Nákup od dodávateľov spadá do kompetencie STILL GmbH

V záujme budovania partnerských vzťahov a dôvernej spolupráce s doterajšími alebo novými dodávateľmi bol podnikom STILL zadefinovaný profil požiadaviek. Jeho základom je vyvážený pomer medzi službou a protislužbou, šancami a rizikami.
Podstata našej nákupnej stratégie: Vysoké požiadavky kladené oddelením nákupu STILL na dodávateľov a výrobky sú rovnaké ako tie, ktoré na naše produkty kladú naši zákazníci.

Nákupcovia spoločnosti STILL si vyberajú dodávateľov z hľadiska kvality, servisu (dodržiavania termínov a vývoja), ako i optimalizácie nákladov, pričom majú stále záujem na budovaní dlhodobých partnerských väzieb.

Nakoľko sú požiadavky kladené na našu spoločnosť charakterizované predovšetkým krátkymi dodacími lehotami a schopnosťou rýchleho prispôsobenia sa trhovým podmienkam, aj my od našich dodávateľov očakávame flexibilitu a nadpriemerne vysokú pohotovosť pri poskytovaní služieb.

Spolupráca

Spolupráca

V záujme optimalizácie celého obchodného reťazca STILL využíva integrovaný dodávateľský manažment...

Spolupráca

Stratégia

Stratégia

Za účelom realizácie svojich úloh sa nákup orientuje na podporu dodávateľov...

Stratégia

Kategórie tovarov

Kategórie tovarov

Ponúkate nasledovné produkty a kategórie tovarov a spĺňate naše vysoké požiadavky na kvalitu a rentabilitu...

Kategórie tovarov

Záujem o dodávku

Záujem o dodávku

Máte záujem realizovať pre nás dodávky? Kontaktujte nás...

Záujem o dodávku

Cookie Panel

STILL uses cookies to give you the best experience online and to provide anonymised, aggregated site usage data. You can find out what cookies we use, what they do and how you can disable them in our Cookie Policy.

By browsing our sites you consent to the use of cookies. By closing this message, you consent to our use of cookies on this device in accordance with our cookie policy unless you have disabled them.