Revízia regálov STILL - istota je istota

Podľa nemeckého ministerstva práce a sociálnych vecí sú skladovacie a regálové systémy pracovnými prostriedkami a podliehajú smernici o priemyselnej bezpečnosti a zodpovedá za ne prevádzkovateľ.

Vy ste zodpovední za bezpečnosť

Norma DIN EN 15 635 rozlišuje medzi týždennou kontrolou a odbornou revíziou, ktorú musí vykonávať kvalifikovaný odborník maximálne v 12-mesačných intervaloch.

Kým týždenné kontroly môže vykonať aj samotný podnik, tak pri revízii sa vyžadujú odborné znalosti. Naši certifikovaní inšpektori regálov sú Vám k dispozícii, ak potrebujete vykonať tieto zákonom predpísané revízie.

Revízia sa vykonáva systematicky podľa podrobného revízneho protokolu a následne sa zdokumentuje certifikačnou známkou. Na požiadanie za Vás prevezmeme aj sledovanie termínov budúcich kontrol Vašich regálov.

Proces revízie

Revízia regálov sa vykonáva počas bežiacej prevádzky. Predmetom revízie sú nasledovné výkony:

  • Vizuálna kontrola regálovej konštrukcie v zmysle špecifikácie. Náhodnou kontrolou sa preveruje, či nie sú prekročené limity zaťaženia.
  • Vizuálna kontrola dodržania smernice BGR 234 profesnej organizácie. Kontroluje sa, či sú nainštalované a funkčné všetky bezpečnostné prvky.
  • Intenzívna vizuálna kontrola štandardnej úrovne. Kontroluje sa (aj v horných častiach), či nie sú poškodené stojky, podpery a traverzy.  
  • Vizuálna kontrola možných deformácií a poškodení komponentov regálu podľa normy DIN EN 15635. Lokálne meranie kolmosti a rovnosti regálových častí.

      

 

Cookie Panel

Spoločnosť STILL používa súbory cookie na to, aby vám poskytla najlepší online zážitok a poskytla anonymizované, agregované údaje o používaní webových stránok. Informácie o tom ktoré cookies používame, čo robia a ako ich môžete zakázať sú dostupné v našich Pravidlách cookie.

Prehliadaním našich stránok súhlasíte s používaním súborov cookie. Zatvorením tejto správy súhlasíte s používaním súborov cookie na tomto zariadení v súlade s našimi Pravidlami cookie, pokiaľ ich nemáte zablokované.