V ústrety digitálnej a automatizovanej budúcnosti

Berlín, 23. október 2019 – spolu s konceptom „odvahy“ budú témou nemeckého logistického kongresu, ktorý́ sa koná́ v dňoch 23. až 25. októbra 2019 v Berlíne tiež spôsoby, nápady a riešenia, ako čeliť novodobým obchodným, politickým a spoločenským výzvam. Hamburská́ spoločnosť STILL je špecialistom na intralogistiku a dokazuje svoju odvahu a vynaliezavosť už takmer 100 rokov. V Berlíne predvedie okrem iného svoj automatizovaný́ systém LTX 50 go, ťahač s automatickou nakládkou a vykládkou, ktorý́ bol nedávno vyznamenaný prestížnou cenou IFOY. Spoločnosť STILL tak potvrdzuje svoju vedúcu pozíciu v oblasti automatizácie vysokozdvižných vozíkov. Ťahač značky STILL na poli intralogistiky úplne prvý raz kombinuje automatizovanú jazdu s automatizovanou manipuláciou a prakticky tak automatizuje cyklus riadených dodávok na výrobné linky.

Od dodania na výrobnú linku až po expedíciu: autonómne dopravné systémy (DTS) a mobilné́ skladové́ technológie sa v budúcnosti stanú nepostrádateľnou súčasťou manipulácie s nákladom v odvetví logistiky. Spoločnosti pôsobiace v oblasti maloobchodu a zmluvnej logistiky budú v niekoľkých najbližších rokoch hojne investovať do rozširovania svojich vozových parkov o automatizované vozíky. Aby bol dopyt uspokojený najlepším možným spôsobom a ponúkané produkty sa stali pre obslužný personál kompetentným partnerom, preformulovala spoločnosť STILL nielen partnerstvo so sesterskou spoločnosťou DEMATIC, ale aj štruktúru a zladenie kompetencií vo svojom vlastnom tíme. S týmto zámerom v STILL-e posilnili význam divízie a špecializovaného personálu, ktorý sa zameriava na automatizované riešenia ako kompetentného partnera v oblasti intralogistiky. Špecializovaný́ personál by mal zákazníkom pomáhať s napĺňaním ich potrieb pri implementácii automatizácie. Spoločnostiam, ktoré́ chcú automatizovať svoje logistické́ a prepravné procesy, ktoré boli v minulosti uskutočňované manuálne ponúka STILL široké́ portfólio vysokozdvižných vozíkov a produktov. Zároveň má vo svojom tíme skúsených odborníkov, ktorí zákazníkovi pomôžu s návrhom projektových riešení na mieru ako aj s ich implementáciou. Vo všetkých bodoch životného cyklu automatizácie bude mať každý zákazník k dispozícii konkrétnu kontaktnú osobu. Spoločnosť STILL tak účinně podporuje zákazníkov pri integrácii automatizovaných riešení do svojich procesov a pomáha tak zvyšovať ekonomickú efektivitu výrobných a logistických procesov.

Odborníci predpokladajú, že trh s automatizovanými vysokozdvižnými vozíkmi v sektore intralogistiky narastie do roku 2025 približne o 30 %. Rhea Langkammer, vedúca oddelenia Marketing Business Line Sales Applications & Services v spoločnosti STILL, k tomu dodáva: "Dopyt po automatizovaných riešeniach v doprave je veľmi vysoký a rýchlo rastie, pretože s rastúcimi mzdovými nákladmi a predovšetkým s nedostatkom kvalifikovaných pracovníkov bojujú nielen firmy v tomto odvetví, ale aj maloobchodníci a poskytovatelia služieb. Okrem toho sa neustále skracujú životné cykly produktov a internetové́ obchody generujú vysoký dopyt po dopravnej logistike s krátkymi dodacími lehotami. Autonómne dopravné systémy a mobilné skladové́ technológie umožňujú implementáciu vysoko úsporných, stohovateľných dopravných a manipulačných systémov so širokou škálou vyžitia. Tie zas zvyšujú bezpečnosť procesov v skladovej a výrobnej logistike, a tým zvyšujú konkurencieschopnosť firiem. Rozširovanie nášho obchodného modelu stojí na dôkladnom pochopení jednotlivých intralogistických procesov prebiehajúcich na prevádzkach zákazníkov a na znalosti všetkých jestvujúcich a nastupujúcich automatizačných technológií na trhu. Naši poradcovia v oblasti intralogistiky a odborníci na automatizáciu v prevádzkach našich zákazníkov presne zanalyzujú potenciál a príležitosti na využitie automatizačných riešení. Na základe výsledkov týchto analýz hľadáme riešenie, ktoré́ je pre danú firmu to pravé́ a z dlhodobého hľadiska aj nákladovo efektívne. Takto vlastne prevádzame našich zakaznikov džungľou Priemyslu 4.0."

Spoločnosť STILL ponúka po celom svete intralogistické riešenia na mieru a implementuje inteligentnú správu vysokozdvižných vozíkov skladových technológií, softvéru a služieb. Z toho, čo zakladateľ Hans Still vytvoril v roku 1920 vďaka veľkej dávke tvorivosti, podnikateľského ducha a vysokej kvalite sa rokmi rozvinula silná́ značka, známa po celom svete. Dnes spoločnosť STILL zamestnáva zhruba 9 000 pracovníkov vzdelaných v oblasti výskumu a vývoja, výroby, marketingu a služieb, ktorí sa podieľajú na plnení požiadaviek zákazníkov z celého sveta. Kľúčom k úspechu spoločnosti sú vysoko efektívne výrobky – od kompletných riešení pre veľké a malé firmy až po počítačové logistické́ programy umožňujúce efektívne riadenie skladových a materiálových tokov.

Cookie Panel

Spoločnosť STILL používa súbory cookie na to, aby vám poskytla najlepší online zážitok a poskytla anonymizované, agregované údaje o používaní webových stránok. Informácie o tom ktoré cookies používame, čo robia a ako ich môžete zakázať sú dostupné v našich Pravidlách cookie.

Prehliadaním našich stránok súhlasíte s používaním súborov cookie. Zatvorením tejto správy súhlasíte s používaním súborov cookie na tomto zariadení v súlade s našimi Pravidlami cookie, pokiaľ ich nemáte zablokované.