskladnením a uskladnením na cieľovom mieste a automaticky prispôsobí výšku zdvihu vidlíc príslušnej úlohe. Systém môže byť na požiadanie nastavený tak, že pracovný cyklus bude možný až vtedy, keď sa vozík dostane na cieľové miesto. Vďaka tomu sa môžete úplne vyhnúť nesprávnemu uskladneniu a vyskladneniu - a tým aj časovo náročnému a drahému hľadaniu úložného miesta.

Vaše výhody

  • Jednoduchá inštalácia zariadenia (časovo nenáročná)
  • Pomoc pre lepšiu orientáciu vodiča
  • Časová úspora vďaka zrýchlenej preprave a žiadna strata času kvôli hľadaniu úložného miesta
  • Spoľahlivosť procesov vďaka tomu, že nemôže dôjsť k nesprávnemu uskladneniu a vyskladneniu

 

 

Cookie Panel

STILL uses cookies to give you the best experience online and to provide anonymised, aggregated site usage data. You can find out what cookies we use, what they do and how you can disable them in our Cookie Policy.

By browsing our sites you consent to the use of cookies. By closing this message, you consent to our use of cookies on this device in accordance with our cookie policy unless you have disabled them.