Prehlásenie o ochrane údajov

STILL GmbH Vám zaručuje, že pri spracovaní Vami poskytnutých osobných údajov budú v plnom rozsahu rešpektované požiadavky vyplývajúce zo zákona o ochrane údajov.