Riadenie flotily - Definujeme nový štandard riadenia flotily

Riadenie flotily vozíkov

Fleet STILL neXXt

Nastavenie štandardov v spravovaní flotily

Fleet STILL neXXt je najinovatívnejší a najvýkonnejší webový portál, ktorý optimalizuje využívanie flotíl priemyselných vozíkov. Systém stanovuje nové štandardy z hľadiska prístupu, dostupnosti, prehľadnosti, jednoduchého používania a vizualizácií. Aplikácia Fleet STILL neXXt zhromažďuje všetky informácie, ktoré sú pre užívateľa relevantné, v kocke. Aplikácia nahradila kombinácie rôznych druhov údajov. Fleet neXXt spája všetky údaje, ktoré potrebujete pre rýchlu analýzu a optimalizáciu.

Stručne o Fleet STILL neXXt

 • Aplikácia Fleet STILL neXXt spája všetky zásadné údaje o flotile a jednotlivých vozíkoch
 • Jasné zobrazenie údajov
 • Online prístup z ktoréhokoľvek zariadenia
 • Servery STILL garantujú bezpečný prenos údajov
 • Individuálne nastavania zodpovedajú až 9 spôsobom použitia
 • Systémové hlásenia alebo emailové notifikácie automaticky informujú o prekročení hodnôt alebo termínov

Moduly, ktoré tvoria Fleet STILL neXXt

Fleet STILL neXXt tvorí 9 rôznych aplikácií.

 • Jasný a rozsiahly prehľad o flotile vysokozdvižných vozíkov
 • Rýchlo dostupné užitočné základné informácie o jednotlivých vozíkoch
 • Dokumenty o vozíkoch poruke

Nepretržitý prehľad o flotile vozíkov:

V aplikácii je jasne zastúpená celá flotila. Aplikácia Vám zobrazí jednotlivé vozíky na rôznych miestach. Viete k jednotlivým vozíkom uložiť údaje. Užívateľ vie údaje upraviť a doplniť.

 • Kompletný prehľad servisných nákladov a financovania
 • Automatické upozornenie na prekročenie vyčlenených nákladov
 • Prepracovaný prenos údajov v Exceli do reportovacích nástrojov zákazníka

O aplikácii:

v aplikácii nájdete všetky faktúry k flotile, napr. výdavky na údržbu a opravy, bezpečnostné kontroly a poistenie. V aplikácii môžete porovnať niekoľko vozíkov na rôznych miestach. Porovnanie a dokumenty k faktúram jednoducho načítate do programu Excel alebo stiahnete.

 • Zobrazenie kompletných údajov o údržbe a kontrolách v jedinej aplikácii
 • Záznamy z údržby a kontrol
 • Automatické upozornenie na najbližší dátum údržby a kontrol

Prehľad a kontrola FEM (metóda konečných prvkov)/bezpečnosti:

užívatelia aplikácie majú prehľad o budúcich dátumoch všetkých kontrol flotily Štyri týždne pred dátumom údržby alebo bezpečnostnej kontroly systém automaticky upozorní správou. Ak zmeškáte termín údržby, na obrazovke sa rozsvieti výstražné hlásenie.

 • Presné vyhodnotenie využívania vozíka
 • Jednoduchá a rýchla identifikácia možných úspor
 • Automatická notifikácia, ak využitie klesne pod stanovený limit

Prehľad a používaní vysokozdvižného vozíka:

aplikácia zhromaždí údaje uložené v mobilnej aplikácii GSM na vozíku. Analýzy využívania vozíka pracujú so zaznamenaným časom prihlásenia, jazdy, zdvihu a spustenia. Môžete porovnávať využívanie vozíkov na rôznych kontinentoch, v rôznych krajinách alebo miestach. Tiež viete porovnať využitie vozíkov z jednej flotily.

 • Náklady a výkon sú hodnotené podľa automaticky generovaných kľúčových ukazovateľov výkonnosti (KPI)
 • KPI z niekoľkých lokalít sú porovnané podľa stanovených období a určí sa potenciál flotily
 • Analytické spracovanie údajov o využití vozíkov a finančných nákladoch

Ukazovatele výkonnosti KPI:

Aplikácia analyzuje zadané KPI, ktoré automaticky vypočíta z dostupných údajov. Frekvencia správ o ukazovateľoch výkonnosti závisí od zdroja údajov (predplatené aplikácie). Vypočítané kľúčové ukazovatele výkonnosti poslúžia na vytvorenie grafov alebo iných grafík o spravovaní flotily. Viete si podrobne pozrieť ukazovatele výkonnosti ku konkrétnemu vozíku a porovnať ich podľa miesta, času alebo iných porovnávacích parametrov.

 • Aktuálny prehľad motohodín vozíka vrátane minulých záznamov k vozíku
 • Včasná identifikácia vysoko využívaných vozíkov predíde prestojom, ktoré spôsobujú poruchy po opotrebení
 • Automatická notifikácia po prekročení stanovených motohodín

O motohodinách v aplikácii:

aplikácia zaznamená aktuálne a minulé prevádzkové doby vozíkov. Jednoducho si skontrolujete motohodiny a optimalizujete frekvenciu údržby a využívanie flotily. Viete si porovnať motohodiny rôznych vozíkov. Aplikácia užívateľa informuje o prekročení dohodnutých limitov alebo kritických hodnotách tesne po.

 • Zobrazenie a vyhodnotenie všetkých minulých udalostí ku konkrétnemu vozíku
 • Rýchla identifikácia udalosti cez grafiky
 • Jednoduchý prístup k podrobným správam o jednotlivých udalostiach

Všetko v jednej aplikácii:

aplikácia zaznamená všetky úlohy jedného vozíka na jednej obrazovke, rýchlo sa zorientujete v informáciách o konkrétnych vozíkoch. Rýchlo a jednoducho si vozíky porovnáte. Aplikácia okrem aktuálnych údajov obsahuje aj staršie údaje o spravovaní flotily, aby ste sledovali časový priebeh a vývoj.

 • Zadávanie faktúr za doplnkový servis a servisné notifikácie
 • Spracovanie a export údajov pre tretie strany
 • Prehľad v časti „Finančné správy“ a „Kontrola údržby“

Spravujte flotilu z jednej aplikácie:

v aplikácii si zákazníci STILL-u rýchlo a jednoducho vypracujú správy zo servisu, ktorý nerealizoval STILL, do záznamov alebo na tlač. Prevádzkovatelia zmiešaných flotíl môžu tiež spísať servisné správy o vozíkoch ktoré nedodal STILL, aby aktualizovali systém a zobrazili vozíky iných výrobcov vo flotile neXXt.

 • Rýchle doplnenie ďalších informácií o vozíku
 • Voliteľná úvodná obrazovka, kam zákazník zadá náklady za externý servis
 • Zadanie jednotlivých vozíkov od iných výrobcov do systému

Individuálne nastavenia:

aplikácia umožní zadať do systému jednotlivé údaje. Interné informácie sú zadávané cez úvodné obrazovky. Užívateľ si vyberie, ktorá vozíky vyhodnotí a ktoré prehliadne.

Individuálne nastavenia:

Technický list

Podrobnejšie informácie nájdete v technickom liste Fleet STILL neXXt.

 • Stiahnuť technické údaje bez čakania PDF, 2 MB Stiahnuť

Nadviazanie kontaktu

Kontaktná osoba vo Vašom regióne Vám rada odpovie na otázky. Informujte sa o spravovaní flotily v aplikácii Fleet STILL neXXt!

Žiadosť na: Fleet STILL neXXt

Vyplňte nasledujúci formulár. Čo najskôr Vás oslovíme.

Oslovenie*
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Prihlásiť sa do Fleet STILL neXXt

Odkaz na prihlasovaciu stránku Fleet STILL neXXt, kde sa prihlásite pomocou užívateľských údajov.