Innovationsführer

V čele inovácií

Už dnes si uvedomujeme potreby zajtrajška

STILL sa vždy riadi budúcnosťou intralogistiky. Pracuje na vývoji udržateľných koncepcií, ktoré zodpovedajú potrebám budúcnosti, vždy vzhľadom na otázky globalizácie a urbanizácie, flexibility a individualizácie, technológie, zdrojov a riadenia efektívnosti, energetiky, ochrany údajov, demografii a ekológii. Čo to znamená? Radi by sme prevzali spoločnú zodpovednosť za ľudí, životné prostredie a ekonomiku. Prinášame inovatívne nápady, ktoré vychádzajú zo spoločných hodnôt a pozitívne vplývajú na globálnu spoluprácu. O to sa náš tím usiluje, preto vyvíjame riešenia.

Výber inovatívnych, výhľadových konceptov v spoločnosti STILL: