Systém, ktorý sa sám učí: riadenie prepravy STILL so systémom riadenia vysokozdvižných vozíkov, ktorý sa sám učí.

Systém riadenia prepravy/vysokozdvižných vozíkov (TLS) optimalizuje na základe rôznych kritérií pohyb vozového parku vysokozdvižných vozíkov v sklade. Kritéria pre optimalizáciu sú okrem iného tieto : najkratšia trasa, priority zákaziek, typy zákaziek, funkcie vozíkov, kapacity prívesov, typy prepravných obalov, typy vozíkov a zmenový režim. Systém MMS TLS  spoločnosti STILL umožňuje využívať aj komplexné stratégie, ako sú napr. viacúrovňové alebo vnútropodnikové prepravy s prívesmi.Systém riadenia vysokozdvižných vozíkov, ktorý sa sám učí

Systém riadenia vysokozdvižných vozíkov (SLS), ktorý sa dokáže sám učiť, si neustále zaznamenáva skutočné časy prepravy medzi východiskovým a cieľovým miestom, vyhodnocuje ich a na základe získaných údajov optimalizuje všetky budúce prepravy. Ak sa procesy a trasy v sklade zmenia, systém sa tomu automaticky prispôsobí a pri optimalizácii prepráv bude vychádzať z nového usporiadania skladu. Systém umožňuje "jemné ladenie riadenia prepravy" vďaka možnosti individuálne nastaviť dôležitosť  optimalizovania trasy a termínu.

Prebratie a vytvorenie prepravnej zákazky

Jednoduché, individuálne nastaviteľné ovládanie terminálu podporuje vodiča pri každej úlohe.

Prepravné zákazky (pohyby tovarov) sa preberajú z nadradeného systému (napr. LVS, PPS) pomocou rôznych rozhraní. Systém na generovanie prepravných zákaziek ďalej ponúka rozsiahle možnosti na manuálne zadávanie prepravných zákaziek a úloh (využitím stacionárnych alebo mobilných terminálov). Jedná sa pritom o intuitívne ovládanie (cez webové rozhranie), ktoré slúži na vytváranie prepravných zákaziek. Údaje sa zadávajú buď na riadiacom mieste (stacionárne), napr. súrne prepravy materiálu do výroby a hotových výrobkov z výroby alebo pomocou terminálu na vysokozdvižnom vozíku (mobilne) alebo cez iné mobilné zariadenia, napr. pri preprave prázdnych obalov z výroby. Štandardné obrazovky a individuálne prispôsobiteľné údajové polia umožňujú rýchle generovanie zákaziek.

Práca s prívesmi a ťažnými súpravami

Pomocou STILL systému na generovanie prepravných zákaziek sa dajú ľahko vytvárať prepravné zákazky pre každú stanicu.

Dispozícia prepravy

Úlohou dispozície je na základe technických a organizačných kritérií zvoliť vhodné prepravné prostriedky, aby bolo stále zabezpečené optimálne využitie dostupných zdrojov. Systém MMS TLS od STILL zohľadňuje vlastnosti vozíka, prívesu a prepravných obalov, aby mohol optimálne priradiť prepravné zákazky k jednotlivým vozíkom. Pri výbere vozíkov sa tiež berú do úvahy cyklické trasy a zmenový režim. V skladoch s úzkymi uličkami systém MMS TLS od STILL zohľadňuje pohyby vozíkov v dvojitých cykloch, zníženie frekvencie výmeny uličiek a prioritu zákaziek.

Vaše výhodyy

  • Bezdokladové vybavovanie prepravných zákaziek a kompletné zdokumentovanie materiálového toku garantujú presné a úplné procesy.
  • Jednoduché ovládanie, ktoré umožňuje vodičovi rýchle vybavenie zákazky
  • Využitie vozíkov podľa typov a aktívne riadenie zdrojov
  • Optimalizovanie trás a zníženie počtu jázd naprázdno a prestojov
  • Evidencia a vyhodnocovanie úloh (vedľajšie činnosti vodičov vysokozdvižných vozíkov) umožňujú alokáciu nákladov ku konkrétnemu užívateľovi
  • Automatické prispôsobenie sa zmenených podmienkam v sklade

Cookie Panel

Spoločnosť STILL používa súbory cookie na to, aby vám poskytla najlepší online zážitok a poskytla anonymizované, agregované údaje o používaní webových stránok. Informácie o tom ktoré cookies používame, čo robia a ako ich môžete zakázať sú dostupné v našich Pravidlách cookie.

Prehliadaním našich stránok súhlasíte s používaním súborov cookie. Zatvorením tejto správy súhlasíte s používaním súborov cookie na tomto zariadení v súlade s našimi Pravidlami cookie, pokiaľ ich nemáte zablokované.