Vychystávací vozík iGo neo CX 20

Inteligentne

 • Autonómny systém zvyšuje výkon vychystávania až o 30 %
 • Šetrí energiu: tovar je prepravený ručne iba na krátke vzdialenosti
 • Vychystávanie na objednávku: vozík sa jednoducho prispôsobí konkrétnym požiadavkám obsluhy

NOVÝ

Nezáväzná ponuka

NA PRENÁJOM

Nezáväzná ponuka na prenájom

JAZDENÝ

Naša ponuka použitých vozíkov

Žiadosť na: iGo neo CX 20

Vyplňte nasledujúci formulár. Čo najskôr Vás oslovíme.

Oslovenie*
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

iGo neo CX 20 počas celého pracovného cyklu sleduje obsluhu, podľa potreby sa presunie na prvú alebo druhú polohu palety. Obsluha môže kráčať pred vozíkom, ktorý dodržuje vzdialenosť minimálne 50 cm od polohy palety alebo regálu, ktorú nastavila obsluha. Keďže vozík autonómne preberá kontrolu riadenia, obsluha vozíka sa môže plne sústrediť na pracovnú úlohu. Výsledkom je výrazne zvýšený výkon vychystávania a odstránenie chýb vychystávania. Bezpečnosť zabezpečia snímače pohybu, ktoré rozoznajú obsluhu vozíka, ostatné osoby a prekážky.

Vozík prejde okolo prekážky alebo zastaví, ak je trasa zablokovaná. Ak je pred ním pomalší vozík alebo sa vytvorila rada vozíkov, automaticky si upraví rýchlosť. Ak sa cesta uvoľní, iGo neo CX 20 sa automaticky rozbehne. Rozozná a obíde prázdne regály. Križujúce sa uličky prejde autonómne až po odsúhlasení vodičom. Obsluha vozíka si môže vybrať medzi manuálnym alebo autonómnym pracovným režimom vozíka. LED kontrolka signalizuje, či je vozík v manuálnom alebo autonómnom režime. Ďalšia optická kontrolka označuje orientáciu iGo neo CX 20.


iGo neo CX 20 detail

Výkon

 • Vysoký výkon vychystávania: až 30 % úspora času, keďže vozík nepretržite sleduje obsluhu a eliminuje časovo náročné nastupovanie a vystupovanie
 • Dlhá prevádzka je intenzívnejšia vďaka li-ion pohonu

Ergonómia

 • Inteligentná ergonómia: obsluha vozíka môže na krátkych vychystávacích vzdialenostiach jednoducho kráčať popri vozíku. Vozík IGo neo CX 20 autonómne nasleduje obsluhu. Paleta je vždy v optimálnej vychystávacej polohe
 • Kvótu môžete splniť rýchlejšie: rovnaká frekvencia vychystávania v kratšom čase usporí až 30 % času. Pri osemhodinovej pracovnej zmene to predstavuje dve hodiny ušetrené na iné pracovné úlohy
 • Jednoduchá obsluha: Bezpečnosť sa zvyšuje so 75 % znížením počtu nastupovaní a vystupovanií. V porovnaní so štandardnými vychystávacími procesmi vozík IGo neo skracuje pracovné vzdialenosti až o 3,2 km za pracovnú zmenu
 • Skrátená trasa s bremenami: vychystávanie objednávok priamo na paletu skracuje vzdialenosť prejdenú peši

Bezpečnosť

 • Sofistikovaná bezpečnostná technológia: Päťstupňové bezpečnostné riešenie chráni osoby, zariadenie v sklade aj tovar
 • Presné manévrovanie okolo prekážok: vozík sa automaticky vyhýba prekážkam. Ak je v uličke iný vozík, rýchlosť bude automaticky upravená a vozíky sa zoradia do kolóny
 • Bezpečnosť v križovatkách: vozík si vopred zosníma križovatku a prejde ňou až po schválení vodičom
 • Bezpečne pri regáloch: vozík dodržiava stanovené vzdialenosti od regálu. Ak obsluha nedodrží bezpečnú vzdialenosť 500 mm, vozík túto chybu sám napraví

Presnosť

 • Individuálne vychystávanie: iGo neo CX 20 dodrží presne stanovenú vzdialenosť od regálu. Vozík sa nasmeruje doľava, doprava alebo uprostred uličky
 • Možnosti, ako vybrať palety: optimálna vzdialenosť vozíka od regálu umožní vychystávanie priamo na paletu. Pri práci s dvomi paletami môže obsluha vybrať, v akej pozícii sa vozík zastaví
 • Úplná koncentrácia: obsluha sa vďaka asistenčným službám zameria takmer výhradne na proces vychystávania. Ďalšie funkcie ako jazda a riadenie fungujú autonómne
 • Všetko a vždy pod kontrolou: inteligentné snímače pohybu nepretržite kontrolujú obsluhu a zabezpečia nasledovanie obsluhy

Kompaktné rozmery

 • Dokonalá kombinácia inteligentného a robustného dizajnu: celý robotický systém je bezpečne umiestnený v obrysoch vozíka. Optimálna ochrana súčastí vozíka v kompaktnom podvozku zabráni poškodeniu v úzkych uličkách
 • Vysoký výkon: dokonalá kombinácia technológie, robustnosti a dizajnu. Systém ochrany osôb bol navrhnutý s ohľadom na ťažké bremená

Ekologická zodpovednosť

 • Autonómny režim je maximálne energeticky účinný pri nízkej spotrebe
 • Obnova energie pri brzdení
 • Viac ako 95 % všetkých použitých materiálov je recyklovateľných

Médiá

{{ filteredVideos.length }} Videí